19.09.2019 Ostatnia aktualizacja 19:00, 18.09.2019

Po VIII sesji Rady Miasta

Autor:
MB, Foto: Mariusz Busiek
Opublikowano: 28 Mar 2019
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
W czwartek w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyła się VIII w bieżącej kadencji sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. Podczas sesji radni zajęli się m.in. rozpatrzeniem projektu uchwały ws. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej (zmian w regulaminie BO).

Przed sesją głos zabrała Władysława Kuźnia, prezes Fundacji "Daj Szansę" (zajmującej się wspieraniem uzdolnionej młodzieży z terenu powiatu skarżyskiego), która w kilku słowach przybliżyła działalność Fundacji i zachęcała do wspierania jej działalności. Prezes wreczyła również dyplomy radnym wspierającym finansowo Fundację.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miasta. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (w sesji udział wzięło 21 radnych) przystąpiono do przyjęcia porządku obrad (z porządku usunięto punkt  dot. rozpatrzenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Sokół” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej i dodano do niego rozpatrzenie projektu w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej). Później radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji Rady Miasta, a sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym w imieniu prezydenta odczytał Krzysztof Myszka.

Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje i zapytania radnych.

W interpelacjach głos zabrali: radny Artur Mazurkiewicz (ws. budowy parkingu u zbiegu ulic: Żeromskiego i Skoolej), radny Leszek Golik (ws. opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności), radny Jerzy Stopa (m.in. ws. budowy pqrkingu przy bloku przy ul. Konopnickiej 1 i ws. legitymacji dla radnych RM), radny Krzysztof Randla (ws. zagospodarowania działek u zbiegu ulic: Kochanowskiego i Pułaskiego i ws. ustalenia nowych zasad korzystania z miejskich słupów ogłoszeniowych), radny Mikołaj Kwaśniak (ws. budowy mieszkań komunalnych), radny Konrad Wikarjusz (m.in. ws. podjęcia przez skarżyski samorząd działań na rzecz uwzględnienia interesów naszego miasta w planach rozbudowy infrastruktury kolejowej - przygotowywanych w związku z budową infrastruktury na potrzeby obsługi Centralnego Portu Lotniczego i ws. wyrażenia przez skarżyskich samorządowców stanowczego sprzeciwu wobec drastycznego ograniczenia finansowania projektu dot. modernizacji linii kolejowej na odcinku Skarżysko-Kamienna - Kielce - Kozłów ujętego w Krajowym Programie Kolejowym do roku 2023), radny Grzegorz Łapaj (ws. zorganizowania w Skarżysku punktu do obsługi ruchu pasażerskiego autobusowej komunikacji międzymiastowej), radny Piotr Brzezński (m.in. ws. przebudowy odcinka ul. Rejowskiej i naprawy nawierzchni ul. Gajowej), radny Mariusz Bodo (m.in. ws. niezrealizowanych obietnic wyborczych prezydenta dot. wybudowania na działce u zbiegu ulic: Kochanowskiego i Pułaskiego miejsca do rekreacji i ws. zatrudnienia na stanowisku wiceprezesa MPWiK Jana Maćkowiaka - radny pytał o okoliczności tego zatrudnienia, o koszty takiego zatrudnienia ponoszone przez dla Spółkę, o to dlaczego nie było otwartego naboru na to stanowisko, o wykształcenie Maćkowiaka itp.) i radny Arkadiusz Bogucki (m.in. ws. stanu nawierzchni ul. Długiej).

Interpelacje radnych:

Kolejnym punktem p.o. były wolne wnioski i zapytania mieszkańców. W tym punkcie głos zabrali: p. Krystyna Rychnik (ws. bonifikaty w naliczaniu opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności), p. Krzysztof Brzeziński (ws. odtworzenia drewnianego krzyża na mogile pomorodowanych na Borze), p. Jan Lech (ws. fatalnego stanu nawierzchni na ul. Poziomkowej na os. Usłów), p. Monika Kowalczyk-Kogut (która - w związku ze zbliżającym się końcem jej kadencji na stanowisku dyrektora Muzueum im. Orła Białego - przedstawiła pokrótce bieżącą sytuację MOB i podziękowała władzom miasta i urzędnikom UM za współpracę) i p. Mariusz Bodo (ws. przygotowania miasta do strajku nauczycieli, radny w nawiązaniu do poziomu i stylu prezydenckich ataków na przeciwników politycznych - z okazji niedawnych urodzin K. Kröniga, wręczył prezydentowi... komplet do zabawy w piaskownicy).

Wolne wnioski mieszkańców:
 
Odpowiedzi na interpelacje (na część z nich) i na wolne wnioski udzielili: prezydent Konrad Krönig i jego zastępcy: Krzysztof Myszka i Andrzej Brzeziński.

Odpowiedzi na wolne wnioski i interpelacje radnych:

Następnie radnym przedstawiono sprawozdania, m.in. z: realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok,  Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżysko-Kamienna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok i  z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej za 2018 rok.

Kolejnym punktem porządku obrad była dyskusja i m.in.:

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok.
Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta

- Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Skarżysko-Kamienna na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego.
Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta
 
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/4/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna.
Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta
 
- Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2019 roku.
Wyniki głosowania: "za"18, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 2 radnych - uchwała została przyjęta
 
- Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + przy ul. Norwida 17 i Rynek 12 w Skarżysku-Kamiennej.
Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta
 
- Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej.
Wyniki głosowania: "za" 11, "przeciw" 2, "wstrzymało się" 8 radnych - uchwała została przyjęta
 
- Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej.
Wyniki głosowania: "za" 18, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 2 radnych - uchwała została przyjęta
 
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Bór.
Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta
 
- Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1 Maja.
Wyniki głosowania: "za" 11, "przeciw" 9, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta
 
- Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ptasiej.
Wyniki głosowania: "za" 11, "przeciw" 2, "wstrzymało się" 7 radnych - uchwała została przyjęta
 
- Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Chałubińskiego.
Wyniki głosowania: "za" 11, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 9 radnych - uchwała została przyjęta
 
- Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.
Wyniki głosowania: "za" 11, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 9 radnych - uchwała została przyjęta
 
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wyniki głosowania: "za" 11, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 9 radnych - uchwała została przyjęta
 
- Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Skarżysko-Kamienna.
Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta
 
Na tym obrady zakończono.
Komentarze

+2chabowski2019-04-01 07:32#8
Cytuję Vici:
8 spotkanie rady miasta i znów jestem zawiedziona .Przypadkowa pani radna znów nie ma nic do powiedzenia ???!!!!Zielen .... kolorem nadzieii


A co nie dostałaś się przez nią ?
Cytuj
0Vici2019-03-29 22:10#7
8 spotkanie rady miasta i znów jestem zawiedziona .Przypadkowa pani radna znów nie ma nic do powiedzenia ???!!!!Zielen .... kolorem nadzieii
Cytuj
+7Minister Edukacji2019-03-29 15:53#6
Cytuję Głos:
Cytuję Intruder:
Głupie to zachowanie nomen omen sekretarza województwa. Jak od tego zaczyna to dopiero w urzędzie marszałkowskim będzie dziecinada.
Ale to kolega marszałka więc nie dziwi, że wygrał "konkurs" :-) FARSA a pisludek się raduje, że jest coraz mocniej penetrowany ;-)

No ogólnie OK. Pełna zgoda, tylko sekretarz województwa jest w Urzędzie Wojewódzkim, czyli w organie państwowym, podlegającym władzom państwa. Urząd Marszałkowski to odrębna jednostka, samorządowa. Taka dygresja :-).


Mylisz się bardzo głęboko. Doczytaj proszę ;-) Sporo się zmieniło od tamtych czasów.
Cytuj
+4Głos2019-03-29 12:47#5
Cytuję Intruder:
Głupie to zachowanie nomen omen sekretarza województwa. Jak od tego zaczyna to dopiero w urzędzie marszałkowskim będzie dziecinada.
Ale to kolega marszałka więc nie dziwi, że wygrał "konkurs" :-) FARSA a pisludek się raduje, że jest coraz mocniej penetrowany ;-)

No ogólnie OK. Pełna zgoda, tylko sekretarz województwa jest w Urzędzie Wojewódzkim, czyli w organie państwowym, podlegającym władzom państwa. Urząd Marszałkowski to odrębna jednostka, samorządowa. Taka dygresja :-).
Cytuj
+2Intruder2019-03-29 06:41#4
Głupie to zachowanie nomen omen sekretarza województwa. Jak od tego zaczyna to dopiero w urzędzie marszałkowskim będzie dziecinada.
Ale to kolega marszałka więc nie dziwi, że wygrał "konkurs" :-) FARSA a pisludek się raduje, że jest coraz mocniej penetrowany ;-)
Cytuj
+28handzia552019-03-28 23:09#3
Cytuję Komentator24:
Myślałem, że radny Mariusz Bodo wręcza tylko... zapałki. A tu taka niespodzianka. :D

A czego się po tym gościu spodziewałeś? Cmentarne zapałki nie pomogły, przegrał wybory i teraz tak po pisiemu się odgryza.
Cytuj
0mieszkaniec2019-03-28 21:45#2
Tylko on nie boi się przeciwstawić naszemu guru
Cytuj
+32Komentator242019-03-28 17:06#1
Myślałem, że radny Mariusz Bodo wręcza tylko... zapałki. A tu taka niespodzianka. :D
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Koncert charytatywny dla "Kupera". …

Opublikowano: 18.09.2019 20:49

Komentarzy: 0

14 uczniów ZSTM otrzyma stypendia ufundowane …

Opublikowano: 18.09.2019 14:29

Komentarzy: 0

Drogowcy kładą warstwę ścieralną nawierzchni …

Opublikowano: 17.09.2019 20:44

Komentarzy: 3

Jerzy Materek z kampanią w Skarżysku-Kamienne…

Opublikowano: 17.09.2019 20:12

Komentarzy: 2

Nowoczesne pojazdy na torach zwiększą bezpiec…

Opublikowano: 17.09.2019 11:39

Komentarzy: 0

Kierował mimo sądowego zakazu i nie zatrzymał…

Opublikowano: 17.09.2019 10:49

Komentarzy: 0

Rezerwy Granatu z kompletem punktów. Zwycięst…

Opublikowano: 16.09.2019 22:10

Komentarzy: 0

Orlicz Suchedniów postraszył lidera, remis by…

Opublikowano: 16.09.2019 20:43

Komentarzy: 0

ALPN: 10 kolejka spotkań

Opublikowano: 16.09.2019 18:24

Komentarzy: 0

Pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych trafi…

Opublikowano: 16.09.2019 18:15

Komentarzy: 13

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

Opinie w GoWork.pl

Ostatnio na forum

  • Brak postów do publikacji.