Autor:
Z.B, info pras.Foto: Zbyszek Biber
Opublikowano: 16 Maj 2019
Oceń:
3 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej było organizatorem konferencji naukowej: „Inwestycje banku centralnego w zakłady Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w 190. rocznicę powołania Banku Polskiego oraz 180. rocznicę uruchomienia Huty Rejów” , która odbyła się w dniu 16 maja 2019 roku w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej. Konferencja jest częścią projektu „ 180-lecie budowy Huty Rejów przez Bank Polski w 190. rocznicę jego powstania” realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.  Patronat Honorowy na imprezą objął  Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig. Patronat Naukowy: Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek


W sali Patio odbyły wystąpienia nt. lokalnych tradycji hutnictwa żelaza wygłosili znamienite osobowości polskiej nauki. To była niepowtarzalna okazja zapoznania się z wynikami badań prowadzonych w uznanych ośrodkach akademickich i placówkach naukowych. Tradycje hutnictwa żelaza na ziemi skarżyskiej i świętokrzyskiej sięgają czasów starożytnych.

Wszystkich zebranych gości i prelegentów przywitał Grzegorz Bień, dyrektor Muzeum im.Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej. W imieniu prezydenta miasta głos zabrał Krzysztof Myszka, który podkreślał, że Skarżysko staje się bardzo ważnym miejscem na mapie naukowym i kulturalnym województwa świętokrzyskiego. Zastępca prezydenta dziękował wszystkim, którzy włączyli się w realizację projektu. Głos zabrał również Krzysztof Szczerba,  zastępca dyrektora Oddziału Okręgowego NBP w Kielcach. 

W średniowieczu na terenach dzisiejszego Skarżyska działają dwie kuźnice. Wielką szansą na rozwój jest okres inwestycji Banku Polskiego, kiedy to powstaje nowy zakład wielkopiecowy w Rejowie. Jest rok 1838. I właśnie na tych wydarzeniach sprzed 180 laty, nadziejach i szansach na rozwój skupiała się tematyka poruszana na konferencji. Okrągła rocznica uruchomienia Huty Rejów oraz powołania Banku Polskiego stały się dla organizatorów inspiracją dla przypomnienia i utrwalenia tego dziedzictwa przemysłowego, które stanowi niezwykle istotny element naszej tożsamości z rodzinnym miastem i „małą ojczyzną”.

Konferencja odbyła się w ramach projektu edukacyjnego, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej. Obejmował on kilka obszarów tj. powstanie ścieżki edukacyjnej, przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży szkolnej, konkursu projektowego, a także organizację konferencji naukowej wraz z przygotowaniem wydawnictwa pokonferencyjnego. Jednym z zasadniczych celów działań projektowych jest popularyzacja wiedzy, zwłaszcza wśród młodzieży na temat lokalnych tradycji hutniczych i górniczych. To także edukacja o roli i działaniach polskiego banku centralnego poprzez inwestycje w przemysł w pierwszym okresie jego działalności.

Konferencja stanowi ukoronowanie działań projektowych. Przed mieszkańcami regionu, historykami i pasjonatami przeszłości stoi unikatowa okazja do zapoznania się z wynikami prac badawczych dotyczących tradycji przemysłowych naszego regionu. Prelegentami były osoby, których dorobek naukowy jest imponujący, a dotychczasowa działalność dawała gwarancję, że każdy z referowanych tematów był na najwyższym poziomie merytorycznym. Konferencja dała unikatową możliwość dla wszystkich zainteresowanych zapoznania się z najnowszym stanem badań historycznych. Jednocześnie była okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu historii lokalnej, a zwłaszcza zagadnienia rozwoju przemysłu hutniczego tych ziem.

W ramach realizowanego projektu ukaże się późnym latem publikacja pokonferencyjna, zawierająca wystąpienia z dnia 16 maja, każdy z uczestników konferencji miał możliwość nabycie bezpłatnie jednego egzemplarza, po wcześniejszych zapisach na listę chętnych. 

Podczas konferencji poruszono następujące tematy: