Autor:
MB Foto: Mariusz Busiek
Opublikowano: 20 Mar 2019
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
PKP PLK nie przeprowadzi w szerszym zakresie modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Kielce - Kozłów w bieżącej perspektywie unijnej. Finansowanie wspomnianej inwestycji wpisane do Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku niedawno zmniejszono z 593 do niecałych 21 milionów PLN.

Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku (KPK) jest programem wieloletnim, obejmującym inwestycje na liniach kolejowych, które dofinansowane są przez ministra właściwego do spraw transportu. Głównym celem programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju przez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowych.

Krajowy Program Kolejowy przyjęty w 2015 r. (i później aktualizowany) obowiązuje do roku 2023, czyli do momentu, w którym kończy się możliwość dofinansowania projektów w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Dokument określa wielkość i źródła finansowania (w tym środki z UE oraz środki krajowe), a także stanowi podstawę dla zapewnienia finansowania inwestycji zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

W listopadzie 2016 roku na listę zadań podstawowych KPK (z listy zadań rezerwowych) przesunięto zadanie pn."Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Kielce - Kozłów (przy okazji zwiększając jego zakładane dofinansowanie na 593,4 mln PLN). W kolejnym roku ogłoszono przetarg na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej inwestycji.

W ramach zadania na części dwutorowej linii, na wskazanych odcinkach, zaplanowano wymianę wyeksploatowanych podkładów drewnianych na podkłady betonowe (tam nie dokonano jeszcze wymiany nawierzchni), a na całym szlaku zaplanowano również wymianę sieci trakcyjnej.

W ramach inwestycji przebudowany miał być wiadukt w kilometrze 153,6 i część z przejazdów kolejowo-drogowych. W planie była również przebudowa 39 innych obiektów inżynieryjnych, m.in. 15 mostów, 11 wiaduktów. Projekt zakładał również przebudowę peronów na stacjach: Kielce, Jędrzejów, Suchedniów oraz na pozostałych stacjach i przystankach na wskazanych odcinkach (zakładano ich podniesienie i budowę na nich m.in wind dla niepełnosprawnych). Przebudowane miały być również m.in.: kładka dla pieszych w Łącznej i przejście pod torami w Sitkówce Nowiny, wybudowane miały być dwa nowe przejścia/tunele pod torami w Suchedniowie i Jędrzejowie.

W wyniku ostatniej aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (przyjętej w lutym br.) obcięto pulę środków na jego realizację w bieżącej perspektywie unijnej z 593,4 do 20,8 mln PLN. Oznacza to, że w bieżącej perspektywie sfinansowane zostaną jedynie prace przygotowawcze i projektowe...