Autor:
wikary
Opublikowano: 08 Sty 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności

Miasto ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych gminy w zakresie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień, kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

W konkursie ofert uczestniczyć mogły organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

1.  W zakresie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Komisja Konkursowa oceniła i przyjęła do realizacji następujące oferty:

Lp.

nazwa oferenta

wnioskowana kwota (zł)

przyznana kwota(zł)

1.

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „KAMIENNA”

11 000,00

10 000,00

2.

Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA”

13 660,00

11 000,00

3.

Stowarzyszenie „NASZ BÓR”

12 880,00

4335,00

4.

Rzymsko-Katolicka Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy

13 392,00

5 000,00

5.

Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc”

174 380,00

73 000,00

6.

Parafia Rzymsko-Katolicka  Matki Bożej Ostrobramskiej

32 481,00

22 000,00

7.

Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego”

19 265,00

19 265,00

8.

Zespół Charytatywny CARITAS przy Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej

55 134,00

43 000,00

9.

Parafia Rzymsko-Katolicka NSJ

48592,00

40 000,00

10.

Kielecki Klub Sportowy TAEKWOON-DO

25 000,00

4 000,00

11.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Świętokrzyski

11000,00

4 000,00

12.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Skarżysku-Kamiennej

57 270,00

43 000,00

13.

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA”

10 000,00

4 000,00

14.

Szkoła Podstawowa Nr 1  w Skarżysku-Kamiennej

3 500,00

3000,00

15.

Zespół Placówek Oświatowych w Skarżysku Kamiennej

11 041,50

11 000,00

16.

Szkoła Podstawowa Nr 3  w Skarżysku-Kamiennej         

15 249,60

11 000,00

17.

Zespół Szkół Publicznych Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej

11 041,50

11 000,00

18.

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Skarżysku-Kamiennej

17 320,00

13 000,00

19.

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Skarżysku-Kamiennej

14 463,00

11 000,00

20.

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Skarżysku-Kamiennej

15 397,00

11 000,00

21.

Zespół Szkół Publicznych NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 13 w Skarżysku-Kamiennej

29 880,00

11 000,00

22.

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Skarżysku-Kamiennej

9 400,00

9 400,00

23.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej

10 190,00

1500,00

24.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej

3 808,00

2 000,00

2. W zakresie sportu i kultury fizycznej Komisja Konkursowa oceniła i przyjęła do realizacji następujące oferty:

Lp

nazwa oferenta

 wnioskowana kwota (zł)

przyznana kwota(zł) 

1.

Międzyszkolny Klub Sportowy „GALA”

27 450,00

16 000,00

2.

Skarżyskie Towarzystwo Sportowe

90 000,00

73 000,00 

3.

Międzyzakładowy Klub Sportowy „Granat”

102 000,00

78 000,00 

4.

Uczniowski Klub Sportowy „RELAKS”

4 540,00

2 500,00 

5.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „SYGNAŁ”

5 000,00

4 000,00

6.

Kielecki Klub TAEKWOON-DO

22 000,00

3 000,00 

7.

Uczniowski Klub Sportowy „ERBEL”

2 800,00

2 500,00

3. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Komisja   Konkursowa oceniła i przyjęła do  realizacji następujące oferty:

Lp

nazwa oferenta

wnioskowana kwota (zł)

przyznana kwota(zł)

1.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej

 1 361,00

 1 361,00

2.

Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Skarżysku-Kamiennej

 1 400,00

 1 400,00

3.

Fundacja „DAJ SZANSĘ” 

7 000,00 

7 000,00

4.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Świętokrzyski

6 500,00

6 500,00

5.

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA”

 3 000,00

 3 000,00

6.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej

 3 605,00

 3 605,00

7.

Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej

3 488,00

3 488,00

 4. W zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia Komisja Konkursowa oceniła i przyjęła do realizacji następujące oferty:

Lp

nazwa oferenta

wnioskowana kwota (zł)

przyznana kwota(zł)

1.

Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia

20 000,00

20 000,00

2.

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP Kolejarski Klub HDK „DAR SERCA”

3 404,00

3 404,00

3.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski

3 550,00

3 550,00

4.

Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA

6 300,00

6 300,00

5.

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy

16 920,00

16 920,00

6.

Polski Związek Głuchych

2 456,00

2 456,00

7.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

10 265,00

5 000,00

KW

pierwsin.png