Autor:
MB
Opublikowano: 19 Kwi 2019
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Raz jeszcze o sprawie budowy tunelu pieszo-rowerowego w obrębie stacji Skarżysko-Kamienna.  O losy tej inwestycji (przetarg na realizację ww. zadania unieważniono ze względu na fakt, że oferty złożone w przetargu znacznie przekraczały pulę środków finansowych przeznaczonych na ten cel przez zamawiającego) przedstawicieli PKP PLK oficjalnie zapytała poseł Marzena Okła-Drewnowicz.  Jaką otrzymała odpowiedź?

Przypomnijmy - w połowie sierpnia br. (w praktyce na inaugurację kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi) w Skarżysku-Kamiennej - w obecności przedstawicieli władz samorządu miejskiego i powiatowego - podpisano pre-umowę na dofinansowanie inwestycji, a na początku września PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (inwestor) ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach wspomnianego wcześniej zadania inwestycyjnego.

W ramach zadania zaplanowano nie tylko budowę przejścia pod torami spełniającego funkcję tunelu pieszo-rowerowego, połączonego ze zmodernizowanym budynkiem dworca (modernizacja którego prowadzona będzie w ramach odrębnego projektu, realizowanego przez PKP S.A. z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia), ale także przebudowę i dostosowanie do współczesnych wymogów peronów nr 1 i nr 2 (peron nr 3 jest już modernizowany w ramach modernizacji linii kolejowej nr 25).

Tunel pieszo-rowerowy według założeń miał mieć około 127 metrów długości, ok 6. m szerokości i 2,7 m wysokości. Planowano wejście oraz wjazd dla rowerów do tunelu pod stronie dworca, i wyjście i wyjazd z niego od strony osiedla Kamienna. Planowano również dostęp do tunelu z każdego z peronów dworcowych - na peron 2 i 3 będzie można byłoby dostać się schodami albo windą, a na peron pierwszy można byłoby dostać się z tunelu lub do tunelu schodami, windą oraz pochylnią. W ramach projektu „Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna” zaplanowano do wykonania także szereg innych prac - m.in. w zakresie odwodnienia torów stacyjnych, sterowania ruchem kolejowym, elektroenergetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej oraz teletechniki. Wszystko miało być zrealizowane do końca 2020 roku.

Pod koniec października 2018 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opublikowały informację dot. otwarcia ofert złożonych w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna”. Okazało się, że do przetargu stanęły tylko dwie firmy / konsorcja, a w dodatku ich oferty znacznie przekraczały 45 mln PLN zabezpieczone na realizację zadania przez zamawiającego. Tańsza z ofert (złożona przez ZUE S.A. z Krakowa) opiewała na kwotę prawie ... 85 mln PLN, droższa (złożona przez konsorcjum firm: INTOP Warszawa Sp. z o. o. z Warszawy i Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „RAJBUD" Sp. z o.o. z Szymbarku) na kwotę 104,5 mln PLN.  Po kilku miesiącach zwlekania z rozstrzygnięciem przetargu pod koniec marca br. zamawiający zdecydował się ostatecznie na unieważnienie przetargu.

Jeszcze przed ogłoszeniem wspomnianej decyzji o losach przetargu o dalsze losy tunelu w swoim piśmie do PKP PLK pytała poseł Marzena Okła-Drewnowicz. Jaką odpowiedź otrzymała?

"W odpowiedzi na pismo (...) dotyczące budowy tunelu pod torami w obrębie stacji kolejowej Skarżysko-Kamienna PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: „Spółka") przekazują poniższe informacje. W postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie „projektuj i buduj" dla projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna" najniższa złożona oferta wynosiła ok. 70 mln zł i znacznie przekroczyła budżet projektu wynoszący 37,2 mln zł.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (dalej: „UMWŚ") nie dysponuje on środkami umożliwiającymi zwiększenie finansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Niemniej UMWŚ wyraził wolę rozważenia ograniczenia zakresu wskazanego projektu, pod warunkiem że nie miałoby to wpływu na spełnienie kryteriów jego wyboru.

Obecnie w Spółce finalizowane są analizy możliwości ograniczenia zakresu ww. projektu, wśród których znajdują się propozycje m.in. rezygnacji z wymiany nawierzchni torowej i rozjazdów, poza pracami wynikającymi bezpośrednio z budowy konstrukcji przejścia pod torami; ograniczenia wymiany sieci trakcyjnej do konstrukcji wsporczych wchodzących w kolizję z projektowanym przejściem pod torami: wyburzenia budynku dyżurnego peronowego na peronie nr 2 wraz z przeniesieniem wskazanego stanowiska do nowego obiektu przy peronie nr 1: rezygnacji z wszystkich planowanych prac na terenie sekcji eksploatacji.

Na chwilę obecną ostateczne decyzje odnośnie zakresu prac i sposobu dalszej realizacji projektu nie zostały podjęte." - czytamy w piśmie podpisanym przez członków Zarządu PKP PLK S.A.: Arnolda Brescha i Piotra Majerczaka.

Zgodnie w niedawnymi zapewnieniami przedstawicieli PKP PLK S.A., ogłoszenie kolejnego przetargu ma nastąpić jeszcze w tym roku.