Autor:
MB
Opublikowano: 06 Gru 2019
Oceń:
3.2 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursach: plastycznym i fotograficznym pt. "Powiat skarżyski - moja Mała Ojczyzna", organizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna we współpracy z powiatem skarżyskim w ramach projektu "20 lat wspólnoty powiatu skarżyskiego - naszej wspólnoty" współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Konkursy organizowane są z okazji przypadającej w tym roku 20. rocznicy powstania powiatu skarżyskiego. 

Konkursy maja za zadanie m.in. zainteresować mieszkańców powiatu skarżyskiego historią lokalną, rozwijać ich umiejętności i zainteresowania, promować walory przyrodnicze powiatu i dorobek poprzednich pokoleń jego mieszkańców, pielęgnować tożsamość lokalną - promować rodzime: historię i tradycję, rozwijać kompetencje społeczne i obywatelskie oraz inwencję i kreatywność obywateli, a także integrować społeczność lokalną powiatu skarżyskiego.

Konkursy adresowane są do mieszkańców powiatu skarżyskiego, a organizowane są kilku kategoriach wiekowych (plastyczny - w trzech: do 12 lat,  od 13 do 19 lat,  otwarta / pozostali uczestnicy, a fotograficzny - w dwóch: do lat 19, otwarta / pozostali uczestnicy). Przedmiotem konkursów jest przygotowanie (w zależności od wybranego przez uczestnika typu konkursu) pracy plastycznej lub/i fotografii, będących interpretacją/nawiązaniem do tytułu konkursów, tj: "Powiat skarżyski - moja Mała Ojczyzna".

Prace konkursowe można składać do dnia 22 listopada 2019 roku, a rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do 30 listopada 2019 roku (zmiana - do 06 grudnia 2019 roku). Autor/autorzy zwycięskich prac otrzymają atrakcyjne indywidualne nagrody rzeczowe***
W dniu 06 grudnia br. Komisja Konkursowa powołana przez Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna - organizatora konkursów: plastycznego i fotograficznego pt. "Powiat skarżyski - moja Mała Ojczyzna" w składzie:
- Anna Leżańska - Wicestarosta Skarżyski (Przewodnicząca Komisji),
- Jolanta Jagiełło - plastyk, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej,
- Ireneusz Stępień - fotograf,
- Mariusz Busiek - fotograf, Prezes SIL,
dokonała oceny prac zgłoszonych do obu konkursów, a następnie wybrała w każdej z kategorii laureatów.

I tak w konkursie plastycznym

- w kategorii “0-12”, miejsca I-III zdobyli :
I. E. Łakomiec
II. H. Rogala
III. A. Łyżwa
w ww. kategorii przyznano również wyróżnienia dla:
- K. Rusek
- K. Sitarz
- K. Fornala

- w kategorii “13-19”, miejsca I-III zdobyli :
I. Decyzją Komisji nie przyznano
II. K. Jaworska
III. J. Strzelec

- w kategoria “open”, miejsca I-III zdobyli :
I. K. Olszewska
II. B. Jelonek
III. Decyzją Komisji nie przyznano

W konkursie fotograficznym

- w kategorii “0-19”, miejsca I-III zdobyli :
I. Z. Skuza
II. B. Witkowski
III. J. Kozyra

- w kategoria “open”, miejsca I-III zdobyli :
I. M. Dzięciołowski
II. G. Łapaj
III. M. Cichosz
w ww. kategorii przyznano również wyróżnienie dla:
- S.Bugi

Dla autorów najlepszych prac organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody rzeczowe.

O terminie i miejscu odbioru nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie przez organizatorów.