29.02.2020 Ostatnia aktualizacja 22:44, 28.02.2020
  • a1
  • a2
  • a3
  • a4
  • a5

Opłata adiacencka bez zmian. Projekt uchwały ws. jej obniżki odrzucony głosami koalicji prezydenckiej

Autor:
MB Foto: M.Busiek
Opublikowano: 02 Lis 2019
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Nie będzie (przynajmniej na razie) zmniejszenia tzw. opłaty adiacenckiej wnoszonej do budżetu gminy przez mieszkańców Skarżyska-Kamiennej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, głosami koalicji prezydenckiej odrzucono projekt uchwały w tej sprawie zgłoszony przez grupę radnych.

Opłata adiacencka stanowi publicznoprawną daninę związaną ze wzrostem wartości prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości. Opłata taka naliczana jest z tytułu podziału nieruchomości, np. w celu uzyskania dostępu do drogi publicznej, a także w sytuacji scalenia i ponownego podziału nieruchomości, którego celem jest zwiększenie wartości nieruchomości. Trzecią sytuacją, w jakiej naliczana jest opłata adiacencka, jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub środków pochodzących z Unii Europejskiej, a także innych źródeł dofinansowania (opłata adiacencka może być więc naliczona w sytuacji, gdy na działce powstaje kanalizacja).

Z naliczaniem opłaty adiacenckiej z tego ostatniego powodu w ostatnich latach sporo problemów (i głośno o tym mówili) mieli mieszkańcy słabo zurbanizowanych skarżyskich osiedli - Pogorzałe, Książece i Dolna Kamienna. Mieszkańcy po realizacji inwestycji komunalnych musieli bowiem wnieść do budżetu miasta spore - czasem wynoszące po kilka tysięcy złotych - opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Co jednocześnie warte podkreślenia - sumaryczne wpływy z opłaty adiacenckiej nigdy nie stanowiły istotnej pozycji w budżecie miasta (obecnie to ok. 40-50 tys. PLN), a pobór tej opłaty jest również bardzo kosztowny.

Wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym postanowiła wyjść grupa radnych, która przygotowała i złożyła projekt uchwały zakładającej obniżenie stawki procentowej opłaty adiacenkiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej z obecnych 7,5% na 0,5%.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej (29.10) rozpatrzeniem wspomnianego projektu uchwały zajęli się radni, dyskusja nad nim była gorąca.

Projekt zreferował jeden z wnioskodawców - radny Arkadiusz Bogucki. - W Uchwale Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej z 16 lipca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej określono wysokość tej opłaty na jednolitym poziomie 7,5%. Za ustaleniem stawki 0,5% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką ma po ich wybudowaniu przemawia ważny interes społeczny. Inwestycje w infrastrukturę techniczną ze względu na możliwości budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej są realizowane w ograniczonym zakresie, a naliczanie opłaty adiacenckiej przynosi niewielkie wpływy do budżetu, jednocześnie powodując opór mieszkańców. Wprowadzenie stawki na poziomie 0,5% pozwoli uniknąć zakwestionowania uchwały przez organ nadzoru ( ustalenie stawki procentowej opłaty adiacenckiej na poziomie 0,5% nie jest rezygnacją ze źródła dochodów gminy określonego w ustawie, nie stoi też w sprzeczności z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami)  - mówił m.in. radny.

- Według mnie z ważnym interesem społecznym mamy do czynienia, gdy sprawa dotyczy większej grupy osób. Ta uchwała dotyczy niewielkiej, znikomej ilości mieszkańców miasta. Co do "oporu mieszkańców" - opór chyba każdego z nas będzie powodowała potrzeba płacenia podatków, czy innych danin (...) ale podatki i danyni istnieję i czy się chce, czy nie - należy je płacić. Czy są jakieś przesłanki by rezygnować z opłaty adiacenckiej (bo zmniejszenie stawki do 0,5% to w praktyce jest taka rezygnacja)? (...) Służby finansowe informowały nas już, że na skutek decyzji Państwa, czy też rządu następuje sukcesywne uszczuplanie dochodów gminy (zmniejszenie wypływów z PIT osób pon. 26 r. życia), zwiększanie obciążeń gminy (podwyżki dla nauczycieli), czy zwiększanie kosztów jej funkcjonowania (planowane podwyżki kosztów energii). Uważam, że w tej sytuacji każdy grosz wpływający do budżetu miasta jest ważny. Z drugiej strony Państwo podejmuje szereg decyzji prospołecznych - wszyscy wiemy, że poprawił się standard życia wielu osobom - chociażby z racji 500+, czy dodatkowych emerytur. M.in. dlatego uważam, że ten moment na rezygnację w wpływów do budżetu nie jest dobry. Poza tym uważam, że opłata ta dotyczy osób, których status materialny nie jest przeciętny - jest powyżej przeciętnego (bo dotyczy to domów i posiadanych nieruchomości)... - powiedział radny Bogusław Ciok.

- Dziękuję za cenne uwagi - w szczególności za tą, że opłata adiacencka nie dotyczy dużej ilości osób... Przypomnę, że np. Międzynarodowe Forum Inwestycyjne i Zlot Kabrioletów bawiły przede wszystkim jedną osobę... - ripostował radny Bogucki.

Do słów Bogusława Cioka odniósł się też radny Artur Mazurkiewicz: - Ostatnia duża "fala" naliczenia opłaty adiacenckiej przeszła przez nasze miasto po realizacji kanalizacji. Wiele osób np. na os. Pogorzałe - przede wszystkim osób starszych - miało poważne problemy z udźwignięciem tej opłaty. To nie są ludzie - jak twierdzi pan Ciok - dobrze sytuowani . (...) Druga sprawa - opłaty adiacenckie dotyczą przede wszystkim osiedli zewnętrznych- m.in tych przyłączonych do Skarżyska ( Pogorzałe, Książęce), osiedli z kiepska infrastrukturą  (...) mamy "karać" ludzi opłata adiacencką, którzy całe życie mordują się mieszkając przy drogach żużlowych? To niemorlane ...

- Chciałbym zwrócić uwagę na to, że mieszkańcy naszego miasta posiadający działki już zostali "ukarani" nałożonymi maksymalnymi stawkami podatków od nieruchomości. A jeśli chodzi o dbałość o budżet - przypomnę radnemu Ciokowi, że rolowanie obligacji będzie kosztowało budżet miasta 10 milionów złotych. Wtedy nie było problemu, by większość prezydencka podniosła za tym ręce... Tu mówimy o kwocie ok. 50 tys. złotych... - powiedział radny Mariusz Bodo.

- Odnosząc się do wypowiedzi radnego Cioka - radny stwierdził, że warto rozłożyć na elementy pierwsze uzasadnienie i skupić się na sformułowaniu "ważny interes społeczny" i analizie w tym obszarze zasięgu oddziaływania skutków uchwały. Czy jest tak, że każda przyjmowana przez nas uchwała musi dotyczyć dużej grupy osób? Czy jeśli jest zagrożony ważny interes niewielkiej grupy mieszkańców Skarżyska, grupy która wymaga naszego wsparcia, to nie powinniśmy się tą sprawą zajmować? (...) W kwestii statusu materialnego poruszonego przez radnego Cioka - rozmawialiśmy na ten temat na posiedzeniu Komisji (Budżetu) i mocno się spieraliśmy, faktem jest przynajmniej, że Jego teza jest mocno dyskusyjna. Znana jest mniej więcej struktura płacących opłatę adiacencką (o tym mówił zresztą przed chwilą radny Mazurkiewicz). Wiadomym jest, że do tej pory opłatę płacili przede wszystkim mieszkańcy osiedli: Pogorzałe, Książece i Dolna Kamienna. Trudno więc założyć, że opłatą dotknięte zostały osoby bogate (czy osoby na tyle zamożne, że postanowiły wyprowadzić się na "przedmieścia"...). (...) I jest jeszcze jedna kwestia -  kwestia wypowiedzi dot. konsekwencji przyjęcia projektu uchwały dla budżetu. Zestawienie potencjalnych skutków finansowych tej uchwały (40-50 tys. PLN) ze skutkami przesunięcia terminu wykupu obligacji (wzrost kosztów obsługi długu o prawie 10 milionów PLN) i przede wszystkim z wielkością budżetu gminy pokazuje, że kwota nie jest istotnym obciążeniem dla budżetu - powiedział radny Konrad Wikarjusz.

W głosowaniu nad projektem uchwały padł remis - 10 "za" (radni PiS: Mariusz Bodo, Piotr Janowski, Krzysztof Randla, Stanisław Grzesiak, Jerzy Stopa, Piotr Brzeziński, Artur Mazurkiewicz i Arkadiusz Bogucki, radni z Lepszego Skarżyska: Grzegorz Łapaj i Konrad Wikarjusz) i 10 "przeciw" (radni PO: Leszek Golik, Mirosław Gibaszewski i Paweł Krupa, radni z Przyszłości i Rozwoju: Marek Gaska, Rafał Lewandowski, Krystyna Górnaś-Salata i Aneta Nurkowska, radni z Wspólnoty Samorządowej: Bogusław Ciok, Jacek Jamroz i Andrzej Warwas).

Ponieważ do przyjęcia uchwały wymagana była większość głosów, projekt uchwały został odrzucony.


Komentarze

+16Arkadiusz Bogucki2019-11-05 07:31#3
Każdy powtarzam to zawsze KAŻDY samorządowiec ma obowiązek dbać o interesy mieszkańców swojego miasta oraz oglądać z każdej strony każdą wydatkowaną złotówkę. Intencją radnych- wnioskodawców było zarówno zniesienie różnic pomiędzy mieszkańcami mającymi działki zarówno rolne jak i budowlane jak również zniesienie swego rodzaju ,,karnej'' opłaty za wzrost wartości działki. Biorąc pod uwagę, iż miasto się wyludnia trzeba dbać o każdego, kto chce w Skarżysku- zamieszkać, czy wybudować dom.

Pan Prezydent szczyci się iż jest wysokiej klasy menagerem, który ma plan jak zmniejszać zadłużenie miasta dbając jednocześnie pomysł jak uczynić je atrakcyjnym dla inwestorów- swoją drogą słowo powtarzane przez Pana Prezydenta jak mantrę. Jednakże obserwując jego poczynania trudno nie odnieść wrażenia że pomysły są raczej z gatunku tych chybionych, bo jak inaczej nazwać ,,fora inwestycyjne", czy ,,cabrio- imprezy'".

Oczywiście nie zaprzeczam- fajnie organizować takie eventy jeśli ma się na to pieniądze, ale czy nie ma w Naszym Mieście potrzeb może bardziej przyziemnych, ale poprawiających jakość życia mieszkańców? Oczywiście mogę się mylić- co zaraz postarają się mi wytknąć zwolennicy Pana Prezydenta- ale jeśli tak jest to proszę o dokładne dane co dały nam wspomniane imprezy jeśli chodzi o rozwój miasta. Ile pojawiło się: uwaga słowo klucz- inwestorów, ile miejsc pracy stworzono? Zmniejszenie opłaty miało być ukłonem w stronę mieszkańców, którzy ostatnimi czasy dostali w ,,nagrodę" oraz zapłacili swego rodzaju ,,wadium" za ,,skok cywilizacyjny".

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że nie uświadczyliśmy w Skarżysku takiego ogromu inwestycji, żeby liczyć na milionowe wpływy z opłaty adiacenckiej. Wg wyliczeń w zeszłym roku była to kwota ok. 44 tys zł- którą dało by się zaoszczędzić rezygnując z jednej z imprez, których Nasze miasto ma ostatnimi czasy tyle co Las Vegas ;) Zaraz pojawią się anonimowi trolle, którzy powiedzą: Bogucki jest z PiS- to zło chodzące i wcielone!!! Nie lubi naszego chlebodawcy- przepraszam- naszego Prezydenta!!! Pragnę jednakże przypomnieć, że samorząd traktowany jako poligon walki politycznej nie jest najlepszym miejscem do takich igraszek.

Spójrzcie za miedzę do młodego Prezydenta Materka- ten potrafi żyć dobrze z każdym ściągając do swojego miasta inwestycje, pieniądze rządowe- nie patrząc na ich koloryt polityczny. O zgrozo- potrafił nawet podziękować Pani Wojewodzie Agacie Wojtyszek i Pani Poseł Marii Zubie za współpracę na rzecz Starachowic. Takiego gestu w Skarżysku raczej się nie spodziewam. Osobiście uważam, że nasz Prezydent nie ma genu klasycznego samorządowca ale marzą mu się salony wielkiej polityki. I dobrze niech idzie ( chociaż uważam że to za wysokie progi) ale dlaczego naszym kosztem?

Drodzy zwolennicy obecnie nam panującego Pana Prezydenta- zdaję sobie sprawę że teraz jest fajnie, miło i dobrze ale zastanówcie się jak takie działania wpłyną na Nasze Miasto za lat kilka? Acha i jeszcze jedno- nie wspominajcie zaraz starych tekstów- Wojcieszek, dług, zapaść. To już trochę oklepane i wyświechtane hasło. Bo co by nie gadać Prezydent Wojcieszek wykonał parę inwestycji przy których część z Was lubi się lansować i pokazywać- a nie ,,rolował" długów udając, że ich nie ma.

Jeśli ktoś chciałby popolemizować- zapraszam, ale- i tu mój warunek- podpisujcie się imieniem i nazwiskiem- odwaga dalej jest w modzie
Cytuj
+6Yfdgvhj2019-11-04 17:18#2
Cytuję scobel:
za 50 000 zl. morduja mieszkancow a sprzedaja tereny szkolna za darmowego burgera


Na skąd brać pieniądze na za wysokie pensje i dziesiątki zatrudnionych po znajomości na zupełnie niepotrzebnych etatach?
Cytuj
+5scobel2019-11-03 21:32#1
za 50 000 zl. morduja mieszkancow a sprzedaja tereny szkolna za darmowego burgera
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Dziewczęta i chłopcy z "Trzynastki"…

Opublikowano: 28.02.2020 23:17

Komentarzy: 0

Rozpoczął się II Memoriał im. Stefana Pawluki…

Opublikowano: 28.02.2020 22:02

Komentarzy: 0

"Słońce Jamajki" wspomnienia z podr…

Opublikowano: 28.02.2020 21:31

Komentarzy: 0

Po XXII sesji Rady Miasta. Zmiany w statucie …

Opublikowano: 28.02.2020 20:20

Komentarzy: 0

Usłyszeli zarzut zabójstwa

Opublikowano: 28.02.2020 16:47

Komentarzy: 0

„Samorządność Skarżyska w ruinie” - radni opo…

Opublikowano: 27.02.2020 18:56

Komentarzy: 6

Pozycjonowanie lokalne w Skarżysku-Kamiennej

Opublikowano: 27.02.2020 17:34

Komentarzy: 0

Odebrali Medale 100-lecia Powstania Policji P…

Opublikowano: 27.02.2020 17:25

Komentarzy: 1

Zabiorą głos mieszkańcom, ograniczą go radnym…

Opublikowano: 27.02.2020 11:28

Komentarzy: 11

Dzień Patrona w SP nr 9

Opublikowano: 27.02.2020 10:05

Komentarzy: 0

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +