27.09.2020 Ostatnia aktualizacja 19:52, 27.09.2020

Laureaci Nagrody Powiatowe Dęby 2007

Autor:
wikary
Opublikowano: 05 Sty 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Już po raz szósty w powiecie skarżyskim przyznano nagrody „Powiatowe Dęby”. W tym roku wyróżniono statuetką – symbolem trwałości, solidności i prestiżu wyróżniono 5 osób z terenu powiatu skarżyskiego za działalność społeczną kulturalną i sportową.

Ustanowienie nagrody„Powiatowe Dęby” w postaci statuetki ma na celu wyróżnienie osób, ich działalności, twórczości, podkreślenia wybitnych osiągnięć, wyników, efektów pracy polegającej na popularyzowaniu pozytywnych wartości, działań wynikających z osobistego zaangażowania, poświęcenia, wytrwałości znacznie przekraczających etatowe, zawodowe i statutowe obowiązki.

Nagroda ta jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i wybitnych osiągnięć w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, działalności społecznej i przedsiębiorczości.

W tym roku do Kapituły konkursu, której przewodniczyli Jerzy Żmijewski Starosta Skarżyski i Ireneusz Syryjczyk Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego, wpłynęło 12 zgłoszeń – nominacji, spośród których wyłoniono 5 laureatów. Są to:

Krystyna Skowron zgłoszona przez Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna, rekomendowana przez Przewodniczącą Rady i Wójta Gminy Bliżyn oraz Parafię Rzymsko-Katolicką św. Ludwika w Bliżynie - otrzymuje statuetkę za działalność społeczną i kulturalną.

Pani Krystyna Skowron długoletni ceniony w środowisku pedagog, członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna prowadzący aktywną działalność od początku jego istnienia, Opiekunka miejsc pamięci narodowej między innymi grobu „Oseta" Wasilewskiego. Inicjatorka wielu sesji naukowych i historycznych o tematyce patriotycznej. Promuje swoich wychowanków prezentując ich dorobek naukowo-literacki na forum publicznym. Autorka wielu wierszy o tematyce regionalnej, współautorka wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna „Notatnika Bliżyńskiego". Opracowała i przygotowała do druku publikację „Opis artystycznych odlewów żeliwnych znajdujących się na zewnątrz i wewnątrz kościółka p.w. św. Zofii w Bliżynie". Także inicjatorka renowacji tego zabytkowego kościółka oraz innych zabytków i pomników na terenie gminy Bliżyn. Propagatorka idei Małej Ojczyzny. Obecnie współpracuje z Panem Tomaszem Piętakiem przy organizowaniu festiwali muzyki organowej i kameralnej oraz angażuje się pozyskanie środków finansowych na konserwację zabytkowych organów w kościele św. Ludwika w Bliżynie.

Ponadto Pani Krystyna utrzymuje bliskie kontakty ze Szkołą im gen. Stanisława Maczka w Bliżynie , wspiera ją w codziennej pracy wychowawczej i środowiskowej.

Nagrodę Powiatowe Dęby otrzymuje za całokształt swojej działalności społecznej i środowiskowej, za promocję Bliżyna, całej gminy a tym samym i powiatu skarżyskiego.


Tomasz Piętak
zgłoszony i rekomendowany przez Państwową Szkołę Muzyczną w Skarżysku-Kamiennej - uhonorowany nagrodą Powiatowe Dęby w dziedzinie Kultura

Mieszkaniec Bliżyna, absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie organów prof. Joachima Grubicha oraz w klasie śpiewu solowego prof. Jerzego Artysza. Pomysłodawca i organizator Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w kościele św. Ludwika w Bliżynie. Ambasador kultury powiatu skarżyskiego w kraju i na świecie.

Jako solista zadebiutował w Sali Kongresowej w roku 2002 śpiewając pod dyrekcją Jose Cury z towarzyszeniem Sinfonii Varsovii. Współpracuje z Warszawskim Chórem Chłopięcym i Męskim działającym przy Akademii Muzycznej w Warszawie, z którym koncertował w Polsce, Norwegii i Niemczech.

Od 2005 roku organista w Kościele Akademickim p.w. św. Anny w Warszawie, a od 2006 r. także solista Warszawskiej Opery Kameralnej, gdzie zadebiutował kreując rolę Ryszarda w operze K. Kurpińskiego - Henryk VI na Łowach. Współpracuje także, jako solista, z Reprezentacyjnym Zespołem Artystycznym Wojskiego Polskiego.

Tomasz Piętak wystąpił podczas koncertów charytatywnych Fundacji „Daj Szansę" i koncertu „Głosy dla hospicjów", a także podczas koronacyjnej mszy św. i koncertu „Skarżyszczanie swojej ukoronowanej Matce w dniu 2 lipca 2005 roku w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej.


Krzysztof Długosz zgłoszony i rekomendowany przez Państwową Szkołę Muzyczną w Skarżysku-Kamiennej uhonorowany nagrodą Powiatowe Dęby w dziedzinie Kultura

Aranżer, dyrygent i muzyk. Długoletni pracownik szkolnictwa muzycznego. Od początku swojej drogi zawodowej związany z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej jako absolwent i nauczyciel.

Znakomity dyrygent i aranżer. Wykształcił grono uczniów, którzy podjęli naukę w szkołach wyższego stopnia i dzisiaj są zawodowymi muzykami. Współorganizator koncertów noworocznych, koncertów dla dzieci i młodzieży, które cieszą się wielką popularnością wśród mieszkańców powiatu skarżyskiego. Wspólnie z młodzieżą czynny uczestnik Koncertu charytatywnego dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, koncertu „Głosy dla hospicjów" oraz koncertów w Zespole Szkół w Bliżynie, w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Zawsze wraz ze swoim zespołem uświetnienia uroczyste sesje miejskie i powiatowe. Nie zabrakło jego zespołu podczas takich uroczystości jak: sesja poświęcona 45-leciu Suchedniowa, 60-lecie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, II Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w kościele św. Ludwika w Bliżynie oraz Ogólnopolska Gala Konkursu „Znak równości" podczas prezentacji Projektu IW EQUAL. Zespół pod kierunkiem Krzysztofa Długosza zaprezentował się na publicznym portalu internetowym www.skarzysko24.pl, a także kilkakrotnie na antenie Radia Kielce.

W 1997 r. został wyróżniony przez Ministra Kultury i Sztuki odznaką Zasłużony Działacz Kultury.


Zbigniew Pietras zgłoszony i rekomendowany przez Skarżyskie Towarzystwo Sportowe - laureat nagrody „Powiatowe Dęby” w dziedzinie Sport

Zbigniew Pietras to maratończyk - amator z Lipowego Pola Skarbowego w gminie Skarżysko Kościelne, postrzegany w swoim środowisku jako lider pozytywnych postaw a wśród młodzieży jako wzór do naśladowania.. W klasycznym biegu na dystansie 42.195 metrów uzyskał czas 2 godziny i 58 minut. Oprócz występów w biegach ulicznych ma na swym koncie wyścigi górskie z biegiem na Śnieżnik włącznie. W nietypowych, ale w Europie bardzo popularnych mistrzostwach, w biegu po schodach, wywalczył piąte i szóste miejsce na „starym kontynencie". W tym roku w największym w Polsce maratonie poznańskim, w biegu na dystansie klasycznym, ustanowił swój rekord życiowy 2 godziny i 58 minut. Ma na swym koncie także udział w maratonach: warszawskim, wrocławskim, łódzkim i krakowskim. Jego pasja przekłada się na konkretne osiągnięcia, za które zdobywa liczne medale. Obecnie zdobył ich już około 130.

Maria Wroniewska zgłoszona i rekomendowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Skarżysku-Kamiennej - uhonorowana nagrodą Powiatowe Dęby w dziedzinie Działalność społeczna

Pani Maria Wroniewska od 1997 r. dyrektor Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Skarżysku-Kamiennej. W tym okresie dzięki swojemu ogromnemu zaangażowaniu i inicjatywie:

- utworzyła oddziały integracyjne dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które stały się podwaliną idei integracji w mieście i powiecie
- zatrudniła specjalistów z zakresu gimnastyki korekcyjnej, terapii manualnej, psychologii i logopedii w trosce o wszechstronny rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- pozyskała fundusze z programu „Domino" PFRON na remont placówki i adaptację dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo;
- uczestniczy w projektach współfinansowanych przez MEN i EFS, uzyskała dla przedszkola nowoczesny sprzęt ułatwiający kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- dzięki zdolnościom menedżerskim pozyskiwała dodatkowe źródła finansowania od sponsorów,
- zainicjowała zorganizowanie ścieżki edukacyjnej pod hasłem „Edukacyjna Kraina Odkrywców",
-wpisała w kalendarz imprez Festiwal Piosenki Integracyjnej „Radosne Muzykowanie",
- chętnie udziela się w pracach charytatywnych - współorganizatorka koncertów z udziałem Kieleckiej Sceny Autorskiej i Chóru Kameralnego „Fermata" i absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Z. Noskowskiego („Głosy dla Hospicjum") w połączeniu z aukcjami na rzecz Hospicjum Domowego w Skarżysku-Kamiennej,
- współpracuje ze środowiskiem lokalnym (SP nr 3, Parafia św. Józefa, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe),
- jest menedżerem młodzieży zgrupowanej przy Parafii Św. Józefa promującej kulturę w środowisku lokalnym poprzez wystawianie sztuk teatralnych „Mały Książę", „Gość Oczekiwany",
- W 2005 roku została wyróżniona nagrodą Prezydenta Miasta Skarżyska.


Wspólna fotografia wojewody świętokrzyskiego i władz samorządu powiatu skarżyskiego z laureatami nagrody "Powiatowe Dęby 2007".

rząd I od lewej - Starosta Skarzyski Jerzy Żmijewski, Wojewoda Świetokrzyski Bożemtyna Koruba-Pałka, Przewodniczacy Rady Powiatu Skarżyskiego Ireneusz Syryjczyk.

rząd II od lewej laureaci nagrody "Powiatowe Dęby" - Tomasz Piętak, Krzysztof Długosz, Krystyna Skowron, Zbigniew Pietras, Maria Wroniewska.


1ustar.jpg

Komentarze

0Marcin Skrobocik2008-01-06 21:42#4
Wow - gratulacje dla laureatów.
Widać, że Szkoła Muzyczna rządzi w Skarżysku ;-)
Cytuj
0Cien2008-01-05 19:25#3
Więc jest w czym wybierać :-) Są ludzie którzy coś chcą zrobić i wykazują inicjatywę ponad przeciętną...PANIE PREZYDENCIE czy nadal będzie Pan utrzymywał darmozjada T. w MCK? I czym jest to spowodowane? Ci ludzie zapewne wnieśli by zapewne świeży powiew...NA co więc czekamy? Czy może na to by pan T. dopracował sobie do emeryturki bo raczej ciężko mu będzie znaleźć 'pracę' w której się nic nie robi a płacą???? Panowie najwyższy czas, czy wy tego nie widzicie że utrzymujecie darmozjada i szkodnika kulturalnego ???

Komentarz edytowany.
Monter
Cytuj
0wikary2008-01-05 17:35#2
Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym, wspaniałe osiągnięcia - życzę sukcesów w dalszej działalności.
Cytuj
0agiko2008-01-05 17:28#1
Oczywiście gratulacje dla wszystkich nagrodzonych.:-)
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Hattrick Tomasza Bartosiaka. Pewne zwycięstw…

Opublikowano: 27.09.2020 19:13

Komentarzy: 0

XXV Pielgrzymka Pracowników Przemysłu Zbrojen…

Opublikowano: 26.09.2020 14:07

Komentarzy: 5

Rozpoczął się Piknik Archeologiczny "Pra…

Opublikowano: 25.09.2020 18:42

Komentarzy: 2

Włamywacz w spódnicy

Opublikowano: 25.09.2020 12:45

Komentarzy: 0

Integracyjny Turniej Gier i Zabaw w SOSW nr 2

Opublikowano: 25.09.2020 09:59

Komentarzy: 0

Certyfikaty uczniów ZSTM w ramach Innowacji W…

Opublikowano: 25.09.2020 09:58

Komentarzy: 0

Audi w ogrodzeniu, 1,7 promila u kierowcy

Opublikowano: 24.09.2020 13:53

Komentarzy: 0

Ruszyły zapisy do 2. edycji Amatorskiej Ligi …

Opublikowano: 24.09.2020 10:31

Komentarzy: 0

XII Memoriał im. K. Wolińskiego - ruszył zap…

Opublikowano: 24.09.2020 10:07

Komentarzy: 0

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżysk…

Opublikowano: 23.09.2020 15:16

Komentarzy: 0

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

________________

Praca Skarżysko

Rabato.com - Gazetki promocyjne