Autor:
2019-04-01 08:50:57
Opublikowano: 25 Kwi 2019
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej wraz z partnerami Paktu Zatrudnieniowego na rzecz osób po 50 roku życia w powiecie skarżyskim do końca kwietnia br. prowadzi nabór osób do udziału w projekcie JOBfirma 2019 - edycja III.

Dla osób, które zakwalifikują się do udziału w projekcie zaplanowano następujące schematy działania:

I.PODJĘCIE PRACY ODPOWIEDNIEJ

II.SAMOZATRUDNIENIE – WŁASNA FIRMAIII.WSPARCIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SKARŻYSKU-KAM. (usługi i instrumenty rynku pracy)


UWAGA! Zakres oferowanego wsparcia zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji uczestnika poprzedzonych diagnozą społeczno- zawodową.

ZAPROSZENIE KIERUJEMY DO BEZROBOTNYCH, KTÓRZY SĄ:
  1. osobami  zarejestrowanymi w PUP w Skarżysku – Kamiennej jako osoba bezrobotna,
  2. osobami w wieku powyżej 50 roku życia,
  3. osobami posiadającymi  ustalony II profil pomocy.
Do projektu zostanie zakwalifikowanych 10 osób bezrobotnych wyłonionych w drodze postępowania rekrutacyjnego.

Podstawowym warunkiem zgłoszenia się do uczestnictwa w projekcie jest złożenie Formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu III edycji projektu JOBfirma 2019). Formularze będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy 1-go Maja 105 – Biuro podawcze (parter). Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.skarzysko.praca.gov.pl oraz w siedzibie:  Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, Klubu Integracji Społecznej MOPS Skarżysko-Kamienna, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym, Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej.

Szczegółowe zasady naboru grupy odbiorców projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji do III edycji projektu ,,JOBfirma 2019″.
Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać: w PUP Skarżysko-Kamienna pok. 6 lub pod nr telefonu: 41 2517 337

Serdecznie zapraszam

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej
Roman Białek

____________________Artykuł sponsorowany