Autor:
Z.B, Foto:Zbyszek Biber
Opublikowano: 24 Kwi 2019
Oceń:
2.3333333333333 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
W środę, 24 kwietnia, w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie poświęcone inwestycjom kolejowym w Skarżysku-Kamiennej, tj. modernizacji linii kolejowej nr 8 i 25, budowie tunelu pod torami, remontowi dworca PKP oraz nowym planom inwestycyjnym związanym z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Na spotkanie został zaproszony Minister Infrastruktury wraz z przedstawicielami spółek kolejowych, jak również przedstawiciele władz miasta , powiatu i województwa. Obecni byli m.in. posłanka Marzena Okła-Drewnowicz, Anna Leżańska, wicestarosta skarżyski, prezydent miasta Konrad Krönig i zastępca prezydenta, Andrzej Brzeziński, członkowie Zarządu Powiatu Skarżyskiego Katarzyna Bilska, Tadeusz Bałchanowski i Adam Ciok.

Inicjatorka zebrania, posłanka Marzena Okła-Drewnowicz poinformowała, że z zaproszenia do udziału nie skorzystali m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz PKP S.A. i PKP PLK S.A. oraz przedstawiciele marszałka województwa. - Możemy się różnić, możemy się spierać, a czasami nawet i walczyć czy kłócić ze sobą, ale w sprawach dotyczących naszej małej ojczyzny robić nam tego po prostu nie wolno. Trzeba zewrzeć szyki i walczyć razem. Wystosowałam zaproszenie do pana ministra infrastruktury , prezesa spółki PKP S.A, do prezesa spółki PKP PLK, do pani poseł Marii Zuby, do pana marszałka, do przewodniczących rad miasta, powiatu i województwa - podkreślała posłanka Marzena Okła-Drewnowicz. - Swój udział potwierdził przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego Andrzej Pruś, niestety nie dotarł na spotkanie. Pan przewodniczący sam apelowała do mnie, o podjecie wszelkich działań zmierzających do przywrócenia dotychczasowego finansowania, jeśli chodzi o modernizację linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kielce-Kozłów - mówiła posłanka.

Posłanka Marzena Okła-Drewnowicz mówiła o kluczowych dla Skarżyska-Kamiennej inwestycji kolejowych, które są zagrożone w realizacji, a są to: Budowa tunelu pieszo-rowerowego pod torami w obrębie dworca PKP, która zagrożona jest z uwagi na koszty po przetargu znacznie przewyższające zakładane kwoty, remont budynku dworca, modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów, na którą zmniejszono finansowanie z niemal 600 mln zł do 20 mln złotych.Modernizacja linii kolejowej nr 25, która nadal pozostaje na liście rezerwowej w Krajowym Programie Kolejowym oraz pominięcie Skarżyska w projektowaniu tak zwanych „szybkich szprych”, czyli nowych linii kolejowych prowadzących do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

- To jest walka o przyszłość, miejsca naszego miasta, nie tylko w naszym regionie, ale w ogóle w kraju. Miasto, które ma jedną z największych stacji rozrządowych i węzłów kolejowych w kraju, nie będzie miało dostępu do bezpośredniej szybkiej kolei, która umożliwi nam dostęp do nowoczesnego lotniska. Dzisiaj walczymy o przyszłość naszego miasta - mówiła Marzena Okła Drewnowicz.

- Nie ukrywam, że skarżyski samorząd, wspólnie z samorządem powiatowym oraz samorządem województwa, lobbował o realizację wspomnianych przez panią poseł inwestycji na przestrzeni ostatnich czterech lat, począwszy od roku 2015. Propozycja takich, a nie innych inwestycji, nie jest przypadkowa, robiliśmy wspólnie analizy i wypracowanie tych planów rozwojowych zajęło nam około 4 lata. Dzisiaj wyrażamy bardzo duży niepokój, iż możliwe, że te inwestycje nie zostaną zrealizowane. Chcielibyśmy zaapelować zarówno do pana marszałka, jak i do rządu, o to, aby jednak stanęli na wysokości zadania i wygospodarowali te środki — mówił Konrad Krönig.

Na zakończenie spotkania wszyscy obecni samorządowcy oraz posłanka podpisali apel do Ministra Infrastruktury.

Apel do Ministra Infrastruktury

Skarżysko-Kamienna to miasto o bogatych tradycjach przemysłowych i kolejowych. Ma szczególne znaczenie ze względu na swoje położenie na szlakach komunikacyjnych pomiędzy strategicznymi regionami kraju. Dlatego wszelkie inwestycje w rozwój infrastruktury kolejowej w Skarżysku-Kamiennej są kluczowe dla województwa świętokrzyskiego i tej części Polski.

Szanse na realizację tych inwestycji dawała nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Wśród tych inwestycji wielkie znaczenie ma modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów, jak i modernizacja linii kolejowej nr 25. Dla samego miasta istotne również są inwestycje lokalne, tj. budowa tunelu pieszo – rowerowego pod torami oraz remont dworca PKP.

Z całą pewnością przyszłościowymi inwestycjami kolejowymi o ogólnokrajowym znaczeniu są tzw. „szprychy” prowadzące do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Niestety Skarżysko - Kamienna, nazywane od lat „Miastem Kolejarzy nad Kamienną”, które ma jeden z największych węzłów kolejowych w kraju i jedną z największych stacji rozrządowych nie zostało uwzględnione w planach inwestycyjnych.

Nasz głęboki niepokój wywołał fakt zmniejszenia finansowania modernizacji linii kolejowej nr 8, pozostawienie linii kolejowej nr 25 w dalszym ciągu na liście rezerwowej w Krajowym Programie Kolejowym, unieważnienie przetargu na budowę tunelu pieszo – rowerowego oraz nierozstrzygnięcie przetargu na remont dworca.

Decyzje te mogą doprowadzić do marginalizacji nie tylko Skarżyska-Kamiennej, czy też Suchedniowa, ale również regionu świętokrzyskiego w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej, bez której nie jest możliwy zrównoważony rozwój gospodarczy kraju. Dlatego ponad podziałami politycznymi, dla dobra mieszkańców miasta, powiatu i województwa, apelujemy o podjęcie decyzji pozwalających na wykonania ww. inwestycji.