Autor:
Z.B, inf. pras, Foto: Zbyszek Biber
Opublikowano: 11 Paź 2019
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
W piątek, 11 października, w Grzybowej Górze ( gmina Skarżysko Kościelne)  odbył się odbiór końcowy ulicy Słonecznej. W spotkaniu udział wzięli Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski, posłanka Maria Zuba, wójt gminy Jacek Bryzik, radni rady gminy Skarżysko Kościelne oraz przedstawiciele wykonawcy.  

Gmina Skarżysko Kościelne otrzymała na remont ul. Słonecznej ponad 520 tysięcy złotych (70 procent dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych), wkład własny gminy wyniósł 224 tysiące złotych (30% wartości zadania).

Wykonawcą robót budowlanych był "BUDROMOST-STARACHOWICE" Spółka z o. o. Wartość wykonanych robót wyniosła blisko 750.000 zł.

Rozbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w miejscowości Grzybowa Góra objęła między innymi wykonanie nawierzchni asfaltowej, uregulowanie sposobu odprowadzania ścieków opadowych, budowę chodników i zjazdów indywidualnych. W zakresie inwestycji wybudowano ulicę długości 488 metrów o nawierzchni asfaltowej szerokości 5,50 m, chodnik o szerokości 1,50 m, zjazdy indywidualne i rów otwarty oraz dokonano przebudowy istniejących przyłączy elektroenergetycznego do budynków.

Przedmiotowa droga stanowi jedyny dojazd do terenów inwestycyjnych budownictwa mieszkaniowego oraz do terenów upraw rolnych. Ponadto przy ul. Słonecznej zlokalizowane są duże firmy prowadzące działalność transportową. Rozbudowa drogi usprawnia rozwiązania komunikacje i poprawia bezpieczeństwo i warunki jazdy na drodze oraz spełnia wymagania co do tzw. wskaźnika dostępności czasowej mieszczącego się pomiędzy 30 a 50 minut.