Autor:
B.Lipnicka, Foto: Zbyszek Biber
Opublikowano: 19 Wrz 2019
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Oddział Rejonowy PCK w ramach XVII edycji turnieju ph.: „Młoda krew ratuje życie”  w dn. 19 wrzenia 2019r. w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej zorganizował spotkanie młodzieżowe połączone z poborem krwi od pełnoletniej młodzieży szkolnej.

W spotkaniu udział wzięło 50 osób z czego 35 osób oddało 15.750 litrów krwi pełnej. Byli to uczniowie szkół: ZSS-U, ZSE, ZST, ZST-M, I LO, II LO w Skarżysku-Kam. Każdy uczeń po oddaniu krwi otrzymał 8 czekolad, sok oraz posiłek regenerujący.
 
Celem tego spotkania było krzewienie idei honorowego krwiodawstwa oraz pozyskanie młodych, zdrowych krwiodawców, którzy zasilą i poszerzą krąg honorowych dawców krwi  w powiecie skarżyskim.

W każdej kolejnej edycji Turnieju przybywa nam nowych młodych krwiodawców, mamy nadzieję, że to oni zasilą szeregi honorowych dawców krwi w Skarżysku-Kam
i będą indywidualnie kontynuować tą szczytną ideę jaką jest honorowe krwiodawstwo w Oddziale Terenowym RCKiK w Skarżysku-Kam.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Polski Czerwony Krzyż przy współudziale środków finansowych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna.

Krew to płynna tkanka, składająca się z krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi i osocza (plazmy).

• krwinki czerwone - są odpowiedzialne za transport tlenu do wszystkich komórek organizmu,
• krwinki białe - są odpowiedzialne za obronę organizmu przed infekcjami,
• płytki krwi - odpowiadają za zatrzymanie krwawienia,
• osocze (plazma) – stanowi do 55% objętości krwi, jest to część płynna krwi; zawiera białka (albuminę, czynniki krzepnięcia, białka odpornościowe), jest odpowiedzialne za transport wody i substancji odżywczych do komórek, a także odprowadzanie produktów przemiany materii do wątroby, nerek i płuc

Wszystkie wyżej wymienione składniki krwi odnawiają się! Niezależnie od tego czy jesteś dawcą, czy nie, krew podlega ciągłej wymianie. Nie można uzależnić się od oddawania krwi.

Krew to jeden z podstawowych i bodaj czy nie najważniejszy płyn ustrojowy w organizmie człowieka. Różne sytuacje życiowe mogą powodować utratę większej lub mniejszej jej ilości. Przy niewielkim ubytku, nasz organizm jest w stanie sam go zregenerować. Większe krwotoki mogą stać się przyczyną realnego zagrożenia życia lub zdrowia poszkodowanego. Również wiele chorób, mogących zaistnieć bez nagłych wypadków, wymaga podania pacjentowi krwi pełnej lub pojedynczych jej składników. Stąd też zawsze istnieje potrzeba oddawania krwi. Mimo ogromnych postępów, jakie czyni w ostatnich latach medycyna, nie udało się wynaleźć preparatu sztucznie wytwarzanego, który mógłby w pełni zastąpić życiodajny płyn, nieustannie krążący w naszych tętnicach i żyłach. .Współczesna opieka medyczna nie jest w stanie obejść się bez ważnych partnerów – krwiodawców, którzy są jedynym źródłem zaopatrzenia w ten niezastąpiony lek.

Krew jest pobierana od pełnoletnich, zdrowych osób, które zdeklarują dobrą wolę podzielenia się swą płynną tkanką. Przechodzą wówczas ścisłe badania dotyczące: przebytych chorób (kwestionariusz) i badanie wstępne (ciśnienie krwi, poziom hemoglobiny, badanie osłuchowe i palpacyjne + wywiad lekarski).

Wypełniając kwestionariusz kandydat na dawcę krwi po pierwsze uświadamia sobie sytuacje zagrożenia własnego zdrowia, po drugie przekazuje lekarzowi kwalifikującemu ważne informacje, dotyczące podróży po miejscach zagrożonych endemicznymi chorobami (np. malaria) czy potencjalnie groźnych zachowań seksualnych. Można je przekazywać bez najmniejszych obaw – wszystkie pozostają poufne. Resztę wątpliwości rozwieje lekarz kwalifikujący podczas właściwego badania i rozmowy z kandydatem.

Procedura oddania krwi

1. Rejestracja: Po przybyciu do punktu poboru krwi wypełniamy kwestionariusz. Konieczny jest dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL i adresem zamieszkania
2. Pracownia analiz lekarskich lub stanowisko do badania poziomu hemoglobiny: badanie poziomu hemoglobiny przy użyciu wyłącznie sprzętu jednorazowego, odczyt w ciągu 3 minut
3. Gabinet lekarski:

• ocena informacji zawartych w wypełnionym kwestionariuszu dla dawców krwi
• wywiad lekarski
• badanie przedmiotowe uwzględniające wyniki pomocniczych badań diagnostycznych
• kwalifikacja do oddania krwi

4. Uzupełnienie płynów w organizmie: od momentu zakwalifikowania do poboru krwi, uzupełniamy płyny w organizmie. Dawca otrzymuje wodę mineralną do spożycia
5. Stanowisko do oddawania krwi: oddanie 450 ml krwi do jednorazowego pojemnika plastikowego z płynem konserwującym
6. Krótka regeneracja sił. Po oddaniu krwi, dawca przez moment pozostaje na miejscu celem regeneracji sił. Każdy dawca opuszczając punkt poboru krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4.500 kcal. - 8 tabliczek czekolady

7. Na prośbę Dawcy wystawiane jest:

• zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, uczelni, szkole