08.08.2020 Ostatnia aktualizacja 12:41, 07.08.2020

Miał być zakaz. Będą konsultacje...

Autor:
MB Foto: M.Busiek
Opublikowano: 12 Lis 2019
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności

Od kilku miesięcy w naszym mieście i - szerzej - w naszym powiecie toczy się dyskusja o tym, czy na Zalewie Rejów powinna zostać wprowadzona tzw. "strefa ciszy". Ta kwestia miała być rozstrzygnięta podczas ostatniej sesji Rady Powiatu. Miała być, ale nie została. Projekt uchwały Rady Powiatu w tej sprawie najpierw próbowano bezskutecznie zdjąć z porządku obrad ostatniej sesji, a gdy to się nie udało - w głosowaniu nad projektem wstrzymał się od głosu... jego pomysłodawca...

Od kilku miesięcy w Skarżysku (na różnych polach - samorządowym, w codziennych rozmowach mieszkańców, czy w internecie) toczy się się dyskusja dot. tego w jakich warunkach w ostatnich sezonach letnich mogli wypoczywać mieszkańcy miasta i powiatu przybywający nad skarżyski Zalew Rejów, by odpocząć.

Chyba każdy z wypoczywających nad zalewem Rejów poznał „uciążliwości” związane ze wzmożoną aktywnością na zalewie amatorów skuterów wodnych lub innych jednostek napędzanych silnikami spalinowymi. Hałas silników spalinowych zakłóca wypoczynek, a brawura i nieodpowiedzialność części kierujących jednostkami pływającymi, stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników wypoczynku, korzystających z akwenu wodnego.

Kilka miesięcy temu pojawiła się więc koncepcja, by Rada Powiatu Skarżyskiego (władna w tym zakresie) - na podstawie danych płynących z ekspertyzy dot., poziomu hałasu wykonanej na zlecenie Starostwa Powiatowego - podjęła uchwałę ws. wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku.

Twarzą projektu wspomnianej uchwały stał się radny powiatowy (i nieetatowy Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego zarazem) Adam Ciok, który miał ponoć wyjść z inicjatywą rozważenia podjęcia ww. uchwały przez Radę Powiatu. - Liczę, że uchwała zostanie przyjęta i mieszkańcy będą mogli wypoczywać w ciszy i bezpiecznie - stwierdził pod koniec października samorządowiec w wypowiedzi dla Echa Dnia.

I rzeczywiście projektem uchwały ws. wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów w Skarżysku-Kamiennej powiatowi radni zajęli się podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Skarżyskiego, która odbyła się 29 października.

Wspomniany projekt zakładał wprowadzenie w okresie od 1 kwietnia do 30 września każdego roku zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na Zalewie Rejów (z wyłączeniem jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub utrzymania cieków i zbiornika Rejów). 

W uzasadnieniu projektu uchwały mogliśmy przeczytać m.in.:

 (....) Mając na uwadze liczne skargi mieszkańców oraz korzystających z wypoczynku nad zbiornikiem wodnym Rejów, co do nadmiernego hałasu wytwarzanego przez jednostki pływające na zbiorniku wodnym Rejów dokonano analizy zaistniałej sytuacji i zlecono wykonanie badań akustycznych.

Opracowanie wykonała akredytowana firma specjalizująca się w wykonywaniu pomiarów hałasu. Pomiary wykonano w dwóch pulach. Według obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszar, na którym przeprowadzono pomiary hałasu znajduje się na „Terenach zieleni parkowej z dopuszczeniem sportu i rekreacji" dla których dopuszczalny poziom hałasu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określony jest na poziomie 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy.

Badania wykonano w czasie, kiedy Zalew Rejów był użytkowany zarówno przez jednostki pływające wyposażone w silniki spalinowe jak i wypoczywających nad zbiornikiem. Z protokołów pomiaru hałasu wynika, że pomiary dokonane dla poszczególnych jednostek pływających wykazały znaczne przekroczenie norm hałasu np. skuter wodny do jazdy siedzącej poruszający się po północnej części zbiornika - zmierzona wartość poziomu ekspozycji od 62,4 do 71,1 dB, skuter wodny do jazdv siedzącej poruszający się po centralnej  części zbiornika zmierzona wartość poziomu ekspozycji od 68,3 do 74,3 dB, skuter wodny do jazdy stojącej - zmierzona wartość poziomu ekspozycji od 69,9 do 78,2 dB, łódź z silnikiem napędowym - zmierzona wartość poziomu ekspozycji od 69,5 do 74,8 dB. Średnie wartości wyliczone z pomiarów dla poszczególnych pojazdów poruszających się po zbiorniku wykazały poziom dźwięku wyższy niż dopuszczalne normy tj. w granicach od 68,5 do 74,1 dB. Jest to poziom dźwięku stanowiący znaczną uciążliwość dla osób wypoczywających nad zbiornikiem biorąc również pod uwagę stale zwiększająca się liczbę pojazdów poruszających się po wodzie, szybkość i częstotliwość przejazdów.

Rozważając powyższe wobec znacznego przekroczenia dopuszczalnych pomiarów hałasu na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych celu zapewnienia ludności na terenach wypoczynkowych odpowiednich warunków akustycznych uznano za zasadne wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów w Skarżysku-Kamiennej w okresie od 1 kwietnia do 30 września każdego roku.  Przy określaniu terminu wprowadzenia zakazu, brano pod uwagę warunki pogodowe oraz częstotliwość i liczbę ludzi wypoczywających nad zbiornikiem Rejów. Wprowadzenie zakazu pozwoli na poprawę warunków akustycznych poprzez wyeliminowanie źródeł nadmiernego hałasu oraz zapewni odpowiednie warunki do wypoczynku.

(...) Mając na uwadze pogodzenie zarówno interesów mieszkańców powiatu, jak i korzystających z różnych form wypoczynku nad zbiornikiem, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Problem w tym, że wspomniany projekt przygotowano bez wcześniejszego przeprowadzenia szerszych konsultacji społecznych. Na etapie prac komisji Rady Powiatu swój sprzeciw do dokumentu w proponowanym kształcie zgłosili przedstawiciele Stowarzyszenia Szekla skupiającego m.in. motorowodniaków. Efekt był taki, że wśród radnych powiatowych zapanowała konsternacja, a wolę zdjęcia projektu uchwały z porządku obrad sesji i poddania projektu uchwały konsultacjom społecznym z mieszkańcami powiatu wyraził podczas swojego posiedzenia nawet i Zarząd Powiatu. 

Podczas sesji 29 października decyzję Zarządu o zdjęcie projektu próbowano wcielić w życie, okazało się jednak, że wniosek o taką zamianę w porządku obrad nie zyskał poparcia wymaganej większości. Rada Powiatu Skarżyskiego zajęła się więc jego rozpatrzeniem.

Przed rozpoczęciem procedowania projektu uchwały głos zabrał Wojciech Żelaśkiewicz, przedstawiciel Stowarzyszenia Szekla: - O tym, że ma być procedowana taka uchwała dowiedziałem się z informacji na jednym portali... W dalszej części wypowiedzi  zapewniał radnych, że nie jest przeciwko uchwale regulującej kwestie używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na Zalewie Rejów, ale  stanowczo protestuje przeciwko procedowaniu jej w formie (i treści) przedłożonej radnym. Stwierdził np., że można by rozważyć wprowadzenie zakaz korzystania z takich jednostek np. w niedziele. Podkreślił również, że - w jego ocenie - problemem nie jest zachowanie użytkowników wspomnianych jednostek ze Skarżyska (którzy wiedzą gdzie i jak mogą pływać), a zachowanie przyjezdnych (a tych jest całkiem sporo - bo zakazy podobne do tych,  który procedowano już obowiązują na wszystkich większych zbiornikach w okolicy).

Podczas dyskusji starosta Artur Berus zaapelował o odłożenie podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie w czasie i umożliwienie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu. Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk wtórował staroście (gdy rozważano ponowienie wniosku o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad już podczas bloku głosowań nad projektami) - Uważam, że (ponowienie wniosku o zdjęcie projektu uchwały z p.o.- przyp red.) byłoby naprawieniem błędu, który miał miejsce na początku sesji... - Ja bardzo pana Przewodniczącego przepraszam, ale jakiego błędu? Jeśli mówimy o błędzie panie Przewodniczący, to mówimy o błędzie Zarządu, który bezrefleksyjnie przyjął stanowisko tylko jednej strony - taka jest prawda. Tą drugą stroną są panowie, którzy reprezentują stowarzyszenie (...), których państwo zlekceważyliście - powiedział radny Roman Wojcieszek. - Nie chciałbym, by ten temat spłycano. Temat podjęto po licznych prośbach mieszkańców (...) po informacjach przedstawionych przez drugą stronę myślę, że warto zapisy projektu poddać konsultacjom (...) proszę zauważyć, że ewentualny termin obowiązywania zakazu jest odległy - jest czas na spokojną refleksję... - odpowiedział starosta Artur Berus. Ciekawostką jest fakt, że domniemany pomysłodawca projektu uchwały (radny Adam Ciok) głosu w dyskusji nie zabrał.

Ostatecznie ustalono, że w głosowaniu nad projektem uchwały radni będą głosowali albo "przeciw", albo wstrzymają się do głosu, by odrzucić projekt uchwały i ponownie zająć się tą sprawą (po przeprowadzeniu konsultacji społecznych). I tak też się stało - w głosowaniu jeden radny był "za" przyjęciem uchwały, 9 było "przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Projekt uchwały został odrzucony.

O dalszych losach tej sprawy będziemy informowali na bieżąco.


Komentarze

-3kudzar2020-01-13 11:05#22
Ja nie rozumiem dlaczego mowa jest o całkowitym zakazie używania silnikó spalinowych.
Podczas badań akustycznych nie wzięto pod uwagę tego, że np silniki spalinowe o mocy do 6KM nie powodują zwiększenia się hałasu, a najczęsciej używający ich wędkarze poruszają się na wolnych obrotach bardzo powoli (nie słychać wtedy wogóle silnika).
Dlaczego więc planowane jest całkowity zakaz ich użytkowania?
Proszę poszukać badań i decyzji innych powiatów w Polsce w podobnych tematach. Tam gdzie był problem z hałasem zdecydowano się jednak na ograniczenie mocy np do 4 lub 6-ciu KM i możliwosć stosowania silników elektrycznych.
Nocowałem kilkuktrotnie nad zalewem wędkując. Najbardziej przeszkadzały mi.... POCIĄGI, potem w kolejności skutery wodne oraz duże łodzie motorowe.
Następnie: czy badacze mierzyli hałas wydawany przez pociągi i przez sygnały ostrzegawcze wydawane przez nie?
Na 100% nie. Więc badania są stronnicze. Ankieta też byłą stronnicza w swojej budowie.
Nie mogą więc być jedyną podstawą do podjęcia decyzji.
Oczywiście jestem za ograniczaniem wariactw motorowodniaków, którzy nagminnie łamią ogólnie przyjęte zasady i przepisy dotyczące wysokości obrotów silnika oraz prędkości w zależności od odległosci od brzegów.
Jednak od tego jest Policja, któa niestety tylko i wyłącznie ogranicza się do zbierania mandatów za parkowanie przy ulicy dojazdowej do parkingu przy plaży. A szkoda.
Widzę jakąś chorą tendencję w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji w rejonie zbiornika Rejów.
Ścieżki dla piechurów i rowerzystów wokół zalewu - dla wędkarzy co? - nic tylko zakazy. Żadnych zorganizowanych dojazdów do wody (oprócz jednego miejsca slipowego). Brak zatoczek przy barierkach przy nowej drodze dojazdowej do parkingu przy plaży. Brak pomostów...
Sprawa nie jest prosta. Nigdy nie zadowoli się wszystkich. Ale nie można podejmować skrajnych i niesprawiedliwych decyzji dla jednej ze stron.
Cytuj
+3scobel2020-01-07 12:50#21
konsultacje spoleczne.... to poco sa wybierani radni ... a moze sa faktycznie bezradni?? lub sie boja podjac decyzje... a droga sprawa to ta ankieta do wypelnienia na stronie powiat .pl... czYzby nie obowiazywalo RODO?? kto wam poda imie nazwisko adres ...zeby byc zastraszanym???
Cytuj
+3John2019-11-16 13:49#20
Cytuję bezogródek:
Najgorszą zmorą grożącą wypadkiem jest spacerowanie lub bieganie po przeznaczonej dla rowerów ścieżce.Powiina straż miejska być nad zalewem non stopa,jak nie alkohol to problemy z samochodami zaparkowanymi prawie w wodzie.Gdzie jest Straż Miejska?

Została zlikwidowana kilka lat temu, i to może być powodem ich braku w tym miejscu, no ale co ja wiem.
Cytuj
+20ZenobiuszZ2019-11-14 13:53#19
Cytuję uvex:
Nad czym się Ci radni nieporadni zastanawiają??? Jakie „konsultacje” będą prowadzili??? Naprawdę lokalni „biznesmeni” mają taką siłę przebicia???
Przecież ilość użytkowników, która chce spokoju idzie w tysiące. Pseudo motorowodniaków w Skarżysku jest kilku, max kilkunastu, a łącznie w okolicy nie więcej jak kilkudziesięciu. Czy kilka osób ma terroryzować pozostałych użytkowników akwenu???
Samych wędkarzy zrzeszonych w trzech skarżyskich kołach jest około półtorej tysiąca! A ilu jest biegających, spacerujących i w innych formach odpoczywających nad zalewem? Im również zależy na CISZY!!!
Mam tą nieprzyjemność częstego podziwiania tych szpanerów na skuterach i w motorówkach. Dno totalne!!! Z nikim się nie liczą i na nic nie zważają. Jakiekolwiek zawody, czy to wędkarskie, czy np. modeli pływających, są nagminnie przez tych ludzi zakłócane.
Zresztą o czym my tu mówimy. Przecież ten zbiornik jest tak mały, że od tamy pod wyspę i z powrotem płynie się w 3 minuty!!! Oczywiście z przerwą na dwa, trzy piruety w miejscach gdzie wędkarze mają zarzucone zestawy.
Są też tacy, którzy kręcą się w kółko na kilkuset metrach kwadratowych, robiąc fale i ogromny hałas. Jazgot jest tak niemiłosierny, że w przyległych gospodarstwach nie idzie egzystować.
W zbiorniku kąpią się małe dzieci, pływają rowerki wodne. Są osoby, które przepływają zbiornik na drugą stronę i z powrotem. Tylko czekać jak w końcu dojdzie do tragedii.


Pewnie żadnego zakazu nie wprowadzą, bo Skarżyski Ksionże z kolegami mają w planach też sobie popływać po kielichu skuterkami po Rejowie.
Cytuj
+16Ksiądz Robak2019-11-14 09:46#18
Cytuję sko23:
A może zamontować ekrany akustyczne ? :lol:

A może zamontuj sobie mózg, choćby malutki, od sikorki...grzechotka przynajmniej będzie ;)
Cytuj
-4bezogródek2019-11-14 09:11#17
Najgorszą zmorą grożącą wypadkiem jest spacerowanie lub bieganie po przeznaczonej dla rowerów ścieżce.Powiina straż miejska być nad zalewem non stopa,jak nie alkohol to problemy z samochodami zaparkowanymi prawie w wodzie.Gdzie jest Straż Miejska?
Cytuj
+24Born in Skarland2019-11-13 22:47#16
Rejów powinien być objęty całkowitym zakazem pływania łodzi i skuterów z silnikami spalinowymi. Lokalizacja wodowania i pływanie w okolicach wydzielonego kąpieliska jest niebezpieczne, drobny błąd lub "ułańska fantazja" ludzi pływających często bez uprawnień (do prowadzenia motorówki lub skutera niezbędna jest licencja motorowodna) prędzej czy później zaowocuje wypadkiem . Woda, do której te "zabawki" wyrzucają spaliny z silników po kilkugodzinnym pływaniu śmierdzi olejem i spalinami a dziesiątki dzieciaków korzysta w tym czasie z kąpieliska. Do tego . dochodzi hałas który dla siedzących na brzegu jest nie do zniesienia .Wielu mieszkańców przestało postrzegać Rejów jako miejsce odpoczynku i omija je z daleka dzięki tej "atrakcji". Deptaki, ławki i rewitalizacja, która pochłonęła olbrzymie środki miała stworzyć miejsce do odpoczynku i rekreacji tymczasem kilku panów często z poza Skarżyska co weekend nie licząc się z setkami mieszkańców robi sobie lans na wodzie. Konsultacje w tej sprawie to jakaś kpina z mieszkańców. Wszystkich panów radnych, którzy wpadli na taki kuriozalny pomysł należy w lipcowy weekend wepchnąć na kilka godzin do ubogaconej spalinami i olejem wody na terenie kąpieliska i kazać siedzieć tam w czasie harców kilku lans skutermanów ... Może wtedy rozumki wrócą
Cytuj
+23Mieszkaniec2019-11-13 21:25#15
No i Radni ulegli panom biznesmenom, bo może nie będą mile widziani w Kombinacie Formy, gdy zabronią im pływać skuterami i motorówkami na Rejowie. Drodzy Radni nie róbcie sobie kpiny z mieszkańców, jakie konsultacje społeczne, kto za to będzie płacił. Na większych zbiornikach zabroniono pływać motorowodniakom bo za dużo robili zamieszania i szkód, a u Nas nad takim "Naszym" małym Rejowie się zastanawiacie czy ograniczyć. Panów biznesmenów stać na skutery i motorówki z wysokiej półki ale szkoda kasy, żeby pojechać gdzieś dalej na większy zbiornik. Bardzo duża jak na ten zbiornik ilość pływającego sprzętu plus bardzo duża ilość kąpiących się i jeśli dołożymy do tego prawie zerowe przestrzeganie prawa wodnego praktycznie doprowadzi to do tragedii.
Ciekawe kto wtedy weźmie za to odpowiedzialność...Starosta, Radni....
Cytuj
+22Kok2019-11-13 20:36#14
Radnym zabrakło "jaj"by powiedzieć NIE dla skuterów ,TAK dla ludzi i zwierząt.
Cytuj
+20uvex2019-11-13 12:50#13
Cytuję biegacz:
Cytuję uvex:
N. .

Mnie jako biegaczowi, bardziej przeszkadzają "wędkarze" jeżdżący po ścieżce czy też parkujący prawie w zalewie niż pływający na skuterach.


Przejeżdżający i parkujący przez/na ścieżce rowerowej jak i ludzie biwakujący i niemiłosiernie śmiecący, również przeszkadzają mojej osobie. Jest wśród nich wielu wędkarzy. Ale co ma piernik do wiatraka???
W tym wątku mowa jest o hałasie wywołanym przez osoby pływające na skuterach wodnych i motorówkach. Zapewniam cię, że pływający również parkują przy zalewie, w tym również przy jak i na ścieżce.
Tak więc wkrętka @biegacz jest lekko mówiąc śmieszna. Zresztą tak po prawdzie to czemu @biegacz, biega po ścieżce rowerowej??? I takich bezsensów jest całe mnóstwo. Największy to pływanie z silnikami motorowymi i niemiłosierny jazgot emitowany przez nie.
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

  • B1
  • B2

Ostatnio opublikowane

XLII Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej w…

Opublikowano: 07.08.2020 11:15

Komentarzy: 3

Zakończył się II etap budowy ulicy Ponurego

Opublikowano: 06.08.2020 14:32

Komentarzy: 5

Środki na zakup busa dla Powiatowego Środowis…

Opublikowano: 06.08.2020 14:24

Komentarzy: 0

Zaczęło się od dymiącej rury wydechowej

Opublikowano: 06.08.2020 13:53

Komentarzy: 3

Ćwiczenia skarżyskich strażaków na terenie Na…

Opublikowano: 06.08.2020 11:05

Komentarzy: 0

Za co kochamy oleje tłoczone na zimno?

Opublikowano: 06.08.2020 10:10

Komentarzy: 0

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżysk…

Opublikowano: 05.08.2020 15:04

Komentarzy: 0

Ulica Leśna w budowie

Opublikowano: 05.08.2020 13:17

Komentarzy: 16

Sam zrobił promocję i trafił (na dwa miesiące…

Opublikowano: 04.08.2020 13:40

Komentarzy: 4

Nowy singiel Patrycji Zarychty "Przytul…

Opublikowano: 04.08.2020 11:21

Komentarzy: 4

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

________________

Praca Skarżysko

Rabato.com - Gazetki promocyjne