Autor:
wikary
Opublikowano: 24 Lip 2007
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Od dziś straż miejska znów może wystawiać kierowcom mandaty za przekroczenie prędkości.

W życie wchodzą właśnie nowe przepisy, które przywracają strażnikom miejskim i gminnym możliwość wystawiania mandatów, gdy przekroczenie prędkości zarejestruje używany przez nich fotoradar.

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym ma związek z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z marca tego roku. Trybunał uznał wówczas za niekonstytucyjne przepisy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, które dawało strażnikom uprawnienia do nakładania mandatów na podstawie zdjęć z fotoradarów. Trybunał podkreślił w wydanym orzeczeniu, że ustawa o ruchu drogowym nie pozwala straży miejskiej na ściganie takich wykroczeń.

Tak więc ponownie mamy dodatkową broń na kierowców z ciężką nogą na pedale gazu.Wiele samorządów dysponuje własnymi fotoradarami. W takim przypadku kary trafiają do budżetu samorządów. Dla przykładu: samorząd Człuchowa wydał na fotoradar 200 tysięcy złotych. Inwestycja zwróciła się w ciągu kilku miesięcy. Zdarzało się, że w ciągu weekendu urządzenie robiło nawet ponad 2 tys. fotografii.Samorządy ustawiają maszty z fotoradarami ustawiono na wylotach z miasta, w pobliżu szkół. Na fotoradarze można po prostu zarobić. Wprawdzie jego zakup jest dość drogi, ale wydatek zwraca się w krótkim czasie. Później wpływy z mandatów zasilą konto miasta. Byłby to stały dochód, który można przeznaczyć na dalszą poprawę bezpieczeństwa oraz na inne cele.


Teraz straznikom wolno więcej: mają prawo zatrzymać pojazd, skontrolować dokumenty, a także rejestrować naruszenia przepisów ruchu drogowego. W życie wchodzi właśnie rządowy projekt zmiany prawa w tym zakresie. Zgodnie z nowymi przepisami kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być dokonywana przez strażników gminnych (miejskich).

Prawo kontroli dotyczy:
1. kierującego pojazdem
a) niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach
b) naruszającego przepisy ruchu drogowego w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urzadzeń działających samoczynnie
2. uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:
a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów
b) ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt
c) ruchu pieszych

W ramach kontroli strażnicy gminni będą upoważnieni do:
1. zatrzymania pojazdu
2. sprawdzenia dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem
3. używania urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami
4. legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu
5. wydawania poleceń
a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu
b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu drogowego – co do sposobu jego zachowania


MS