Autor:
wikary
Opublikowano: 01 Lut 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Dzisiaj Minister Rozwoju Regionalnego p. Elżbieta Bieńkowska podała do wiadomości informacje na temat zweryfikowanych list projektów do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Ze strony Ministerstwa Środowiska projekty te były poddane szczegółowej analizie, polegającej na weryfikacji elementów najważniejszych z punktu widzenia ochrony środowiska*.

Wśród projektów, które znalazły się na liście jest "nasz" projekt - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" z kwotą projektu 102,31 mln PLN i dofinansowaniem na poziomie 60,23 mln PLN.

Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu będzie MPWiK w Skarżysku-Kamiennej. Skarżyski projekt został zakwalifikowany obok dóch innych z  naszego województwa (wstępna lista zawierała 15 projektów z woj. świętokrzyskiego).

Warto podkreślić, że wpisanie ww. projektu to ogromny sukces. Do ostatnich chwil trwały bowiem intensywne konsultacje ws. projektów, a z innych mediów napływały sprzeczne informacje dot. kształtu listy.

To największy jednostkowy projekt inwestycyjny w historii naszego miasta, należy podkreślić i docenić ogromne zaagażowanie wszystkich osób, dzięki którym nabrał on realnych kształtów.

Od wczoraj Prezydent Wojcieszek przebywał w Warszawie, by na miejscu "doglądać" losów projektu. Jego ogromna determinacja, ale też zaagnażowanie się w promocję projektu i udzielenie wielowymiarowego wsparcia przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofa Grzegorka i Posłankę Marzenę Okłę-Drewnowicz przyniosły doskonałe efekty.

Wiadomością dobrze rokującą na przyszłość jest również to, że - jak pokazała wspólpraca przy ww. projekcie - w Skarżysku można skupić się wokół celów i pracować ponad podzialami politycznymi.

KW

*Weryfikacja prowadzona była na podstawie kryteriów oceny projektów dla POIiŚ (w najbliższych dniach Komitet Monitorujący POIiŚ ma oficjalnie zatwierdzić te kryteria), na podstawie informacji uzyskanych od beneficjentów o stanie przygotowania projektów i bez żadnych preferencji dla któregokolwiek z regionów.

Weryfikacja listy poprzednio ogłoszonej przez byłą Minister Rozwoju Regionalnego p. Grażynę Gęsicką okazała się niezbędna z uwagi na:
- stosowanie preferencji dla niektórych regionów np. na 21 zawartych tzw. preumów 15 dotyczyło projektów z woj. świętokrzyskiego,
- obecność na liście projektów nie spełniających kryteriów, lub nie kwalifikujących się do wsparcia, umieszczanie na liście projektów na polecenia osób zajmujących kierownicze stanowiska poprzednim rządzie (rządzie PIS).

Obecnie zweryfikowana lista projektów z sektora środowiska zawiera projekty:
- które nie otrzymały dofinansowania w poprzednim okresie programowania (w latach 2004-2006) ze względu na wyczerpanie środków, ale przeszły wymagane prawem procedury z wynikiem pozytywnym - dotyczy 11 projektów z zakresu gospodarki wodościekowej i gospodarki odpadami;
- stanowiące kolejny etap realizowanych już projektów w latach 2004-2006 - 2 projekty;
- projekty duże (powyżej 25 mln euro), które są strategiczne z punktu widzenia rozwoju kraju - 35 projektów


pierwsin.png