Autor:
wikary
Opublikowano: 05 Lut 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Od poniedziałku 4 lutego 2008 r. w powiecie skarżyskim rozpoczął się pobór do wojska. W tym roku przed komisją lekarską stanie ponad 800 młodych mężczyzn z rocznika podstawowego 1989 z terenu powiatu skarżyskiego. To o ponad stu rekrutów więcej niż w roku ubiegłym. Największą liczbę, bo ponad połowę stanowią poborowi z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej. Pobór trwać będzie do 7 marca.

Poborowi zgłaszający się do poboru po raz pierwszy, powinni przedstawić komisji: dowód osobisty, dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych oraz prawo jazdy (jeżeli posiadają). Powiatowa Komisja Lekarska pod przewodnictwem lek. med. Ryszarda Grudnia pracować będzie w Sali Herbowej budynku Starostwa Powiatowego, przy ul. Konarskiego 20.

Zgodnie z ustawą, z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej i Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 11 października 2007 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2008 r. Obowiązkowi zgłoszenia się do powiatowej komisji lekarskiej podlegają mężczyźni urodzeni w roku 1989.

TERMINY PRACY POWIATOWEJ KOMISJI

LEKARSKIEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN

Skarżysko-Kamienna od 4 lutego do 19 lutego
Bliżyn od 20 lutego do 22 lutego
Suchedniów od 25 lutego do 28 lutego
Skarżysko Kościelne od 29 lutego do 3 marca
Łączna od 4 marca do 5 marca

Kobiety w dniu 6 marca 2006r.

Pobór zakończony zostanie 7 marca 2008 r.

Ponadto do stawienia się przed powiatową komisją wzywa się:
1. Poborowych urodzonych w latach 1984 - 1988, którzy dotąd nie stawili się do poboru.
2. Mężczyzn, którzy ukończyli 18 lat życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej.
3. Poborowych, którzy złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.
4. poborowych urodzonych w 1988 roku i latach wcześniejszych, którzy zostali uznani, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru
5. kobiety urodzone w latach 1980 – 1990 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w roku 2007/2008 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych i posiadające zgodę rektora wyższej szkoły morskiej na odbywanie zajęć wojskowych w tej szkole, jeżeli wystąpią z wnioskiem o skierowanie ich do powiatowej komisji lekarskiej.

Szczegółowe informacje na temat poboru można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej w Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw obronnych pod nr tel. (041) 395 30 31, (041) 395 30 56 lub Urzędach Gmin.

1ustar.jpg