28.09.2020 Ostatnia aktualizacja 19:52, 27.09.2020

Felieton: Czy w tym samolocie jest pilot?

Autor:
wikary
Opublikowano: 18 Sty 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Punktem odniesienia przy podejmowaniu decyzji o strukturze placówek oświatowych winny być doświadczenia innych krajów UE nałożone na naszą narodową tradycję.

Trzeba aby sieć szkół ponadgimnazjalnych w Skarżysku-Kamiennej odpowiadała aktualnym i przewidywanym potrzebom społecznym i jednostkowym obywateli, a nie partykularnym interesom nauczycieli, organizacji związkowych i lokalnych działaczy samorządowych.

Rynek pracy i rynek edukacji w Skarżysku to dwa oddzielne, w sposób nieracjonalny szczelnie od siebie izolowane światy, co jest jedną z istotnych przyczyn bezrobocia absolwentów.

W bogatych krajach UE źródłem niskiego wskaźnika bezrobocia wśród młodych ludzi jest dobrze działający mechanizm elastycznego dostosowywania szczebla i czasu kształcenia do możliwości edukacyjnych ucznia. Istnieją też warunki do podejmowania przez uczniów kształcenia w kolejnym zawodzie lub specjalności, powszechny jest dostęp do kształcenia modułowego. Promuje się i wspiera najlepszych uczniów, pomaga przeciętnym, mobilizuje słabych.

Struktura małej na szczęście ilości szkół naszego powiatu sprzyja i promuje miernych, zniechęca dobrych, przeszkadza najlepszym i dotyczy to zarówno uczniów jak i nauczycieli.

Bywa, że nauczyciele w aktualnie funkcjonującej sieci szkół konkurują w pozyskiwaniu uczniów poprzez tolerowanie niskiej frekwencji, a to skutkuje niską jakością kształcenia.

Dobrze, że władze powiatowe podjęły próbę przerwania obecnego rozdrobnienia szkół ponadgimnazjalnych często ulokowanych w nierozwojowych budynkach, co pozwoli zatrzymać uwiąd skarżyskiego systemu szkolnego.

Widoczny jest niestety brak propozycji docelowego rozwiązania i jego uzasadnienia, a cząstkowe decyzje przygotowywane są nierzadko przez osoby zbyt luźno związane z organizacją oświaty, a co gorsze nie mające kontaktu z funkcjonowaniem najlepszych szkół w naszym regionie i kraju, a także poza Polską. Wskaźniki demograficzne są nieubłagane. Konieczne są decyzje dalekowzroczne i kompleksowe. Ich brak już dzisiaj powoduje nieskuteczny dostęp do środków unijnych, a środki własne poprzez ich rozdrobnienie wydawane są nieefektywnie. Ubiegają nas inne miasta (np. mały Staszów) czego skutkiem przyszli uczniowie zmuszeni będą szukać szans edukacyjnych poza Skarżyskiem.

Przyszłość kształcenia ponadgimnazjalnego i dorosłych nie tylko w naszym mieście leży w organizacji centrów edukacyjnych o różnych kierunkach i szczeblach kształcenia.

Nie wymuszają one negatywnej konkurencji o uczniów pomiędzy szkołami monozawodowymi, skutkującej w konsekwencji obniżeniem poziomu kształcenia. Uczeń rezygnujący z nauki w zawodzie ma możliwość kontynuować naukę w tej samej placówce, ale w innym zawodzie lub na niższym szczeblu kształcenia. Centra są bardziej otwarte i lepiej przygotowane do kształcenia interdyscyplinarnego, elastyczniej reagują na potrzeby rynku pracy, są mniej konserwatywne, przywiązują mniejszą wagę do partykularnych interesów grup zawodowych nauczycieli, administracji i obsługi. Łatwo, zgodnie z potrzebami demograficznymi i rynku pracy mogą zmieniać swoją ofertę edukacyjną. Nie ma w nich bowiem konfliktu interesów charakterystycznego przy istnieniu sieci szkół monozawodowych, gdzie nie wiadomo w której szkole uruchomić kształcenie w nowym zawodzie usytuowanym na pograniczu branż zresztą dziś trudnych do jednolitego zdefiniowania. Przykładowo nie bardzo wiadomo czy informatyk to branża elektryczno-elektroniczna, ekonomiczno-zarządzająca, a może mechatroniczna? Bywa, że kształci się więc w zawodach o nazewnictwie nośnym marketingowo lecz bez przyszłości na rynku pracy. Centra zaspokajają większy zakres potrzeb uczniów i rodziców, stawiają większe wymagania przed nauczycielami, placówki te najczęściej mają własne bursy, stołówki, świetlice, bogate zaplecze sportowe, itp., kumulują i efektywniej wykorzystują środki przeznaczane na oświatę.

W Skarżysku sześć lat temu zrealizowano pierwszy etap reformy struktury szkolnictwa zawodowego powołując Centrum Kształcenia Praktycznego, kolejnym krokiem powinno być powołanie Skarżyskiego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie wszystkich technicznych szkół zawodowych i drugiego Centrum Kształcenia dla szkół zawodowych nietechnicznych (ekonomicznych, logistycznych, ochrony środowiska, opieki społecznej i socjalnej, itd.).

To jest wszystko co jest potrzebne dla kształcenia zawodowego w Skarżysku w którym jednocześnie nie ma racjonalnego uzasadnienia dla funkcjonowania więcej niż dwóch publicznych liceów ogólnokształcących.

W Skarżysku odmiennie niż w krajach UE nadmiernie rozwinięte jest kształcenie ogólnokształcące w miejsce koniecznego kształcenia zawodowego na poziomie robotniczym i technikalnym.

Do tak ukształtowanej sieci szkół należy dostosować bazę. Wszystkimi siłami społecznymi trzeba przeciwstawić się wyłączaniu z majątku oświaty takich budynków, które posiadają odpowiednie zaplecze i lokalizację, a które po niezbędnych remontach mogą stanowić funkcjonalną bazę dla nowoczesnego kształcenia ponadgimnazjalnego.

W żadnym wypadku kryterium największego zainteresowania przez potencjalnych nabywców zakupem tego czy innego budynku szkoły nie może być akceptowanym przy określaniu docelowej bazy oświaty. Z tego też powodu budynek obecnego TZN powinien bezwzględnie pozostać na mapie szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Skarżysku. Jego przeznaczenie do sprzedaży należy traktować jako mało przemyślane, niebezpieczne działanie dla przyszłości oświaty w naszym mieście.

dr inż. Zdzisław Kobierski

pierwsin.png

 

Komentarze

0zetka2008-02-11 22:12#5
Sadzę, że warto przeczytać ten artykuł. BTW, pozdrawiam reformatorów.
http://www.egospodarka.pl/28141,Brak-pracownikow-glownym-problemem-przedsiebiorstw,1,11,1.html

tutaj tylko mały cytat: Z raportu Firmy Doradczej KPMG Migracja Pracowników  szansa czy zagrożenie? wynika, że połowę badanych firm dotknęła sytuacja, w której potencjalny pracownik odmówił przyjęcia oferty pracy, gdyż zdecydował się na wyjazd za granicę. Na największe braki pracowników skarżą się firmy produkcyjne, z kolei w najmniejszym stopniu problem dotyczy branży energetycznej, handlu i usług. Dlatego też najbardziej poszukuje się pracowników z wykształceniem zawodowym (72 proc.) lub średnim kierunkowym (71 proc.), mniejszy popyt jest na absolwentów wyższych uczelni (63 proc.).
Cytuj
0zetka2008-01-31 23:03#4
Mam taką uwagę do Nemo. Wyczuwam w Twoim poście małą wiarę w lepsze jutro. Niepotrzebnie. Wystarczy tylko trwać przy swoim i zwalczać panoszącą się głupotę i prywatę. Ona jest spersonalizowana i będzie się obrażać. To znak że idziemy w dobrym kierunku.
Jeden z mądrych profesorów zadał kiedyś studentom retoryczne pytanie: jak to jest, że jeśli przyjąć prawdę oczywistą, że w każdej społeczności liczba ludzi mądrych jest w mniejszości to dlaczego w naszym Sejmie o wszystkim decyduje większość?
Gdyby tylko w Sejmie? Ale jest też prawdą, że demokracja ma i swoje piękne strony.
I po raz tysięczny powtórzę. Kształcenie zawodowe to nie sprawa samorządów, nie głównie. Nie nauczycieli też, nie głównie. Wybór szkoły to jedna z najważniejszych decyzji życiowych jakie stają przed rodzicami i ich dziećmi. Warto nie iść za głosem tłumu, aby nie być później razem z tym tłumem bezrobotnym i sfrustrowanym magistrem od niczego i do niczego. A jeśli ktoś z tego wywodu pojął tyle, że nie warto studiować to nic nie pojął.
Cytuj
0Nemo2008-01-31 22:30#3
Monter odpowiedź jest dosyć prosta. Szkoły zawodowe są tylko z nazwy. Kształcą w klasach licealnych bo taniej i tak jest korzystniej dla nauczycieli, bo mają godziny na historie, geografie, itp. Kształcenie zawodowe wymaga zatrudnienia specjalistów, kosztem oczywiście teoretyków historyków, chemików, biologów (nic nie mam przeciwko nim, lecz dostosowują ofertę edukacyjna szkół do swoich potrzeb, a nie rynku pracy, czy uczniów). Władzom powiatowym też to odpowiada bo taniej, wystarczy kreda i tablica, no czasem komputer z Windowsem, bo AutoCad`a i innych narzędzi technicznych już nie ma. O obrabiarkach i innych maszynach szkoda nawet marzyć. A w Skarżysku, dopóki będziemy 'rozwijać' szpital, w oświacie nic sie nie zmieni. Przegra z innymi potrzebami. Jeśli ktoś się chce kształcić w zawodzie technicznym to jego zmartwienie, niestety.
Cytuj
0Monter2008-01-29 16:05#2
Odnośnie tematu szkół zawodowych, technicznych polecam artykuł:

[praca.gazeta.pl]

Ilu budowlańców potrzebujemy teraz w Polsce?

- Pół miliona dobrze wykształconych i chętnych do pracy. Na razie brakuje ponad sto tysięcy.

W roku szkolnym 2005/06 mury wszystkich zawodówek w Polsce opuściło dziewięciu cieśli, 16 dekarzy i 45 betoniarzy-zbrojarzy. Dlaczego tak mało?
Cytuj
0Nemo2008-01-23 23:45#1
Myślę, że zainteresowanie problematyką restrukturyzacji sieci szkół wynika w zdecydowanej większości z partykularnych interesów środowisk szkolnych i wypełnione jest po korek w butelce pianą emocjonalną. Pewnym dowodem na to jest brak reakcji na felieton Zdzisława Kobierskiego, który racjonalnie analizuje aktualną sytuację w skarżyskiej oświacie i proponuje uzasadnione sensowną argumentacją strategiczne działania. Natomiast forum kipi epitetami, osobistymi wycieczkami, licytacją historyczną i plotkarskimi argumentami. Tam więc łatwo wpisać sie w nurt dyskusji z magla. Znacznie trudniej dyskutować merytorycznie bez zbędnych emocji. Może warto popytać i posłuchać ludzi, którzy z pewnego dystansu życiowego z innej perspektywy zawodowej i społecznej patrzą na problem. Ciekawy jestem co walczący na forum dyskutanci mają do powiedzenia na przytoczone w felietonie propozycje i argumenty. Osobiście uważam je ze racjonalne, godzące interesy rożnych podmiotów procesu edukacyjnego. Dbające o maksymalne korzyści dla uczniów, chociaż ci może tego teraz nawet nie potrafią docenić. Decyzja w sprawie szkół do sprawa o znaczeniu strategicznym dla powiatu i regionu i nie może być przedmiotem jarmarcznego plebiscytu. Tym bardziej koncepcja Zdzisława Kobierskiego wymaga rozważenia i dopasowania do niej odpowiedniej lokalizacji. Ważny jest fakt, że autor akcentuje potrzebę zajęcia sie całą siecią szkół z liceami włącznie, a nie wybiórcze chwilowe poprawianie systemu. Ma moje poparcie.
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Hattrick Tomasza Bartosiaka. Pewne zwycięstw…

Opublikowano: 27.09.2020 19:13

Komentarzy: 0

XXV Pielgrzymka Pracowników Przemysłu Zbrojen…

Opublikowano: 26.09.2020 14:07

Komentarzy: 5

Rozpoczął się Piknik Archeologiczny "Pra…

Opublikowano: 25.09.2020 18:42

Komentarzy: 2

Włamywacz w spódnicy

Opublikowano: 25.09.2020 12:45

Komentarzy: 0

Integracyjny Turniej Gier i Zabaw w SOSW nr 2

Opublikowano: 25.09.2020 09:59

Komentarzy: 0

Certyfikaty uczniów ZSTM w ramach Innowacji W…

Opublikowano: 25.09.2020 09:58

Komentarzy: 0

Audi w ogrodzeniu, 1,7 promila u kierowcy

Opublikowano: 24.09.2020 13:53

Komentarzy: 0

Ruszyły zapisy do 2. edycji Amatorskiej Ligi …

Opublikowano: 24.09.2020 10:31

Komentarzy: 0

XII Memoriał im. K. Wolińskiego - ruszył zap…

Opublikowano: 24.09.2020 10:07

Komentarzy: 0

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżysk…

Opublikowano: 23.09.2020 15:16

Komentarzy: 0

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

________________

Praca Skarżysko

Rabato.com - Gazetki promocyjne