( 9 głosów )
Wstaw na Facebooka
. Wkrótce w naszym portalu nowy cykl artykułów - "Prawo na co dzień".

Dzięki współpracy portalu skarzysko24.pl z Kancelarią Radcy Prawnego Andrzeja Krajewskiego - IURIS PRUDENTIA (ul. Powstańców Warszawy 8, Skarżysko-Kamienna), czytelnicy naszego portalu już od dzisiaj mogą przesyłać (pod adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) pytania dot.interpretacji przepisów, prośby o porady prawne itp..

Odpowiedzi na te pytania (oczywiście bez podawania danych personalnych pytającego) będą publikowane w portalu skarzysko24.pl już od 15.02.

Wstaw na Facebooka

Komentarze 

 
+2 #7 Andrzej Krajewski 2013-03-05 11:14
Witam! Prosze o pomoc.
w 1999 roku mój były mąż wyjechał do Grecji do pracy. Przyjeżdżał co jakiś czas. Pieniążków nie przysyłał. W 2001 roku na wiosnę był po raz ostatni w Polsce. Wszelki słuch po nim zaginął. W 2002 roku wystąpiłam do sądu o alimenty. Sąd przyznał je. W międzyczasie dostałam zocznie rozwód. Przez rok byli teściowie płacili mi połowę kwoty zasądzonych alimentów na dziecko. Później przeprowadzili się i nie mam teraz z nimi żadnego kontaktu. W 90% uważam, że mój były mąż przebywa nadal w Grecji. Prosze mi poradzić, gdzie mogę sie udać i jakie kroki powinnam podjąć, aby odnaleźć "byłego" i wyegzekwować alimenty? Czy mogę ubiegać się też o zaległe alimenty?
Z góry dziękuję za rady.
 
Odpowiedź: Andrzej Krajewski
 
Pani sytuacja dotyczy bezpośrednio zagadnienia związanego z egzekucją alimentów z zagranicy. Ponieważ posiada Pani wyrok wydany w Polsce, a dłużnik przebywa w Grecji, istnieją dwie możliwości egzekucji alimentów. Zgodnie z pierwszą możliwością powinna Pani przygotować odpowiedni wniosek egzekucyjny i złożyć go we właściwym ze względu na zamieszkanie dziecka sądzie okręgowym. Do wskazanego wniosku, którego wzór określony został w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r., należy załączyć dodatkowe dokumenty, w tym np. oryginał skróconego aktu urodzenia dzieci, odpis wyroku zasądzającego alimenty z klauzulą wykonalności, odpis wyroku przygotowany do obrotu zagranicznego przez wydział, który wydawał niniejsze orzeczenie. Przed przystąpieniem do gromadzenia dokumentów warto zaczerpnąć we właściwym sądzie informacji, co dokładnie należy załączyć do wskazanego wniosku. Po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami, sąd okręgowy prześle go do tzw. organu przyjmującego w Grecji. Jeżeli Pani były mąż nie zgodzi się płacić dobrowolnie, grecki sąd uruchomi procedurę mającą na celu stwierdzenie wykonalności wyroku zasądzającego. Po stwierdzeniu wykonalności, egzekucja alimentów będzie odbywać się już wg prawa greckiego.
 
Druga możliwość przewiduje przesłanie wskazanego powyżej wniosku bezpośrednio do sądu greckiego ze względu na miejsce zamieszkania byłego męża. W tym przypadku w praktyce radzę skorzystanie z pomocy zagranicznego prawnika.
Niezależnie od wybranej możliwości, musi Pani dysponować adresem dłużnika. Nie wykluczone, że greckie organy zażądają również wskazania przez Panią posiadanego przez byłego męża majątku..
Adres dłużnika można próbować ustalić przy pomocy ambasady czy konsulatu, ewentualnie można skorzystać z usług biur detektywistyczn ych.
 
Mając na uwadze fakt, że egzekucja alimentów zza granicy jest procedurą skomplikowaną, radzimy   wystąpić z pozwem o alimenty od rodziców Pani byłego męża, jako dziadków uprawnionego. Konieczną przesłanką zaistnienia obowiązku alimentacyjnego dziadków na rzecz wnuka jest znalezienie się przez tego ostatniego w niedostatku. W takiej sytuacji należy udać się do komornika, zajmującego się egzekucją zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w celu uzyskania zawiadomienia o bezskutecznej egzekucji prowadzonej przeciwko byłemu mężowi. Przed skierowaniem pozwu do sądu, może Pani wystosować do dziadków odpowiednie wezwanie do spełniania świadczeń alimentacyjnych , które może okazać się wystarczająco skuteczne.
 
Podstawa prawna:
-        Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzona w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz. U. z dnia 25 marca 1961 r.),
-        Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodoweg o postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowyc h (Dz. U. z dnia 1 marca 2002 r.),
-        Rozporządzenie Rady (WE) NR 44/2001 R. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U.UE L z dnia 16 stycznia 2001 r.),
-        Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2012.788 j.t.).
 
 
 
+2 #6 Andrzej Krajewski 2013-02-25 16:40
Z przedstawionego przez Pana zarysu stanu faktycznego wynika, iż w świetle obowiązujących przepisów prawnych przysługuje Panu jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez ZUS z uwagi na doznanie w efekcie wypadku w drodze z pracy stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W tym miejscu wypada wskazać, iż ustawa uznaje za wypadek w drodze z pracy zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną. Nadmienić należy, iż droga ta powinna być najkrótszą i nieprzerwaną. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych , najdogodniejsza . Oceny wskazanego stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Na podstawie określonego uszczerbku na zdrowiu ustalana jest wysokość jednorazowego odszkodowania. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie składa Pan pracodawcy, który uzupełnia go o niezbędną dokumentację i przekazuje terenowej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pierwszą czynnością, jaką powinna Pan/Pani wykonać, jest niezwłoczne zawiadomienie o wypadku pracodawcy, który sporządzi kartę wypadku w drodze z pracy.
            Niezależnie od powyższego, w związku z okolicznościami zdarzenia, przysługuje Panu odpowiednie odszkodowanie oraz zadośćuczynieni e z tytułu odpowiedzialnoś ci cywilnej podmiotu odpowiedzialneg o za utrzymanie w należytym stanie drogi, w tym za odśnieżanie i odlodzanie nawierzchni. Po ustaleniu takiego podmiotu występuje się do niego z żądaniem zaspokojenia skonkretyzowany ch roszczeń. Nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw. W celu pozyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do naszej siedziby mieszczącej się w Skarżysku Kamiennej, przy ul. Powstańców Warszawy 8. Wyprzedzając kolejne pytanie informujemy, iż za rozmowę i przedstawienie problemu prawnego, nie pobieramy nigdy żadnych opłat.
           
           
 
 
 
-        Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U.2009.167.1322 j.t. ze zm.);
-        Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz.U.2009.153.1227 j.t. ze zm.);
-        Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz.U.2002.234.1974 ze zm.);
-        Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r.w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz.U.2002.237.2015 ze zm.).
 
 
+2 #5 Robert_W 2013-02-25 10:53
Uległem wypadkowi w drodze z pracy. Nieodśnieżona droga i upadek. Efekt - skomplikowane złamanie ręki, skutkujące jej niesprawnością. Czy w związku z tym należy mi się odszkodowanie?
 
 
+7 #4 Mirti 2013-02-08 10:16
Znam tą kancelarię. Pan mecenas Krajewski pomógł mi w sprawie odszkodowania po wypadku. To miły i rzetelny prawnik.
Za 1-sze spotkanie, nic nie zapłaciłam. Polecam.
 
 
+12 #3 Robin10 2013-02-03 15:31
Bardzo cenna inicjatywa szczególnie w sytuacji skomplikowania i niejednoznaczno ści polskiego prawa.
 
 
+11 #2 wikary 2013-02-02 10:48
Cytat:
ile to będzie kosztować i dlaczego tak drogo


Nic :)
 
 
+10 #1 zanimzrozumiesz 2013-02-01 21:51
... no! - nareszcie ktoś pomyślal o mieszkańcach tego miasta i ulatwieniu im rozwiązywania problemów prawnych. Mam tylko jedno pytanie " ile to będzie kosztować i dlaczego tak drogo?" Poza tym pozdrawiam i gratuluję pomyslu.
 

Zaloguj się, by komentować...

Wydarzenia

„Bezpieczny weekend” – podsumowanie działań

„Bezpieczny weekend” – podsumowanie działań

.W miniony weekend skarżyscy policjanci przeprowadzili wzmożone działania, których głównym celem było zminimalizowanie i zapobieganie zdarzeniom drogowym. Na terenie powiatu odnotowanych zostało 3 kolizje. Działania pn. „Bezpieczny weekend” rozpoczęły się w piątek i zakończyły w niedzielę. W zw...

Kronika policyjna 31 Sie 2015 Komentarze(0)

Czytaj więcej...

Były dyrektor MCK został ponownie kierownikiem WDK w Mostkach

Były dyrektor MCK został ponownie kierownikiem WDK w Mostkach

.Jak informuje Echo Dnia od 1 września kierownikiem Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach w gminie Suchedniów będzie Krzysztof Szczygieł- były dyrektor MCK w Skarżysku-Kamiennej. Szczygieł kierował Wiejskim Domem Kultury w Mostkach osiem lat temu. Później został dyrektorem MCK w Skarżysku. Po wyborach...

Aktualności 31 Sie 2015 Komentarze(0)

Czytaj więcej...

Sport

Roksana Dargiel z UKS Relaks Mistrzynią Europy w kickboxingu!

Roksana Dargiel z UKS Relaks Mistrzynią Europy w kickboxingu!

.Od 22 do 30 sierpnia w hiszpańskim mieście San Sebastian trwały Mistrzostwa Europy Juniorów i Kadetów w kickboxingu. Pośród niespełna 200-osobowej kadry polskich reprezentantów znalazły się dwie zawodniczki UKS Relaks Skarżysko. Mistrzostwo Europy wywalczyła Roksana Dargiel! Jako pierwsza do...

Sport 31 Sie 2015 Komentarze(0)

Czytaj więcej...

Orlicz Suchedniów nadal bez punktów, trzecia porażka z rzędu

Orlicz Suchedniów nadal bez punktów, trzecia porażka z rzędu

. W niedzielę 30 sierpnia, piłkarze Orlicz Suchedniów  podejmowali u siebie drużynę Sparty Dwikozy, w ramach trzeciej kolejki Świętokrzyskiej Ligi Okręgowej. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości  1:0. Podopieczni trenera Jarosława Mosiołka po trzech kolejkach zajmują ostatnią pozy...

Sport 31 Sie 2015 Komentarze(0)

Czytaj więcej...

Z kraju i ze świata

 • Województwo
 • Kraj
 • Świat
 • Sport
 • Kultura
 • Biznes

Ostatnio komentowane

Ogłoszenia

default
s. Nieruchomości
  30.08.2015 13:03

default
Inne sprzedam/oferuję/oddam
  24.08.2015 10:45

default
Dam pracę
  21.08.2015 14:24

default
Pozostałe ogłoszenia
  08.08.2015 15:04

default
s. Motoryzacja
  04.08.2015 22:23

dodajogloszenieregulaminogloszenia

FB

Sonda

Rozwój jakiej dziedziny powinien być priorytetem dla skarżyskich samorządów przy aplikowaniu o środki RPO 2014-2020?

Wydawca portalu skarzysko24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników portalu.
Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.