Autor:
wikary
Opublikowano: 25 Lip 2007
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Miasto Skarżysko - Kamienna przystąpi do rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 samorządów w zapewnianiu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach.

Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkół i placówek oraz zapobieganie zjawiskom patologicznych w środowisku szkolnym. Dotacja z budżetu państwa obejmie szkoły, zespoły szkół,i placówki publiczne, w których uczy się (lub przebywa) nie mniej niż 200 uczniów lub wychowanków, a także młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Program  zakłada, że szkoły, które dotychczas nie instalowały urządzeń do monitorowania zostaną wyposażone w standardowe zestawy do monitorowania wejść, to jest: dwie kamery umożliwiające rejestrację zdarzeń od wewnątrz i na zewnątrz wejścia, kolorowy monitor oraz urządzenia dodatkowe niezbędne do zainstalowania zestawu. W ramach dotacji możliwa jest  także modernizacja i rozbudowa funkcjonujących już obecnie w niektórych szkołach systemów monitorowania wizyjnego.

 W tym roku na realizację programu rząd przeznaczył 40 mln zł. Podobne środki rząd zamierza wygospodarować w 2008 i 2009 roku. Pieniądze zostaną podzielone proporcjonalnie do liczby publicznych szkół i placówek w poszczególnych województwach. Jak szacują projektodawcy, minimalny koszt zakupu standardowego zestawu do monitorowania pojedynczego wejścia szkolnego oraz jego instalacji wynosi 8 tys. zł. Program nie przewiduje zwrotu kosztów eksploatacji systemu. Koszty w tym zakresie obciążać będą organy prowadzące.KW