Autor:
Z.B, Foto:Zbyszek Biber
Opublikowano: 15 Cze 2019
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
W sobotę 15 czerwca, Miejskim Centrum Kultury, w Skarżysku-Kamiennej, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych i Działaczy Opozycji Antykomunistycznej. Spotkanie było również okazją do obchodów Jubileuszu XX –lecia Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego.  Honorowy patronat na tymi wydarzeniami objął prezydenta RP Andrzeja Duda, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Agata Wotyszek, Wojewoda Świętokrzyski. 


Konferencja rozpoczęła się od Mszy Świętej, która została odprawiona w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Później uczestnicy konferencji, którzy przyjechali z całej Polski udali się do Patio Miejskiego Centrum Kultury, gdzie odbyła się część oficjalna. Swoją obecnością konferencję uświetnili m.in. Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Józef Kasprzyk, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek. 

Po przywitaniu gości, odczytano list id prezydenta RP Andrzeja Dudy, który objął honorowy patronat na konferencją. Spotkanie było też okazją do uhonorowania osób, mają szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. 

W uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorował medalem "Prio Patria" następujące osoby: Stanisławę Garlik , Teresę Małgorzatę Jurczyk, Janusza Maciejewskiego, Bogdana Migasa, Ryszarda Sztando, ks. Marka Macieja Tabaszewskiego, Marzenę Zajączkowską.

Później przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał minister Jan Józef Kasprzyk. 

-Jesteście tymi, którzy mieli odwagę przeciwstawić się mocno i silnie temu zbrodniczemu systemowi. Za to jesteśmy wam bardzo wdzięczni – mówił Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Józef Kasprzyk. 

-Państwo próbujecie odbudowywać ducha narodu, kiedy den duch zostanie odbudowany, to będzie prawdziwe zwycięstwo nad tym zbrodniczym systemem. Kiedy w umysłach ludzkich zostanie odbudowana wiara o dobro wspólne jakim jest Rzeczpospolita. Kiedy zostano na nowo przywrócone słowo Solidarność, kiedy zostanie odbudowany etos służby wspólnocie, wtedy będziemy mogli mówić, o tym że jesteśmy narodem wolnympodkreślał Jan Józef Kasprzyk.


Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego - Jerzy Stopa, nie krył zadowolenia i jednocześnie wzruszenia, że to właśnie w Skarżysku odbywa się konferencja. Przedstawił zebranym działalność Stowarzyszenia na przestrzeni dwudziestu lat. 

-W Skarżysku zebrali się ludzie, którzy zawsze w sercu mieli miłość do Ojczyzny i Wolności. Chciałbym, aby ten dzień zapisał się w naszej pamięci, bo jest on szczególnie dla nas ważny - podkreślał Jerzy Stopa. 

Słowa szacunku i uznania skierowała do zebranych również Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski. 

Po części oficjalnej odbyła się część konferencyjna, prelekcje wygłosili przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

Podczas konferencji, w części artystycznej wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej. Przy organizacji konferencji pomagali podopieczni Ochotniczego Hufca Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Wydarzenie wsparli m.in. Urząd ds.  Kombatantów i Osób Represjonowanych, Urząd Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej,  PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko, PGE Obrót, Zakłady Metalowe Mesko.