Autor:
wikary
Opublikowano: 24 Sty 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności

Propozycje władz powiatu skarżyskiego zmierzające do likwidacji trzech placówek oświatowych, a w tym Technicznych Zakładów Naukowych, zdominowały dyskusję w środowisku członków Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Skarżysku-Kamiennej.

Zarząd skarżyskiego Oddziału SIMP na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2008 roku dyskutował nad tymi propozycjami, stwierdzając, że zamiar likwidacji TZN nie jest do końca przemyślany. Techniczne Zakłady Naukowe przez ponad 50 lat były czymś więcej niż kuźnią kadr technicznych i robotników wykwalifikowanych dla lokalnego, regionalnego oraz krajowego przemysłu i rzemiosła. Były synonimem tego, co najlepsze w oświacie zawodowej, siłą napędową rozwoju miasta i regionu. Elitarnym w skali kraju ośrodkiem kształcenia technicznego, podłożem rozwoju Wyższej Szkoły Inżynierskiej, a później Politechniki Świętokrzyskiej i wielu uczelni politechnicznych w kraju. Swoją niekwestionowaną działalnością przyczyniły się do rozwoju Zakładów Metalowych MESKO, ostoi przemysłowej miasta i regionu.

TZN, kiedyś symbol najwyższej jakości technicznego kształcenia zawodowego, dziś po kilku nietrafionych decyzjach, odcięciu się od tradycji i wielu zaniechaniach, jest w kryzysie, który jest też udziałem całego systemu szkolnictwa zawodowego w naszym powiecie. SIMP widzi potrzebę restrukturyzacji i reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Skarżysku-Kamiennej, w tym przede wszystkim technicznego szkolnictwa zawodowego i udzieli poparcia społecznie uzasadnionym decyzjom w tym zakresie. Jesteśmy jednak zaniepokojeni brakiem ulokowania przedłożonych propozycji restrukturyzacyjnych w wizji funkcjonowania szkolnictwa w mieście, powiecie i województwie, jego powiązania z potrzebami naszego przemysłu i szerzej, z aktualnymi i antycypowanymi potrzebami rynku pracy. Przedstawiona koncepcja restrukturyzacji sieci szkół zawodowych przyczyni się także do osłabienia Politechniki Świętokrzyskiej i innych wyższych uczelni technicznych.

Oddział SIMP nie występuje w obronie konkretnej, zagrożonej likwidacją szkoły. Rozumie, że wszystkie szkoły mają swoje tradycje i osiągnięcia. W sumie po to placówki oświatowe są powoływane, aby umożliwiać, wspierać i promować osiąganie sukcesów oraz budować tradycje. Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne naszego powiatu mają bogate tradycje lokalne. Jednak Techniczne Zakłady Naukowe to marka ogólnokrajowa, i jako taka nie może być zmarnowana. To wymierna wartość nie dla szkoły, to klejnot koronny ziemi skarżyskiej. Gdyby nawet, co też nie ma uzasadnienia, lokalizacja szkoły została zmieniona, nazwa powinna pozostać.

Jednocześnie członkowie SIMP, wieloletni dyrektorzy, inżynierowie, technicy, nauczyciele, także akademiccy, pracownicy i emeryci MESKO, a także przedstawiciele kadry inżynieryjno-technicznej i menedżerskiej innych środowisk zawodowych, dostrzegają potrzebę utworzenia w naszym mieście prężnej, wszechstronnej, wielozawodowej, a nawet politechnicznej nowoczesnej placówki kształcenia technicznego. Żadna z funkcjonujących w mieście i okolicy szkół, ich budynki, zasoby, lokalizacja i możliwości rozwojowe, nie dorównują w tym względzie potencjałowi kompleksu TZN. Jest to jedyny z prawdziwego zdarzenia, posiadający przestronne świetlice, sale sportowe i dydaktyczne, stołówkę, boiska, a także lokalizację pozwalającą na rozbudowę, czy przebudowę obiekt, godny pełnienia roli szkoły XXI wieku. TZN to naturalny campus do nowoczesnego kształcenia, zdolny pomieścić wszystkich uczniów szkół zawodowych naszego miasta i kształcić ich w szerokiej gamie zawodów technicznych.

W oparciu o przytoczone pokrótce przesłanki, Oddział SIMP w Skarżysku-Kamiennej jest zaniepokojony zamiarem likwidacji TZN, nie ulokowanym w kontekście wizji szkolnictwa naszego powiatu. Potrzeba tu bardziej rozważnych i dalekowzrocznych przemyśleń i decyzji ze strony samorządowych władz powiatu. Powiat Skarżyski powstał i powiększył się dzięki wysiłkom wielu działaczy i środowisk w celu jak najlepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców, także w sferze kształcenia młodzieży, tak istotnej we współczesnym świecie. Likwidacja TZN, a w dalszej konsekwencji, co może się zdarzyć, sprzedaż budynków dla ratowania ekonomiki samorządu, zdaniem członków i zarządu SIMP jest błędem społecznym, który w konsekwencji będzie negatywnie wpływał na ocenę władz samorządowych. Konsekwencje podobnej w skutkach, błędnej decyzji likwidacji przed laty filii Politechniki Świętokrzyskiej w Skarżysku, nasza młodzież i zakłady przemysłowe ponoszą do dziś i ponosić będą jeszcze długo. Niech to będzie ostatnia nietrafiona decyzja w naszym powiecie.

Kredyt zaufania, jakim wyborcy obdarzyli radnych i etatowych działaczy samorządowych pozwala domniemywać, że władze samorządowe uwzględnią konstruktywną opinię społeczną przy podejmowanych decyzjach. Stanowisko Oddziału SIMP jest wyrazem troski o jakość życia mieszkańców i rozwój naszego powiatu. Jest deklaracją gotowości do merytorycznej dyskusji i pracy na rzecz budowania nowoczesnej struktury kształcenia w naszym powiecie.

Otrzymują:

1. Rada Powiatu Skarżyskiego
2. Starosta Skarżyski
3. Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej
4. Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej
5. Prezes MESKO S.A.
6. Prezes MESKO AGD
7. Prezes Skarżyskiej Strefy Gospodarczej Sp. z o.o.
8. Tygodnik Skarżyski
9. Echo Dnia
10. Świętokrzyski Kurator Oświaty
11. Redakcja TV DAMI
12. Redakcja skarzysko24.pl
13. Związkowe organizacje nauczycielskie

pierwsin.png