23.06.2018 Ostatnia aktualizacja 13:18, 22.06.2018

Zadaj pytanie prawnikowi...

Autor:
wikary
Opublikowano: 01 Lut 2013
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
. Wkrótce w naszym portalu nowy cykl artykułów - "Prawo na co dzień".

Dzięki współpracy portalu skarzysko24.pl z Kancelarią Radcy Prawnego Andrzeja Krajewskiego - IURIS PRUDENTIA (ul. Powstańców Warszawy 8, Skarżysko-Kamienna), czytelnicy naszego portalu już od dzisiaj mogą przesyłać (pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) pytania dot.interpretacji przepisów, prośby o porady prawne itp..

Odpowiedzi na te pytania (oczywiście bez podawania danych personalnych pytającego) będą publikowane w portalu skarzysko24.pl już od 15.02.


Komentarze

+2Andrzej Krajewski2013-03-05 10:14#7
Witam! Prosze o pomoc.
w 1999 roku mój były mąż wyjechał do Grecji do pracy. Przyjeżdżał co jakiś czas. Pieniążków nie przysyłał. W 2001 roku na wiosnę był po raz ostatni w Polsce. Wszelki słuch po nim zaginął. W 2002 roku wystąpiłam do sądu o alimenty. Sąd przyznał je. W międzyczasie dostałam zocznie rozwód. Przez rok byli teściowie płacili mi połowę kwoty zasądzonych alimentów na dziecko. Później przeprowadzili się i nie mam teraz z nimi żadnego kontaktu. W 90% uważam, że mój były mąż przebywa nadal w Grecji. Prosze mi poradzić, gdzie mogę sie udać i jakie kroki powinnam podjąć, aby odnaleźć "byłego" i wyegzekwować alimenty? Czy mogę ubiegać się też o zaległe alimenty?
Z góry dziękuję za rady.
 
Odpowiedź: Andrzej Krajewski
 
Pani sytuacja dotyczy bezpośrednio zagadnienia związanego z egzekucją alimentów z zagranicy. Ponieważ posiada Pani wyrok wydany w Polsce, a dłużnik przebywa w Grecji, istnieją dwie możliwości egzekucji alimentów. Zgodnie z pierwszą możliwością powinna Pani przygotować odpowiedni wniosek egzekucyjny i złożyć go we właściwym ze względu na zamieszkanie dziecka sądzie okręgowym. Do wskazanego wniosku, którego wzór określony został w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r., należy załączyć dodatkowe dokumenty, w tym np. oryginał skróconego aktu urodzenia dzieci, odpis wyroku zasądzającego alimenty z klauzulą wykonalności, odpis wyroku przygotowany do obrotu zagranicznego przez wydział, który wydawał niniejsze orzeczenie. Przed przystąpieniem do gromadzenia dokumentów warto zaczerpnąć we właściwym sądzie informacji, co dokładnie należy załączyć do wskazanego wniosku. Po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami, sąd okręgowy prześle go do tzw. organu przyjmującego w Grecji. Jeżeli Pani były mąż nie zgodzi się płacić dobrowolnie, grecki sąd uruchomi procedurę mającą na celu stwierdzenie wykonalności wyroku zasądzającego. Po stwierdzeniu wykonalności, egzekucja alimentów będzie odbywać się już wg prawa greckiego.
 
Druga możliwość przewiduje przesłanie wskazanego powyżej wniosku bezpośrednio do sądu greckiego ze względu na miejsce zamieszkania byłego męża. W tym przypadku w praktyce radzę skorzystanie z pomocy zagranicznego prawnika.
Niezależnie od wybranej możliwości, musi Pani dysponować adresem dłużnika. Nie wykluczone, że greckie organy zażądają również wskazania przez Panią posiadanego przez byłego męża majątku..
Adres dłużnika można próbować ustalić przy pomocy ambasady czy konsulatu, ewentualnie można skorzystać z usług biur detektywistycznych.
 
Mając na uwadze fakt, że egzekucja alimentów zza granicy jest procedurą skomplikowaną, radzimy   wystąpić z pozwem o alimenty od rodziców Pani byłego męża, jako dziadków uprawnionego. Konieczną przesłanką zaistnienia obowiązku alimentacyjnego dziadków na rzecz wnuka jest znalezienie się przez tego ostatniego w niedostatku. W takiej sytuacji należy udać się do komornika, zajmującego się egzekucją zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w celu uzyskania zawiadomienia o bezskutecznej egzekucji prowadzonej przeciwko byłemu mężowi. Przed skierowaniem pozwu do sądu, może Pani wystosować do dziadków odpowiednie wezwanie do spełniania świadczeń alimentacyjnych, które może okazać się wystarczająco skuteczne.
 
Podstawa prawna:
-        Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzona w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz. U. z dnia 25 marca 1961 r.),
-        Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz. U. z dnia 1 marca 2002 r.),
-        Rozporządzenie Rady (WE) NR 44/2001 R. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U.UE L z dnia 16 stycznia 2001 r.),
-        Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2012.788 j.t.).
 
Cytuj
+2Andrzej Krajewski2013-02-25 15:40#6
Z przedstawionego przez Pana zarysu stanu faktycznego wynika, iż w świetle obowiązujących przepisów prawnych przysługuje Panu jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez ZUS z uwagi na doznanie w efekcie wypadku w drodze z pracy stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W tym miejscu wypada wskazać, iż ustawa uznaje za wypadek w drodze z pracy zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną. Nadmienić należy, iż droga ta powinna być najkrótszą i nieprzerwaną. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza. Oceny wskazanego stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Na podstawie określonego uszczerbku na zdrowiu ustalana jest wysokość jednorazowego odszkodowania. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie składa Pan pracodawcy, który uzupełnia go o niezbędną dokumentację i przekazuje terenowej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pierwszą czynnością, jaką powinna Pan/Pani wykonać, jest niezwłoczne zawiadomienie o wypadku pracodawcy, który sporządzi kartę wypadku w drodze z pracy.
            Niezależnie od powyższego, w związku z okolicznościami zdarzenia, przysługuje Panu odpowiednie odszkodowanie oraz zadośćuczynienie z tytułu odpowiedzialności cywilnej podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w należytym stanie drogi, w tym za odśnieżanie i odlodzanie nawierzchni. Po ustaleniu takiego podmiotu występuje się do niego z żądaniem zaspokojenia skonkretyzowanych roszczeń. Nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw. W celu pozyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do naszej siedziby mieszczącej się w Skarżysku Kamiennej, przy ul. Powstańców Warszawy 8. Wyprzedzając kolejne pytanie informujemy, iż za rozmowę i przedstawienie problemu prawnego, nie pobieramy nigdy żadnych opłat.
           
           
 
 
 
-        Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U.2009.167.1322 j.t. ze zm.);
-        Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz.U.2009.153.1227 j.t. ze zm.);
-        Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz.U.2002.234.1974 ze zm.);
-        Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r.w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz.U.2002.237.2015 ze zm.).
Cytuj
+2Robert_W2013-02-25 09:53#5
Uległem wypadkowi w drodze z pracy. Nieodśnieżona droga i upadek. Efekt - skomplikowane złamanie ręki, skutkujące jej niesprawnością. Czy w związku z tym należy mi się odszkodowanie?
Cytuj
+7Mirti2013-02-08 09:16#4
Znam tą kancelarię. Pan mecenas Krajewski pomógł mi w sprawie odszkodowania po wypadku. To miły i rzetelny prawnik.
Za 1-sze spotkanie, nic nie zapłaciłam. Polecam.
Cytuj
+12Robin102013-02-03 14:31#3
Bardzo cenna inicjatywa szczególnie w sytuacji skomplikowania i niejednoznaczności polskiego prawa.
Cytuj
+11wikary2013-02-02 09:48#2
Cytat:
ile to będzie kosztować i dlaczego tak drogo
Nic :)
Cytuj
+10zanimzrozumiesz2013-02-01 20:51#1
... no! - nareszcie ktoś pomyślal o mieszkańcach tego miasta i ulatwieniu im rozwiązywania problemów prawnych. Mam tylko jedno pytanie " ile to będzie kosztować i dlaczego tak drogo?" Poza tym pozdrawiam i gratuluję pomyslu.
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Nowa atrakcja w muzeum. Można już korzystać z…

Opublikowano: 22.06.2018 15:13

Komentarzy: 1

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawow…

Opublikowano: 22.06.2018 10:22

Komentarzy: 0

Powiatowe zakończenie roku szkolnego 2017/18

Opublikowano: 22.06.2018 10:13

Komentarzy: 1

Po LVI sesji Rady Miasta (audio)

Opublikowano: 21.06.2018 20:38

Komentarzy: 7

"Śpiewam i znam hymn narodowy" - k…

Opublikowano: 21.06.2018 20:13

Komentarzy: 0

Puchar Polski w rękach Jakuba Bilskiego

Opublikowano: 21.06.2018 19:08

Komentarzy: 0

Pomogli rowerzystom zagubionym w lesie

Opublikowano: 21.06.2018 12:08

Komentarzy: 0

Przystań Bliżyn 2018 już w niedzielę. Gwiazdą…

Opublikowano: 21.06.2018 11:26

Komentarzy: 0

PLK szykują dobre podróże ze Skarżyska-Kamien…

Opublikowano: 21.06.2018 10:30

Komentarzy: 0

Prezydent z absolutorium za 2017 rok

Opublikowano: 21.06.2018 09:01

Komentarzy: 2

Ostatnio komentowane

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

Glutamina Odżywki

Ostatnio na forum