Autor:
MB Foto: Mariusz Busiek
Opublikowano: 11 Paź 2019
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Otwarto oferty, które złożono w kolejnym przetargu na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna". Po raz kolejny wszystkie złożone oferty przekraczają możliwości finansowe inwestora, na nic zdał się również zabieg z podziałem zamówienia na zadania podstawowe i opcjonalne. To koniec projektu pn. "budowa tunelu przy dworcu PKP w Skarżysku-Kamiennej"? 

W połowie sierpnia ub r. (w praktyce na inaugurację kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi) w Skarżysku-Kamiennej - w obecności przedstawicieli władz samorządu miejskiego i powiatowego - podpisano pre-umowę na dofinansowanie inwestycji, a na początku września PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (inwestor) ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach wspomnianego wcześniej zadania inwestycyjnego.

W ramach zadania zaplanowano nie tylko budowę przejścia pod torami spełniającego funkcję tunelu pieszo-rowerowego, połączonego ze zmodernizowanym budynkiem dworca (modernizacja którego prowadzona będzie w ramach odrębnego projektu, realizowanego przez PKP S.A. z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia), ale także przebudowę i dostosowanie do współczesnych wymogów peronów nr 1 i nr 2 (peron nr 3 jest już modernizowany w ramach modernizacji linii kolejowej nr 25).

Tunel pieszo-rowerowy według założeń miał mieć około 127 metrów długości, ok 6. m szerokości i 2,7 m wysokości. Planowano wejście oraz wjazd dla rowerów do tunelu pod stronie dworca, i wyjście i wyjazd z niego od strony osiedla Kamienna. Planowano również dostęp do tunelu z każdego z peronów dworcowych - na peron 2 i 3 będzie można byłoby dostać się schodami albo windą, a na peron pierwszy można byłoby dostać się z tunelu lub do tunelu schodami, windą oraz pochylnią. W ramach projektu „Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna” zaplanowano do wykonania także szereg innych prac - m.in. w zakresie odwodnienia torów stacyjnych, sterowania ruchem kolejowym, elektroenergetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej oraz teletechniki. Wszystko miało być zrealizowane do końca 2020 roku.

Pod koniec października 2018 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opublikowały informację dot. otwarcia ofert złożonych w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna”. Okazało się, że do przetargu stanęły tylko dwie firmy / konsorcja, a w dodatku ich oferty znacznie przekraczały 45 mln PLN zabezpieczone na realizację zadania przez zamawiającego. Tańsza z ofert (złożona przez ZUE S.A. z Krakowa) opiewała na kwotę prawie ... 85 mln PLN, droższa (złożona przez konsorcjum firm: INTOP Warszawa Sp. z o. o. z Warszawy i Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „RAJBUD" Sp. z o.o. z Szymbarku) na kwotę 104,5 mln PLN.  Po kilku miesiącach zwlekania z rozstrzygnięciem przetargu pod koniec marca br. zamawiający zdecydował się ostatecznie na unieważnienie przetargu.

W międzyczasie kilkukrotnie przedstawiciele PKP PLK S.A. zapewniali, że nie rezygnują z realizacji inwestycji i że ogłoszenie kolejnego przetargu nastąpi jeszcze w tym roku.  I słowa dotrzymali, ale...

Na początku września ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna". Tym razem - w odróżnieniu od poprzedniego przetargu, unieważnionego z powodu zbyt drogich ofert – wykonanie prac przy peronach nr 1 i 2 przewidziano tylko jako opcje dodatkowe. Pierwsza z nich obejmuje przebudowę peronu nr 1, korektę układu torowego (likwidację jednego z rozjazdów) i dodatkowe prace związane z budową i przebudową układu pieszo-drogowego. Druga zakłada przebudowę peronu nr 2 oraz rozbiórkę istniejącego i budowę nowego budynku dyżurnego ruchu peronowego. Rozebrany miałby wtedy zostać także inny budynek należący do PKP SA. Dodatkowy zakres miał być zrealizowany, jeśli oferty okażą się odpowiednio niższe od kosztorysu (priorytet miała realizacja opcji nr 2).

Wczoraj inwestor otworzył oferty złożone w przetargu i... okazało się, że wszystkie złożone oferty są nie tylko przekraczają możliwości finansowe inwestora (ponad 2 a nawet prawie 3,5  krotnie), ale i wszystkie są znacznie droższe... od najtańszej oferty z poprzedniego przetargu. Najtańszą ofertę złożyła spółka INTOP z Tarnobrzega (100,6 mln PLN za całość zamówienia z opcjami, 76,2 mln PLN za zadanie podstawowe), najdroższą spółka PUT INTERCOR z Zawiercia (odpowiednio: 140,5 mln PLN i 94,7 mln PLN). Warto dodać, że inwestor na realizację zadania przeznaczył... 45 mln PLN.

Co dalej? Na razie nie ma informacji o unieważnieniu przetargu, chociaż historia z poprzednim pokazuje, że PKP PLK S.A. będzie miała poważny problem z pozyskaniem dodatkowych środków na realizacją ww. zadania. To koniec marzeń o budowie tunelu przy dworcu PKP w Skarżysku-Kamiennej?