Autor:
MB, Foto: Mariusz Busiek
Opublikowano: 22 Lut 2019
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
W czwartek w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej odbyła się VI w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Najważniejszymi projektami uchwał, którymi zajęli się radni podczas wspomnianej sesji były te dotyczące wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035 oraz wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.  

Na początku sesji miało miejsce wręczenie listów gratulacyjnych uczniom szkół pozagimnazjalnych, którzy otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów z wysokie wyniki osiągane w nauce.  Listy gratulacyjne otrzymali:  Wojciech Gajda (I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.), Przemysław Kłys (Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.), Klaudia Obara ( Zespół Szkół w Suchedniowie), Anna Ostrowska (II Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.), Justyna Strejch (Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.), Marcin Werstak ( Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.) i Martyna Zbroja (Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kam.)

Później przystąpiono do przyjęcia porządku obrad sesji. Następnie radni przyjęli protokoły z dwóch poprzednich sesji Rady Powiatu, a Starosta Skarżyski Artur Berus przedstawił sprawozdanie z działań Zarządu Powiatu Skarżyskiego w okresie między sesjami.

Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Jacka Jeżyka informacji o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji oraz wolne wnioski i oświadczenia. W tym punkcie głos zabrali radni: Grzegorz Małkus i Mieczysław Bąk.

W dalszej części sesji przedstawiono sprawozdania z realizacji: „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy w powiecie skarżyskim na lata 2014-2020” oraz z realizacji działań programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego za lata 2017-2018 oraz osiągniętych wyników.

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia i podjęcia uchwał ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035, wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, rozwiązania Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Suchedniowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Suchedniowie, Technikum w Suchedniowie, Branżowej Szkoły I Stopnia w Suchedniowie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Suchedniowie, odwołania radnego Adama Cioka ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skarżyskiego,przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2019 rok.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte.