19.09.2019 Ostatnia aktualizacja 19:00, 18.09.2019

Po IX sesji Rady Miasta

Autor:
MB, Foto: Mariusz Busiek
Opublikowano: 25 Kwi 2019
Oceń:
3 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
W czwartek w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyła się IX w bieżącej kadencji sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. Podczas sesji radni zajęli się m.in. rozpatrzeniem projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na utworzenie nowej komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miasta. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (w sesji udział wzięło 20 radnych) przystąpiono do przyjęcia porządku obrad. Później radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji Rady Miasta, a sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym w imieniu prezydenta odczytał Krzysztof Myszka.

Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje i zapytania radnych.

W interpelacjach głos zabrali: radny Arkadiusz Bogucki (m.in. ws. przygotowywanych ark. organizacyjnych szkół i plany remontów w szkołach, a także ws. fatalnego stanu porządku w mieście), radny Mariusz Bodo (pytał o funkcjonowanie Rady Gospodarczej przy prezydencie miasta - czy w jakikolwiek sposób jeszcze funkcjonuje, jakie są efekty jej pracy), radny Jacek Jamroz (ws. remontu fragmentu ul. Spacerowej przy SOSW Nr 2), radny Mirosław Gibaszewski (ws. przebudowy ul. Kochanowskiego), radny Piotr Brzeziński (interpelował m.in. ws. stanu utrzymania Miasteczka Ruchu Drogowego i ws. wykonanych napraw nawierzchni ul. Gajowej), radny Krzysztof Randla (ws. stanu infrastruktury sportowej mieście i o realizację przez prezydenta obietnic wyborczych sprzed prawie 5 lat dot. inwestycji w stadiony sportowe,  a także ws. niedawnej "awarii"  zaplecza technicznego pływalni miejskiej - według informacji radnego nie chodziło o awarię sprzętu, a - przez zaniedbania obsługi - miało dojść do pojawienia się w wodzie... bakterii).

Interpelacje radnych:

Kolejnym punktem p.o. były wolne wnioski i zapytania mieszkańców. W tym punkcie głos zabrał prezydent, który stwierdził, że na interpelacje odpowie na piśmie.

Wolne wnioski mieszkańców:
 
Kolejnym punktem p.o. było odpowiedzi na interpelacje i zapytania - w tym punkcie głos zabrał p. Mariusz Bodo, który pytał o to, czy - i za ile  - prezydent z kasy miasta sfinansował sobie (i skarbnik miasta) kurs do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, a jeśli tak ,to z jakim wynikiem zakończył się ewentualny egzamin państwowy.

Odpowiedzi na wolne wnioski i interpelacje radnych:

Następnie radnym przedstawiono informację Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o realizacji zadań z zakresu gminnej gospodarki odpadami za 2018 rok i sprawozdanie z funkcjonowania Miejskich Usług Komunalnych Sp. z. o. o w Skarżysku-Kamiennej za 2018 rok.

Kolejnym punktem porządku obrad była dyskusja i m.in.:

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok.
Wyniki głosowania: "za" 11, "przeciw" 9, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta
 
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2031.
Wyniki głosowania: "za" 19, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta
 
- Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta
 
-  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Skarżysko Kamienna wraz z określeniem granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie gminy Skarżysko-Kamienna.
Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta
 
- Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna.
Wyniki głosowania: "za" 15, "przeciw" 1, "wstrzymało się" 4 radnych - uchwała została przyjęta
 
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.
Wyniki głosowania: "za" 17, "przeciw" 1, "wstrzymało się" 2 radnych - uchwała została przyjęta
 
-  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale NR LIX/61/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 sierpnia 2018r. dotyczącej zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta
 
- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy w Skarżysko-Kamienna”.
Wyniki głosowania: "za" 11, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 9 radnych - uchwała została przyjęta
 
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne przekazanie Gminie Skarżysko-Kamienna, nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, zajętej pod pas drogowy ulicy Wierzbowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta
 
- Podjęcie uchwały w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Skalnej.
Wyniki głosowania: "za" 17, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 3 radnych - uchwała została przyjęta
 
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Żeromskiego.
Wyniki głosowania: "za" 11, "przeciw" 8, "wstrzymało się" 1 radnych - uchwała została przyjęta
 
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Wyniki głosowania: "za" 11, "przeciw" 7, "wstrzymało się" 2 radnych - uchwała została przyjęta
 
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do życia powołana  zostanie nowa spółka celowa  "Inwestycje Miejskie" . Według założeń - ma ona poszukiwać i pozyskiwać środki na realizację inwestycji, a także realizować inwestycje (m.in. w formule PPP)-  np. przebudowę pływalni miejskiej, czy targowiska. Podczas sesji nie przedstawiono szczegółów planowanych inwestycji podpartych konkretnymi wyliczeniami (według prezydenta i referującego projekt uchwały - na tym etapie było to niemożliwe, m.in. ze względu na brak umocowania do podjęcia szczegółowych rozmów z podmiotami zainrteresowanymi współpracą przez pełnomocnika powołanego do przygotowania do uruchomienia spółki). Konkretny  na razie jest za to zastrzyk finansowy z budżetu, który przekazany został na uruchomienie i funkcjonowanie spółki (na razie jest to 300 tys. PLN).
Wyniki głosowania: "za" 11, "przeciw" 6, "wstrzymało się" 3 radnych - uchwała została przyjęta
 
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej do reprezentowania Rady Miasta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta
 
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej do reprezentowania Rady Miasta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta
 
- Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej do reprezentowania Rady Miasta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta
 

Na tym obrady zakończono.
 
Komentarze

+8Pikolo2019-04-30 17:21#8
Może słońce wreszcie oświeci radna bezradną hi hi
Cytuj
-3Rynek2019-04-27 06:46#7
Cytuję Moniczek999:
Cytuję anonimowy1:
Cytuję Mieszkaniec:
Czyżby interpelacje radnych były tak trudne do udzielenia natychme warto jeszcze zapytać czemu wszystkie przetargi w mieście wygrywają firmy Freedom i Expol-Bis ,....... Czy sprzedanie parkingu na Piłsudskiego nie spowoduje że ktoś za chwilę wpadnie na pomysł postawienia tam np. bloku mieszkalnego ? Dużo pytań a mało informacji od władz miasta...


czyżby nasz "prezydent" planuje sprzedać parking ten który tak niedawno otwierał chwaląc się że rozwiązał problem z miejscami parkingowymi w tej dzielnicy? Parking został przecież niedawno wybudowany z naszych pieniędzy


Tylko że to nie o ten parking chodzi ale oczywiście ponarzekać można ...


Zastanawia mnie, czy ludzie są tacy nic nie pamiętający, czy działają jako gnojarze z biura jedynie słusznej propagandy partii, która przegrała wybory w mieście?
Ile można byłoby zrobić, gdyby nie dlug miejski?
Cytuj
+2Moniczek9992019-04-26 21:44#6
Cytuję anonimowy1:
Cytuję Mieszkaniec:
Czyżby interpelacje radnych były tak trudne do udzielenia natychmiastowej odpowiedzi przez Prezydenta Miasta ? A może ktoś liczy że nim zostanie udzielona na nie odpowiedź na piśmie to " ludzie zapomną o co pytano"... A może warto jeszcze zapytać czemu wszystkie przetargi w mieście wygrywają firmy Freedom i Expol-Bis ? O "awarii" basenu od dawna chodzą plotki, że to z powodu niedbalstwa zarządzających tak się stało...ciekawe kto już czeka żeby kupić wystawione na sprzedaż tereny ? Czy sprzedanie parkingu na Piłsudskiego nie spowoduje że ktoś za chwilę wpadnie na pomysł postawienia tam np. bloku mieszkalnego ? Dużo pytań a mało informacji od władz miasta...


czyżby nasz "prezydent" planuje sprzedać parking ten który tak niedawno otwierał chwaląc się że rozwiązał problem z miejscami parkingowymi w tej dzielnicy? Parking został przecież niedawno wybudowany z naszych pieniędzy


Tylko że to nie o ten parking chodzi ale oczywiście ponarzekać można ...
Cytuj
+12bezogródek2019-04-26 09:27#5
Trzeba było wygrać wybory,a teraz pozostaje tylko sygnalizowanie patologii.Kolejna spółka kolejne miejsca i etaty wypływają z kasy itd... Do póki nie nastąpi diametralna zmiana władzy nic się w Skarżysku NIE ZMIENI.
Cytuj
+14anonimowy12019-04-26 06:36#4
Cytuję Mieszkaniec:
Czyżby interpelacje radnych były tak trudne do udzielenia natychmiastowej odpowiedzi przez Prezydenta Miasta ? A może ktoś liczy że nim zostanie udzielona na nie odpowiedź na piśmie to " ludzie zapomną o co pytano"... A może warto jeszcze zapytać czemu wszystkie przetargi w mieście wygrywają firmy Freedom i Expol-Bis ? O "awarii" basenu od dawna chodzą plotki, że to z powodu niedbalstwa zarządzających tak się stało...ciekawe kto już czeka żeby kupić wystawione na sprzedaż tereny ? Czy sprzedanie parkingu na Piłsudskiego nie spowoduje że ktoś za chwilę wpadnie na pomysł postawienia tam np. bloku mieszkalnego ? Dużo pytań a mało informacji od władz miasta...


czyżby nasz "prezydent" planuje sprzedać parking ten który tak niedawno otwierał chwaląc się że rozwiązał problem z miejscami parkingowymi w tej dzielnicy? Parking został przecież niedawno wybudowany z naszych pieniędzy
Cytuj
+18Mieszkaniec2019-04-25 22:20#3
Czyżby interpelacje radnych były tak trudne do udzielenia natychmiastowej odpowiedzi przez Prezydenta Miasta ? A może ktoś liczy że nim zostanie udzielona na nie odpowiedź na piśmie to " ludzie zapomną o co pytano"... A może warto jeszcze zapytać czemu wszystkie przetargi w mieście wygrywają firmy Freedom i Expol-Bis ? O "awarii" basenu od dawna chodzą plotki, że to z powodu niedbalstwa zarządzających tak się stało...ciekawe kto już czeka żeby kupić wystawione na sprzedaż tereny ? Czy sprzedanie parkingu na Piłsudskiego nie spowoduje że ktoś za chwilę wpadnie na pomysł postawienia tam np. bloku mieszkalnego ? Dużo pytań a mało informacji od władz miasta...
Cytuj
+13bartlomiej09902019-04-25 21:07#2
Cytuję galica:
Mam pytanie do radnych tego miasta . Czy nie jest hańbą patrzeć jak była szkoła nr 2 przy ul. Krakowskiej obraca się w ruinę , notabene w której murach katowano i pozbawiano życia najlepszych synów naszej ziemi. Wstyd i hańba ,że nic nie robicie aby takie miejsca były pamięcią o tych dzięki , którym żyjemy. Ostatnią uwagę mam do radnego Łapaja : jak wygląda grób bohatera (Zbróg ) który jako jedyny podjął ucieczkę z miejsca każni . Czy wystarczy położyć biało-czerwone serce na grobie który jest bezimienny !. Czy Wy Radni zgodzilibyście się w taki sam sposób potraktować swoich bliskich . Myślę ,że nie . Wstyd i Hańba.


Pan się zapyta prywatnego właściciela który jest w jego rękach już kilka lat i kto mu tą szkołę i kiedy sprzedał zanim wyleje Pan jad na Radnych
Cytuj
+1galica2019-04-25 17:11#1
Mam pytanie do radnych tego miasta . Czy nie jest hańbą patrzeć jak była szkoła nr 2 przy ul. Krakowskiej obraca się w ruinę , notabene w której murach katowano i pozbawiano życia najlepszych synów naszej ziemi. Wstyd i hańba ,że nic nie robicie aby takie miejsca były pamięcią o tych dzięki , którym żyjemy. Ostatnią uwagę mam do radnego Łapaja : jak wygląda grób bohatera (Zbróg ) który jako jedyny podjął ucieczkę z miejsca każni . Czy wystarczy położyć biało-czerwone serce na grobie który jest bezimienny !. Czy Wy Radni zgodzilibyście się w taki sam sposób potraktować swoich bliskich . Myślę ,że nie . Wstyd i Hańba.
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Koncert charytatywny dla "Kupera". …

Opublikowano: 18.09.2019 20:49

Komentarzy: 0

14 uczniów ZSTM otrzyma stypendia ufundowane …

Opublikowano: 18.09.2019 14:29

Komentarzy: 0

Drogowcy kładą warstwę ścieralną nawierzchni …

Opublikowano: 17.09.2019 20:44

Komentarzy: 3

Jerzy Materek z kampanią w Skarżysku-Kamienne…

Opublikowano: 17.09.2019 20:12

Komentarzy: 2

Nowoczesne pojazdy na torach zwiększą bezpiec…

Opublikowano: 17.09.2019 11:39

Komentarzy: 0

Kierował mimo sądowego zakazu i nie zatrzymał…

Opublikowano: 17.09.2019 10:49

Komentarzy: 0

Rezerwy Granatu z kompletem punktów. Zwycięst…

Opublikowano: 16.09.2019 22:10

Komentarzy: 0

Orlicz Suchedniów postraszył lidera, remis by…

Opublikowano: 16.09.2019 20:43

Komentarzy: 0

ALPN: 10 kolejka spotkań

Opublikowano: 16.09.2019 18:24

Komentarzy: 0

Pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych trafi…

Opublikowano: 16.09.2019 18:15

Komentarzy: 13

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

Opinie w GoWork.pl

Ostatnio na forum

  • Brak postów do publikacji.