20.01.2020 Ostatnia aktualizacja 17:55, 25.01.2020

Rada Rodziców SP1 jest przeciwko sprzedaży części terenu szkoły. Miasto już szuka kupca...

Autor:
MB, Foto: M.Busiek
Opublikowano: 03 Lis 2019
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Nie milkną echa wrześniowej uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego - Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (części terenu SP 1), przyjętej na wniosek prezydenta Konrada Kröniga głosami radnych z koalicji prezydenckiej. Swój sprzeciw wobec tej  decyzji wyraziła ostatnio Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki. Rodzice chcą również przedstawienia rozliczenia kwoty uzyskanej z wcześniejszej sprzedaży innych działek przy SP1 i rozliczenia się  przez prezydenta z publicznej obietnicy wybudowania boiska wielofunkcyjnego przy szkole. Tymczasem przetarg na sprzedaż kolejnych działek już ogłoszono, cena wywoławcza za kolejne działki przy SP 1 to 1,14 mln PLN netto.

Przypomnijmy - podczas wrześniowej sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej radni zajęli się rozpatrzeniem projektem uchwały ws. sprzedaży kolejnych działek przy Szkole Podstawowej Nr 1 o łącznej powierzchni 0,5395 ha. Wspomniane działki obecnie to teren szkoły (a dokładniej placu przyszkolnego), ale w 2015 roku prezydent postanowił podjąć działania w kierunku podziału niezbudowanej części terenu przy SP Nr 1 i przygotowania do sprzedaży terenu u zbiegu ul. Konarskiego i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (przypomnijmy - część z nich o łącznej powierzchni 0,4089 ha już sprzedano - na nich ma wkrótce powstać Restauracja MC Donald's).

W uzasadnieniu projektu uchwały podawano, że "dostrzegając (...) potrzebę tworzenia nowych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na rynku lokalnym oraz budownictwa mieszkaniowego (zwłaszcza wielorodzinnego), zasadnym jest stałe poszerzanie oferty inwestycyjnej Gminy w zakresie zbywanych nieruchomości. Dlatego też w sytuacji ograniczonej podaży na rynku tego typu terenów i dużego zapotrzebowania społecznego na nie, przeznaczenie do sprzedaży przedmiotowych działek - w sytuacji, gdy Gmina nie planuje prowadzenia w tym miejscu inwestycji własnej - wydaje się być rozwiązaniem zasadnym, wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych inwestorów".

Podczas dyskusji nad projektem uchwały radni opozycyjni podnosili m.in., że do tej pory miasto nie wywiązało się z obietnicy przygotowania "rekompensaty" dla społeczności szkolnej w postaci budowy boiska wielofunkcyjnego (podnosili również, że zaproponowana sprzedaż działek w praktyce uniemożliwi w przyszłości budowę dużego boiska wielofunkcyjnego). W odpowiedzi usłyszeli ust zastępcy prezydenta odpowiedzialnego za oświatę (Krzysztofa Myszki), że - tu cytat - "Jeżeli dana szkoła rozwija się w kierunku np. siatkówki jak (ZSP nr 1) to ma bazę do tego (...) Do tej pory - przepraszam za określenie - SP1 nie wybiła się w ściśle określonej dziedzinie... ", natomiast radny Bogusław Ciok (jedyny z radnych koalicyjnych, który miał coś do powiedzenia w ww. sprawie) stwierdził, że " (...) chcielibyśmy, by w naszym mieście powstawały boiska zgodne z pewnymi standardami. Nie jesteśmy aglomeracją, którą stać na takie obiekty. Nie uważam, że wybudowanie boiska o wymiarach 19x32 spowoduje, że młodzież ucząca się w SP1 będzie ułomna (...) Musimy patrzeć na interes Gminy. Gminie zależy na sprzedaży działki.  Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

Ostatecznie w głosowaniu, stosunkiem głosów: 11 "za" (Mirosław Gibaszewski, Rafał Lewandowski, Andrzej Warwas, Paweł Krupa, Bogusław Ciok, Krystyna Górnaś-Salata, Leszek Golik, Mikołaj Kwaśniak, Jacek Jamroz, Marek Gaska i Aneta Nurkowska), 9 "przeciw" (Konrad Wikarjusz, Grzegorz Łapaj, Artur Mazurkiewicz, Piotr Brzeziński, Mariusz Bodo, Piotr Janowski, Stanisław Grzesiak, Krzysztof Randla i Arkadiusz Bogucki), przy jednym głosie "wstrzymującym się" (Jerzy Stopa), uchwałę przyjęto.
 
Wkrótce potem - 04 października - miasto ogłosiło przetarg na sprzedaż nieruchomości. Za obie działki przy SP1 chce uzyskać minimum 1,14 mln PLN netto. Zainteresowani kupnem działek mogą składać swoje oferty do 09 grudnia br. 

Tymczasem swój sprzeciw wobec decyzji radnych postanowiła wyrazić Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki. W petycji do prezydenta chcą również przedstawienia rozliczenia kwoty uzyskanej z wcześniejszej sprzedaży  innych działek przy SP1 i rozliczenia się  przez prezydenta z publicznej obietnicy wybudowania boiska wielofunkcyjnego przy szkole. Treść petycji publikujemy poniżej.

Rada Rodziców
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Konarskiego 17
26-110 Skarżysko-Kamienna
Skarżysko Kamienna, 06.10.2019

Pan
Konrad Krönig
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej

PETYCJA

Dotyczy: sprzeciwu wobec planowanej sprzedaży kolejnej działki wokół szkoły, przedstawienia informacji dotyczącej wcześniejszej sprzedaży działki pod budowę restauracji McDonald's oraz zabranie stanowiska w sprawie złożonej w zamian, publicznej obietnicy realizacji budowy Szkolnego Boiska Wielofunkcyjnego.

W imieniu i na rzecz społeczności SP Nr 1, uczniów oraz rodziców Szkoły Podstawowej Nr1 im. Tadeusza Kościuszki zlokalizowanej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 17, zwracamy się do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej Pana Konrada Kröniga z prośbą o zaniechanie sprzedaży kolejnej działki z terenu SP1 oraz udostępnienie/upublicznienie rozliczenia pozyskanej kwoty ze sprzedaży działki pod budowę restauracji McDonald's oraz rozliczenie się z publicznej obietnicy wybudowania boiska wielofunkcyjnego.

Pragniemy nadmienić, iż podział terenu należącego od ponad 100 lat do naszej szkoły był mocno kontrowersyjny w odbiorze mieszkańców naszego miasta oraz nas rodziców. Dzień przez obchodami 100-lecia SP NR 1 na sesji Rady Miasta radni przyjęli nie jednogłośnie uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej przy szkole. Jednocześnie zastępca Prezydenta Pan Krzysztof Myszka złożył w trakcje spotkania na terenie Szkoły w dniu 21 stycznia 2015 r. publiczną obietnicę sprawiedliwego zadysponowania kwoty uzyskanej ze sprzedaży terenu należącego do szkoły, czyli wybudowania Boiska Wielofunkcyjnego. Obietnica ta została potwierdzona przez Pana Prezydenta podczas przemówienia przy okazji uroczystych obchodów 100-lecia szkoły dnia 28 kwietnia 2017 r.

Mając na uwadze wszystkie przytoczone fakty, a nade wszystko dobro uczniów obecnie uczących się w szkole, jak również kolejnych nowych roczników wkraczających w mury naszej szkoły zwracamy się o zajęcie stanowiska w sprawie złożonej obietnicy wybudowania Boiska Wielofunkcyjnego. W okresie przeszło dwóch lat nikt z przedstawicieli obecnej władzy nie wykazał się chęcią, czy też wskazaniem jakiegoś rozsądnego rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Jako Rada Rodziców, przedstawicieli prawie 550 osobowej grupy młodych ludzi uczących się w naszej szkole jak również grupy prawie 1100 rodziców naszych uczniów, zwracamy się z prośbą o zrealizowanie zapowiedzianej inwestycji w ramach zadośćuczynienia po znacznym okrojeniu terenu przyległego do SP nr 1. Przy pierwszej sprzedaży w ramach „porozumienia" przyrzeczono nam doposażenie terenu szkoły w przyszkolne boisko. Jest to wręcz nieodzowny element do prawidłowego funkcjonowania nauki w naszej placówce. Obecnie dzieci uczące się w SP 1 korzystają z boiska i Hali Sportowej przy ulicy Sienkiewicza 34, każdego dnia pokonują drogę przez dwie ruchliwe ulice ryzykując zdrowie i życie. Dodatkowo z każdej lekcji wychowania fizycznego tracą około 15 minut, w czasie których muszą dotrzeć i wrócić na wspomniane obiekty.

Nie możemy się zgodzić ze stwierdzeniem Pana Prezydenta Krzysztofa Myszki z ostatniej sesji, że nasza młodzież nie odnosi sukcesów sportowych. Jest to nieprawda, gdyż pomimo tak niesprzyjających warunków odnoszą sukcesy sportowe. W 2018 roku szkoła brała udział w projekcie "Dziecięca piłka ręczna dla klas III" gdzie zajęła 1 miejsce w Półfinale Wojewódzkim, a w Finale Wojewódzkim 5 miejsce na 46 szkół. W 2019 roku jako jedyna szkoła podstawowa w Skarżysku - Kamiennej brała udział w projekcie "Dziecięca piłka ręczna dla klas IV", w której zajęła miejsce 5 w finale wojewódzkim. Obecnie szkoła bierze udział w kolejnym projekcie organizowanym przez Ministerstwo Sportu czyli "Szkolny Klub Sportowy", dzięki któremu uczniowie mają dodatkowe zajęcia sportowe. Wszystkie powyższe dane, odnośnie sukcesów sportowych naszych dzieci są przekazywane do Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Podczas sesji 10 września 2019 roku Rady Miasta zostało zaproponowane wybudowanie boiska o wymiarach 19m x 32m, co nie jest adekwatne do ilości uczniów w naszej szkole. Warto przeanalizować ponownie plan sprzedaży kolejnej działki obok szkoły, i podjęcie stosownych decyzji w sprawie np. podziału działki tak, aby zmieściło się tutaj pełnowymiarowe boisko o wymiarach 20mx40m (plus strefa bezpieczeństwa po 2 metry od linii siatki zabezpieczającej) wraz z bieżnią i piaskownicą do skoku w dal (patrz SP8 czy SP2). Takie boisko pozwoli zmieścić boisko do: piłki ręcznej, siatkówki, oraz dwa boiska do piłki koszykowej. Z różnych przekazów dowiadujemy się, że planowane przez Państwa boisko będzie usytuowane bezpośrednio w pobliżu okien szkoły, co zakłóci prowadzenie zajęć w salach, których okna wychodzą na boisko. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której szkoła SP1 pozostanie jedyną placówką oświatową na terenie Skarżyska-Kamiennej bez zaplecza sportowego. Podejmując decyzję o sprzedaży kolejnej działki wokół szkoły pozbawiają Państwo dzieci uczące się w szkole, również placu zabaw (mieści się on na tejże działce). Nie mamy jako Rada Rodziców pewności co do przyszłości placówki, pozbawionej zaplecza sportowego i placu zabaw. Pragniemy nadmienić iż to wszystko dzieje się w Szkole Podstawowej nr1 im. Tadeusza Kościuszki, jednej z najstarszych szkół w mieście o wielkiej i pięknej tradycji, zlokalizowanej w sercu miasta.

Mówiąc o faktach, z bliżej nieokreślonej przez Pana Prezydenta części środków uzyskanych z tytułu zbycia przedmiotowych działek, Pan Prezydent i Radni Miasta zobowiązaliście się wybudować na rzecz uczniów nowe boisko. Tymczasem do dnia dzisiejszego, pomimo rozstrzygniętego przetargu w sprawie sprzedaży działki pod McDonald's nie rozpoczęto nawet prac mających na celu „rekompensatę" dla szkoły. Prosimy o przedstawienie planu zagospodarowania terenu przy SP1, który pozostanie po sprzedaży obu działek oraz opinii o zgodności tych planów z prawem budowlanym. Czy po zmianach w 2018 roku dotyczących usytuowania, zacienienia działki będzie w ogóle możliwe wybudowanie pełnowymiarowego boiska wielofunkcyjnego przy szkole?

Wnosimy o refleksję i zmianę decyzji dotyczącej sprzedaży kolejnej działki wokół naszej szkoły oraz wywiązanie się z obietnicy wybudowania, godnego tej Szkoły, zaplecza sportowego dla naszych dzieci i kolejnych pokoleń uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki.

Wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję danych osobowych jako podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w którego interesie wnoszona jest petycja - zgodnie z art.4 pkt.3 Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. Tekst jednolity : Dz. U. z dnia 9 czerwca 2017 r. poz. 1123.

Z poważaniem,

Rada Rodziów SP 1

/podpisy/
 
Wspomnianą petycją wkrótce zajmie się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RM (w której - co warto dodać - 4 na 5 członków to radni, którzy poparli sprzedaż działek przy SP1), oficjalnego stanowiska prezydenta wobec argumentów przytoczonych przez Radę Rodziców SP 1 na razie nie ma.

Do sprawy wrócimy.

Działki do sprzedaży:
Foto: Arch.s24.
Komentarze

+29iuugtff2019-11-07 06:52#17
Bobas oddawaj 100 000 za wycieczki.
Cytuj
+1Ksiądz Robak2019-11-06 13:55#16
Cytuję abarthi:
A jednak ktoś na nich głosował, ktoś te wszystkie bajki kupił - co więcej - byli w większości. Naród głupieje. A spieniężanie szkół to po prostu moralny upadek.

Serio ktoś głosował, nie możliwe. Kogo się nie spytam w pracy, wśród znajomych to nikt nie głosował na KK i sp. zoo. Ja na pewno nie. To jak to możliwe że takie jaja wychodzą...Uczciwe wybory w demokratycznym kraju i mieście. Quń by się uśmiał :)
Cytuj
+5abarthi2019-11-06 13:09#15
A jednak ktoś na nich głosował, ktoś te wszystkie bajki kupił - co więcej - byli w większości. Naród głupieje. A spieniężanie szkół to po prostu moralny upadek.
Cytuj
+8Ksiądz Robak2019-11-05 15:17#14
"Uciekaj Myszko do dziury, bo Cię zobaczy kot bury...Ref. Ja się nie boję ram tam tam, bo za kolegę Konrada mam" ... koniec pieśni.
Cytuj
+18Zbyszek S2019-11-05 08:13#13
A po co to dzieciom? Hamburgera z frytkami zjedzą, colą popiją na telefonie sobie pogrąją i będą dużo szczęśliwsze niż zmęczone, upocone po jakimś wuefie na boisku. :lol: wszystkie będą wkrótce wyglądać jak Słońce Skarżyska i tyle samo ważyć :D
Cytuj
+14Jgdgvg2019-11-05 06:52#12
Cytuję Uczeń Dorosły1:
Cytuję Miejskiziom:
[quote name="Uczeń Dorosły"]. GDZIE BYLIŚCIE GDY SPRZEDAWANO CIEPŁOWNIĘ ?? GDZIE BYLIŚCIE GDY DŁUG SIĘGAŁ 105 MILIONÓW ? GDZIE BYLIŚCIE GDY NIE PŁACONO PENSJI NAUCZYCIELOM ?

Panie kochany dług 105 milionów został zamieniony na 109 milionów o czym Pan pewnie nie usłyszy od prezydenta, wraz z radą miasta tak roluje długiem, że spłacił 16 milionów ale wydłużył termin spłaty tak, że koszt obsługi wzrósł o 20 milionów. Jak to często nasz wódz mawia ,,matematyka nie kłamie" policzmy 105 - 16 + 20 = 109...


Rolowanie długu to w naszym kraju niestety norma. Robi tak rząd co chwilę żeby mieć na 500+, robią też i samorządy. Jednak to droga donikąd na dłuższą metę. To ostatnie rolowanie to nic innego jak danie sobie chwili oddechu. Jednak dług trzeba spłacać i jako miasto tego nie unikniemy. Obsługa długu kosztuje bo nie ma nic za darmo. Czkawką odbijają się nam te kredyty na słomiane inwestycje typu fontanna. Owszem są one miłe ale nie kupuje się przecież nowego samochodu jak nie stać mnie na chleb. Tak jednak zrobiono i wzięto kredyt, który trzeba spłacić. A żeby na


Liczby wskazują że odraczanie długu nie musiało być konieczne. Samo wstrzymanie wszelkich wydatków na inwestycje w ciągu 5 lat wystarczyło. Powodem stanu rzeczy jest niegospodarnosc, źle zarządzanie i rozrzutnosc. Masę zbędnych etatów np vice prezydent, wodociągi i dziesiątki innych,. Za wysokie pensje np prezydenta. Fatalne zarządzanie komunikacji miejskiej gdzie miasto nigdy nie musiało aż tyle milionów dopłacać. Ponadto koszty forum inwestycyjnego, wycieczek prezydenta, koszty ultra drogiego przyjmowania gości z USA. Nagrody za nic po 40 000. Wszystko to sumujac wyjdą grube miliony. Zmarnowane. To wszystko starczyłoby za zmniejszenie zadłużenia a i mniejsze potrzeby podwyżki podatków. Układ doi i się świetnie bawi. A wciskają kity że wina poprzednika aby ukryć swoją zachłanność.
Cytuj
+20Mieszkaniec2019-11-04 22:27#11
Fakty są takie, że szkoła leży na terenach atrakcyjnych dla inwestorów, jednak stanowi problem dla potencjalnych inwestycji. Jej likwidacja wywoła sprzeciw mieszkańców. Więc ktoś jakby jednak nie było ",sprytny" wpadł na pomysł jak zlikwidować ją na "raty". I to się właśnie zaczęło. Sprzedanie terenów wokół szkoły ma początek, później postawienie argumentów, że nie ma tu dla dzieci warunków, a są dwie szkoły 5 i dawna 6, które mają zaplecze i warunki dla dzieci. No i mamy uzasadnienie likwidacji 1. Sprytny plan ktoś ułożył. Ale to tylko moja "teoria" ;) Z drugiej strony szkoda że Władze miasta sposób na zatkanie dziury budżetowej widzą tylko w wyprzedawaniu Miasta, a wystarczy przykładem Starachowic zacząć od obniżenia pensji prezesom spółek miejskich i Prezydentowi....Ale w tym stwierdzeniu to już poszedłem w fantastykę...
Cytuj
+12Antonio2019-11-04 21:15#10
Vive prezydent Brzeziński też ma dzieci w szkole nr 1 i chyba mu nie zależy na tym aby dzieciaki miały gdzie aktywnie spędzać czas..... smutne to wszystko tyłko układy....
Cytuj
+2Uczeń Dorosły12019-11-04 20:55#9
Cytuję Miejskiziom:
Cytuję Uczeń Dorosły:
. GDZIE BYLIŚCIE GDY SPRZEDAWANO CIEPŁOWNIĘ ?? GDZIE BYLIŚCIE GDY DŁUG SIĘGAŁ 105 MILIONÓW ? GDZIE BYLIŚCIE GDY NIE PŁACONO PENSJI NAUCZYCIELOM ?

Panie kochany dług 105 milionów został zamieniony na 109 milionów o czym Pan pewnie nie usłyszy od prezydenta, wraz z radą miasta tak roluje długiem, że spłacił 16 milionów ale wydłużył termin spłaty tak, że koszt obsługi wzrósł o 20 milionów. Jak to często nasz wódz mawia ,,matematyka nie kłamie" policzmy 105 - 16 + 20 = 109...


Rolowanie długu to w naszym kraju niestety norma. Robi tak rząd co chwilę żeby mieć na 500+, robią też i samorządy. Jednak to droga donikąd na dłuższą metę. To ostatnie rolowanie to nic innego jak danie sobie chwili oddechu. Jednak dług trzeba spłacać i jako miasto tego nie unikniemy. Obsługa długu kosztuje bo nie ma nic za darmo. Czkawką odbijają się nam te kredyty na słomiane inwestycje typu fontanna. Owszem są one miłe ale nie kupuje się przecież nowego samochodu jak nie stać mnie na chleb. Tak jednak zrobiono i wzięto kredyt, który trzeba spłacić. A żeby na spłatę było to teraz trzeba sprzedać działke. Prezydent chce chyba zarządzać a nie tylko administrować długiem i stąd te ruchy z działkami. Wcale ale to wcale mi się to nie podoba ale widzę pierwotne przyczyny tej sytuacji i winnych tego stanu rzeczy. Niech mi więc teraz radni Pis nie płaczą krokodylimi łzami bo sami są praprzyczyną tej sytuacji. A kredyt miasto może spłacić szybciej, wystarczy że się tylko opodatkujemy jak w Szwajcarii :-) Czy ktokolwiek się na to zgodzi ??
Cytuj
+20Okknbhn2019-11-04 17:35#8
A tymczasem pewien lokalny samozwańczy menedżer pisze o swoich sukcesach na fb. Mistrz lania wody i pijaru. Ani słowa o obiecanych licznych inwestorach, 1000 miejsc pracy, Arce, basenie, tunelu pod torami, panicznej ucieczce firm jak press mebel, maraton, Tesco i wiele innych oraz dziesiątek niespelnionych bajek obiecanek. Za to ogólne enigmatyczne stwierdzenia że jest lepiej. Tylko komu? Układowi napewno
a mieszkańcy płacą straszną cenę. A wystarczy porównać do sukcesów Materka opisane na fb. Przepaść. A właściwie przy materku wygląda to strasznie skromno śmiesznie. Góra urodziła mysz. Widać jak się nic nie potrafi. Jesteśmy 100 lat za Białorusią. Po wyborach: nic nie mogę zrobić bo długi. Przed wyborami: wiem jak rozwijać miasto. Jedno zaprzeczeniem drugiego. Dzięki Ci MOD ;)
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

HALPN: Siódma kolejka spotkań

Opublikowano: 19.01.2020 19:15

Komentarzy: 0

Studniówki 2020: Zespół Szkół Transportowo-Me…

Opublikowano: 18.01.2020 23:03

Komentarzy: 0

Skarżyscy sędziowie na drugim miejscu w halow…

Opublikowano: 18.01.2020 18:05

Komentarzy: 0

Obchody 157. rocznicy Powstania Styczniowego …

Opublikowano: 18.01.2020 16:47

Komentarzy: 3

XXVII Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych …

Opublikowano: 18.01.2020 15:49

Komentarzy: 0

Wernisaż wystawy Rzeźby Dawid "Devis…

Opublikowano: 17.01.2020 20:20

Komentarzy: 0

Karatecy Akademii Holistycznej zdawali egzami…

Opublikowano: 17.01.2020 17:33

Komentarzy: 0

Chłopcy z "Trzynastki" mistrzami Sk…

Opublikowano: 17.01.2020 16:51

Komentarzy: 0

Prezydent RP Andrzej Duda z nieoficjalną wizy…

Opublikowano: 17.01.2020 11:43

Komentarzy: 12

Przejażdżkę taczką zakończył w celi

Opublikowano: 17.01.2020 11:30

Komentarzy: 0

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +