Autor:
skarzysko24.pl
Opublikowano: 11 Wrz 2018
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Trwa budowa 8-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej na odcinku od granicy województwa do Skarżyska-Kamiennej. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda postęp prac z lotu ptaka.

Nowy odcinek o długości 7,6 km połączy wybudowany w 2017 fragment drogi ekspresowej S7 od Radomia do granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego z istniejącym węzłem drogowo-kolejowym w Skarżysku-Kamiennej. Dzięki inwestycji, która zakończy się w 2020 roku, droga nr 7 na całym świętokrzyskim odcinku o długości prawie 100 km zyska pełne parametry trasy ekspresowej.  Nowa droga będzie biegła po nowym śladzie na zachód od istniejącej trasy.

Jak już wcześniej informowaliśmy od 3 września  kierowcy mogą korzystać z ronda usytuowanego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z ulicą Paryską. Rondo zostało wybudowane w ramach odcinka drogi ekspresowej S7 w obrębie węzła Skarżysko-Zachód. Zmiana organizacji ruchu w tym miejscu pozwoli wykonawcy na wykonanie robót przy obiekcie mostowym w ciągu drogi ekspresowej S7 nad ulicą Paryską oraz prac w obrębie węzła Skarżysko-Zachód.

W poniedziałek, 10 września w godzinach popołudniowych wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu na zjeździe z nowego odcinka drogi ekspresowej S7 od Radomia do granicy województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego w istniejącą drogę krajową nr 7 w stronę Skarżyska -Kamiennej.

Zmiana polega na przełożeniu ruchu na nowo wybudowany krótki fragment drogi krajowej nr 7 na granicy województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego znajdujący się po wschodniej stronie istniejącej "siódemki". Nowa organizacja ruchu pozwoli wykonawcy na prace przy budowie ciągu głównego drogi ekspresowej S7 na połączeniu istniejącego odcinka od granicy województw w stronę Radomia i budowanego w stronę Skarżyska. Dojazd do drogi lokalnej możliwy jest od  stacji benzynowej lub wiaduktu w miejscowości Barak.

Budowa odcinka drogi ekspresowej S7 przebiega zgodnie z planem. W chwili obecnej zaawansowanie inwestycji kształtuje się na poziomie 20 procent. Inwestycję realizuje firma Budimex.

Informacje o inwestycji:

Długość odcinka - 7.57 km
Przekrój drogi - 2 jezdnie po 2 pasy ruchu (2x2),
Szerokość pasa ruchu – 3,5m                                                                                   
Szerokość pasów awaryjnych - 2,5m                                                                  
Szerokość pasa dzielącego - 12,0 m ( w tym rezerwa na 3 pas 2x3,5m= 7m)
Max. Obciążenie - 115kN/oś                                                                  
Ilość węzłów – 2: Skarżysko Kamienna Północ, Skarżysko Kamienna Zachód
Ilość obiektów inżynierskich: 2 mosty, 6 wiaduktów drogowych(5 w ciągu S7 i 1 nad S7) + 2 przejścia dla zwierząt średnich (2 wiadukty w ciągu S7), 5 przejść dla zwierząt małych (przepusty), 3 ściany oporowe, 4 mury oporowe
Wartość robót: 259 835 846,88 zł
Data podpisania umowy z wykonawcą:  10.10.2017r.
Okres realizacji: 22 miesiące - z wyłączeniem trzymiesięcznych okresów zimowych (15 grudzień -15 marzec)
Data zakończenia kontraktu: 9.05.2020r.