27.09.2020 Ostatnia aktualizacja 17:55, 27.09.2020

RPO WŚ - poznaliśmy listę projektów które otrzymają dofinansowanie

Autor:
wikary
Opublikowano: 11 Sty 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności


Poniżej jako pierwsi prezentujemy kompletną listę projektów które znalazły się na liście do realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (etap I - lata 2008-2010).

(uwagi: koszt całkowity inwestycji wyliczony na dzień składania wniosku, niestety w związku ze wzrostem cen koszty będą wyższe - np przebudowa MCK zamiast 17,2 mln PLN w świetle obecnych szacunków będzie kosztowała ok. 22 mln PLN).
 
Projekty Skarżyska-Kamiennej:

1. Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej – Etap I

Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest budowa ulicy Wschodniej na odcinku od ul. Pięknej do lasu i ul. Bobowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej i przekładką kolidującego uzbrojenia. Ulica Wschodnia zrealizowana będzie na długości 420 m, szerokość proj. jezdni 6,0 m, obustronne chodniki i zjazdy do posesji. Ulica Bobowskich zrealizowana będzie na długości 1020 m , szerokości 6 m z chodnikami i ścieżką rowerową. Dla obydwu ulic zakładana konstrukcja nawierzchni jedni to beton asfaltowy na podbudowie z kruszywa łamanego, nawierzchnia chodników, zjazdów do posesji i ścieżki rowerowej z kostki brukowej.

Zakładana wartość całkowita 6 645 513 PLN

Dofinansowanie 4 000 000 PLN


2. Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Place w Skarżysku-Kamiennej

Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest budowa ulic: Stokowej, Wyspiańskiego oraz Sienkiewicza na odcinku od „ul. Ostrobramskiej” do ul. Krakowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w tych ulicach i przekładką kolidującego uzbrojenia. Długość projektowanych ulic wynosi łącznie 1610 m, szerokość proj. jezdni 6,0 m, przewiduje się obustronne chodniki o szer. 1,5 m i 2,0 m oraz zjazdy do posesji. Długość wybudowanych chodników wyniesie 1610 m. Zakładana konstrukcja nawierzchni jezdni proj. ulic to beton asfaltowy na podbudowie z kruszywa łamanego, nawierzchnie chodników i zjazdów do posesji wykonane zostaną z kostki brukowej. Wody z powierzchni ulic i chodników sprowadzone będą poprzez spadki poprzeczne i podłużne do projektowanych wpustów ulicznych a następnie do projektowanej kanalizacji deszczowej. Zakłada się wybudowanie około 720 m kanalizacji deszczowej.

Zakładana wartość całkowita 6 451 776 PLN

Dofinansowanie 3 800 000 PLN


3. Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej

Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej. Powierzchnia obiektu poddanego modernizacji wynosi 6 596 m2 . Bezpośrednim efektem realizacji Projektu będzie rozbudowa i przebudowa budynku MCK, na którą w szczególności będzie składała się: wymiana instalacji elektrycznej, wodociągowej, sanitarnej, rozbudowa instalacji c. o. oraz węzła c. o. wykonanie systemu klimatyzacji sali widowiskowej, konferencyjnej dużej i małej, sali szkoleniowej, wykonanie instalacji teletechnicznej, wyposażenie studia nagrań wraz z instalacjami, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja sali widowiskowej, likwidacja barier architektonicznych i przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, odgrzybienie fundamentów budynku i likwidacja przecieków wód gruntowych, odnowienie elewacji budynku, częściowa wymiana parkietów, zabudowa patio.
Szacuje się, że liczba osób korzystających z oferty MCK wzrośnie z 55 000 w 2007 r. do 74 250 osób w 2010 r. W wyniku realizacji projektu stworzonych zostanie 12 nowych miejsc pracy.

Zakładana wartość całkowita 17 201 501 PLN

Dofinansowanie 4 800 000 PLN


4. Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego „Organika Benzyl” w Skarżysku-Kamiennej

Przedmiot projektu
Przedmiotem Projektu jest rekultywacja terenu byłego zakładu chemicznego Organika Benzyl, znajdującego się w Osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej. Powierzchnia terenu podlegającego rekultywacji wynosi 2,32 ha. Miąższość gleby wymagającej wymiany to średnio ok. 2,0 m. Gleba do utylizacji i wymiany ok. 46 394,0 m3, gruz do utylizacji 5 362,76 m3.
Rekultywacja gleby polegać będzie na usunięciu wierzchniej warstwy gleby i nasypów o miąższości ok. 2,0 m i zastąpieniu ich humusem o miąższości ok. 30 cm. Usunięta gleba i gruz poddane zostaną utylizacji.

Zakładana wartość całkowita 8 043 217 PLN

Dofinansowanie 6 032 412 PLN

SUMA:  18 632 412


Projekty instytucji z terenu miasta :


Energetyka Cieplna Miasta Skarżysko-Kamienna Spółka z o. o.

1. Budowa Ciepłowni na paliwo alternatywne w Skarżysku-Kamiennej

Dofinansowanie 2 750 000 PLN


Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia

1.
Modernizacja i rozbudowa skarżyskiego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego Ostra Brama

Dofinansowanie 3 000 000 PLNProjekty Powiatu:


1. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg powiatowych o znaczeniu regionalnym

Dofinansowanie 4 600 000 PLN


2. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 0591 T Łączna -Jęgrzyna-Gózd i nr 0588 T Łączna-Zagórze-Wzdół Wiącka

Dofinansowanie 4 800 000 PLN


3. Budowa Sali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej

Dofinansowanie 3 000 000 PLN

SUMA :  12 400 000 PLNProjekty pozostałych gmin powiatu:


Suchedniów

1. Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna 1 i Jasna 2 w Suchedniowie

Dofinansowanie 5 100 000 PLN


2. Poprawa infrastruktury kulturalnej Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

Dofinansowanie 1 500 000 PLN

SUMA : 6 600 000 PLNSkarżysko Kościelne

1. Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Skarżysko Kościelne

Dofinansowanie 2 400 000 PLN


2. Modernizacja drogi gminnej Majków - ul. Św. Anny w Gminie Skarżysko Kościelne

Dofinansowanie 540 000 PLN

SUMA : 2 940 000 PLN


Łączna

1. Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle

Dofinansowanie 1 500 000 PLN


2. Budowa kompleksu oświatowego w Kamionkach

Dofinansowanie 3 600 000 PLN

SUMA : 5 100 000 PLN


Bliżyn

1.Przebudowa drogi gminnej nr ewid. G00212610022 Kucębów Górny w km. 0+000 do 1+162 w msc. Kucębów, Gmina Bliżyn

Dofinansowanie 433 200 PLN

2. Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Dofinansowanie 4 600 000 PLN


SUMA: 5 033 200 PLNProjekty innych jednostek z powiatu:


Parafia pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym

1. Renowacja XVII-wiecznego barokowego kościoła parafialnego pw. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym

Dofinansowanie 390 000 PLN


KW


pierwsin.png


Komentarze

0zetka2008-01-11 20:06#7
Nie jest źle ale daleko od potrzeb. Przed nami jeszcze długa
droga: napisanie projektów, realizacja, rozliczenie finansowe. Kasy własnej jest dosyć i jest już w budżecie tak jak mówiłem wczoraj w PR Kielce. To co najważniejsze.
Środki z RPO zostały rozdysponowane dopiero w circa połowie. Druga transza będzie na lata 2010-13 (aplikacje Marszałek Marcin Perz zapowiedział od jesieni 2009). My już je mamy gotowe teraz! Mamy np. gotowy projekt i pozwolenie na budowę lodowiska z kortami obok hali. Póki co nie przeszedł ale tak czy siak nie popuścimy. Na ostatniej prostej urwano nam także fiszki tematów które jeszcze 2 tygodnie temu były przeznaczone do finansowania: na szlak martyrologii Brzask-Bór-Rejów (parking na Wojska Polskiego, ciąg pieszy utwardzony do mogiły, mostek na Bernatce i wiaty z siedziskami i stołami na żółtym szlaku); urwano nam też kasę na modernizację biblioteki.
Pojawi się natomiast w Skarżysku na Rejowie inwestycja robiona przez Kielce dotycząca modernizacji tamy (to wielka sprawa bo pozwoli aby wodę z Rejowa puszczać albo dołem po dnie albo górą wg potrzeb).
Teraz to co najważniejsze to aby zostały ogłoszone projekty rewitalizacyjne gdzie mamy gotowy na Zachodnie/Rejów w kwocie 60mln złotych i duże szanse. Przygotowujemy też projekt inkubatora przedsiębiorczości (16mln na terenie byłej Z1) i projekt przygotowania terenów pod inwestycje (ponad 10mln. na terenie byłego Z3). Bramy na Z3 od strony Skałki i Z1 Legionów powinny być zdjęte do końca stycznia 2008. Środkiem pójdzie autobus MKS. Dziękuję wszystkim którzy pomagali i dalej pomagają. Nie wymieniam nikogo bo zainteresowani wiedzą dobrze o kim piszę. Liczę na pomoc kolejnych osób. Jest niezbędna.
Cytuj
0wikary2008-01-11 19:28#6
Masz absolutną rację z ministerstwem i posłami. Pytałeś czy zadanie się nie rozciągnie - odpowiedziałem nie, bo miasto jest zdeterminowane (sfinansuje to z kredytu).

W szczegółach będzie to wykonane tak, że najprawdopodobniej projekt zostanie podzielony na dwie sekcje za 17 (kwota pierwotnie przewidziana) i za 5 mln, by można szukać dodatkowych źródeł finansowania.

Zauważcie też, że budżet musiał być przygotowany do sfinansowania udziału własnego z wszystkich 13 fiszek (również poprzez zaciągniecie kredytów) - a przeszły 4-ry (wirtualne zapisy księgowe łatwo skorygować, kasa będzie).
Cytuj
0marcel2008-01-11 18:39#5
Kredyt zawsze można dostać,ale zabiera to możliwości finansowania innych przedsięwzięć.Ja mam na myśli np.ministerstwo kultury itp.Poza tym należy'zaktywizować'naszych parlamentarzystów bo tu mają miejsce do popisu.
Cytuj
0wikary2008-01-11 18:29#4
Nieoficjalnie mówi się o tym, że dla zapewnienia realizacji zadania 'rozbudowa MCK' miasto zaciągnie kredyt. Wiadomo, że to ogromny wysiłek finansowy dla miasta - 22mln - 4,8mln - daje 17,2mln które będzie musiało wydać miasto (czyli prawie tyle ile początkowo miał wynieść koszt całej inwestycji).

Trzeba przypomnieć, że miasto zakładało że w przypadku tej inwestycji będzie musiało wyłożyć tylko 4,3 mln...

Nie ma więc innej drogi, jak kredyt.

Ale realizacja nie jest zagrożona.
Cytuj
0marcel2008-01-11 18:22#3
Wydaje sie,że kwota dofinansowania na MCK jest niewspółmiernie niska do potrzeb.Czy nie spowoduje to'przeciągnięcia'inwestycji w czasie?
Cytuj
0Cien2008-01-11 17:20#2
Przyłączam się do gratulacji :-) I jednocześnie kondolencję dla pana Mazura za całokształt nieudolności...
Cytuj
0Monter2008-01-11 15:11#1
Gratulacje!

I gorące pozdrowienia dla byłego Prezydenta Mazura...
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Hattrick Tomasza Bartosiaka. Pewne zwycięstw…

Opublikowano: 27.09.2020 19:13

Komentarzy: 0

XXV Pielgrzymka Pracowników Przemysłu Zbrojen…

Opublikowano: 26.09.2020 14:07

Komentarzy: 5

Rozpoczął się Piknik Archeologiczny "Pra…

Opublikowano: 25.09.2020 18:42

Komentarzy: 2

Włamywacz w spódnicy

Opublikowano: 25.09.2020 12:45

Komentarzy: 0

Integracyjny Turniej Gier i Zabaw w SOSW nr 2

Opublikowano: 25.09.2020 09:59

Komentarzy: 0

Certyfikaty uczniów ZSTM w ramach Innowacji W…

Opublikowano: 25.09.2020 09:58

Komentarzy: 0

Audi w ogrodzeniu, 1,7 promila u kierowcy

Opublikowano: 24.09.2020 13:53

Komentarzy: 0

Ruszyły zapisy do 2. edycji Amatorskiej Ligi …

Opublikowano: 24.09.2020 10:31

Komentarzy: 0

XII Memoriał im. K. Wolińskiego - ruszył zap…

Opublikowano: 24.09.2020 10:07

Komentarzy: 0

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżysk…

Opublikowano: 23.09.2020 15:16

Komentarzy: 0

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

________________

Praca Skarżysko

Rabato.com - Gazetki promocyjne