26.05.2020 Ostatnia aktualizacja 18:39, 25.05.2020

O działalności PSZOK raz jeszcze. Jest pierwsza oficjalna skarga... (uakt.)

Autor:
MB
Opublikowano: 17 Lis 2019
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Kilka tygodni temu informowaliśmy Państwa o tym, że po przerwie technicznej Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej ruszył w nowej lokalizacji (ul. Asfaltowa, za Skarżyskim Inkubatorem Technologicznym). A jak wspomniany punkt funkcjonuje? Według mieszkańców - nie najlepiej. Do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - w związku z działalnością PSZOK - wpłynęła skarga na bezczynność prezydenta miasta Skarżyska-Kamiennej w zakresie realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Co do zasady skarżyski PSZOK (działąjący - według zapewnień - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w sobotę w godzinach od 9:00 do 12:00) to miejsce, w którym właściciele nieruchomości w Skarżysku-Kamiennej mogą bezpłatnie oddać odpady sprawiające im kłopot w zagospodarowaniu (nie dotyczy to odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, tj. od firm, instytucji, ogródków działkowych).
 
Powyższe to teoria - a jak wygląda praktyka? W ostatnim czasie na naszą skrzynkę redkacyjną spływają informacje, że mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej mają poważne kłopoty z oddaniem tam odpadów komunalnych (takie informacja pojawiły się również w komentarzach naszych Czytelników pod wspomnianym wcześniej artykułem). 

Chociaż obecnie obowiązujące prawo lokalne - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna stanowiący załącznik do uchwały Nr VIII/33/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r. w paragrafie 3 mówi wyraźnie, że PSZOK  zapewnia zbieranie od mieszkańców gminy takich odpadów jak:  przeterminowane leki i chemikalia,  zużyte baterie i akumulatory,  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, h) odpady komunalne określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1454 ze zm.): papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, to mieszkańcy, którzy chcą oddać takie odpady często sprzed bramy odsyłani są PSZOK z kwitkiem. Czytelnicy piszą do nas, że obsługa PSZOK nie chce przyjmować niczego poza gruzem i starym sprzętem RTV...

Okazuje się jednak, że sytuacją w PSZOK mieszkańcy (a dokładniej jedna z mieszkanek) postanowili zainteresować radnych (a i przy okazji - Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska). W piątek do Biura Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej wpłynęła oficjalna skarga na bezczynność prezydenta miasta Skarżyska-Kamiennej w zakresie realizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (treść poniżej).
 
Skarżysko-Kamienna 12.11.2019 r.Przewodniczący Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
SKARGA 

na bezczynność prezydenta miasta Skarżyska-Kamiennej w zakresie realizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez:

1. brak na stronie internetowej Urzędu Miasta (BIP) informacji o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierającej: - firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, - adresu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania, co narusza art.3 , ust 2, pkt 9 ustawy o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Dz.U. 2018 poz. 1454 ze zm.)

2. prezydent, jako organ wykonawczy, nie utworzył punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, który zapewnia przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w pkt 5, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży,co narusza art.3, ust 2, pkt 6 ustawy o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1454 ze zm.) oraz g 1 ,pkt 1, ppkt a Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/33/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r.

UZASADNIENIE 

-Posiadając odpady komunalne (stara pościel, elektrośmieci), których nie mogłam oddać bezpośrednio firmie odbierającej odpady z mojej posesji zaczęłam poszukiwania informacji o funkcjonowaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej, ale na oficjalnej stronie Urzędu Miasta (BIP) takich informacji nie ma. Na stronie https://um.skarzysko.pl/aktualnosci/2575-kiedy-i-jak-bezplatnie-oddac-stare-meble-i-inne-smieci-podajemy-harmonogram-odbioru-odpadow-wielkogabarytowych.html wprawdzie znajduje się informacja, ale okazała się nieaktualna, bo została opublikowana - „wtorek, 28, lipiec 2015 12:22”. Dopiero na portalu skarzysko24.pl udało mi się znaleźć potrzebne informacje.

Zgodnie z podanymi godzinami otwarcia PSZOK udałam się tam, tj. na ul. Asfaltową 9 listopada (sobota) ok. godz. 10:30, ale znalezienie obiektu zajęto mi trochę czasu, bo ani droga do obiektu, ani samo miejsce usytuowania PSZOK nie jest w żaden sposób oznakowane (miejsce wskazał mi uprzejmy kierowca, który powiedział, że „wszyscy szukają"). Jedyną informacją wypisaną wielkimi literami na wskazanym terenie było: „WYPOŻYCZALNIA KONTNERÓW", jednak znajdujący się tam pracownik potwierdził, że jest to punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Skarżysku-Kamiennej.

Niestety nie mogłam zostawić w PSZOK-u przywiezionych odpadów komunalnych, ponieważ pracownik, który był w pomieszczeniu za zagrodzoną łańcuchem bramą w dość arogancki sposób poinformował mnie, że „tu się przyjmuje tylko gruz z budowy i elektrośmieci, z tym, że elektrośmieci teraz nie, bo od nas na razie nie odbierają" . Zapytałam na jakiej podstawie odbierane są tylko te rodzaje odpadów i poprosiłam o wskazanie tego w regulaminie, bądź innym obowiązującym dokumencie. Pracownik PSZOK-u odpowiedział, że tu nie ma żadnych regulaminów, a on wykonuje tylko polecenia „biura". Pracownik tej „firmy" podpisał mi oświadczenie o odmowie przyjęcia przywiezionych przeze mnie odpadów komunalnych.

W związku z brakiem oznaczeń oraz zachowaniem pracownika PSZOK przestałam się dziwić, że na stronach Urzędu Miasta nie ma informacji o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ponieważ nie został on w istocie przez prezydenta utworzony, przez co znacząco naruszył on ustawę ustawę o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Do wiadomości:
- Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Rozpatrzeniem powyższej skargi zajmie się specjalny zespół, który powołany zostanie na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Skarżyska-Kamiennej, zaplanowanym na jutro. Jutro też poprosimy służby prezydenta o ustosunkowanie się do treści ww. skargi (jeśli taka odpowiedź będzie - opublikujemy ją na łamach portalu).

****

W piątek, nie wiedząc jeszcze o ww. skardze - po doniesieniach od mieszkańców o ich problemach z odbiorem odpadów -  udaliśmy się do punktu PSZOK, by sprawdzić, czy można tam oddać odpady z katalogu zawartego w Regulaminie. Pracownik PSZOK poinformował nas, że może przyjąć... jedynie odpady poremontowe (gruz itp.).

Uzupełnienie (19.11.2019)

Zgodnie z naszymi zapowiedziami o komentarz do sprawy (odniesienie się do zarzutów podnoszonych w piśmie) poprosiliśmy służby prasowe prezydenta. - Wspomniane pismo wpłynęło do Przewodniczącego Rady Miasta i zgodnie z procedurą będzie rozpatrywane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta. Urząd Miasta odniesie się do skargi po jej rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wnioskami Komisji - napisała w odpowiedzi Izabela Szwagierek, rzecznik prasowy UM w Skarżysku-Kamiennej.

PSZOK - zdj. arch.


Komentarze

+1Mieszkaniec2020-02-10 18:20#15
Gdyby nie telefon do urzędu miasta również bym odjechał z kwitem. Pracujący tam mężczyzna twierdzi że jest chory i nie może pracować fizycznie. Każe mi wrzucać worki z papą do kontenerów na ok 3 metrow w gore ( te szare ze zdjecia) nie pozwala wrzucać od strony drzwi. .Osoba bardzo chamska ,komentarz" czego tak dużo "
Jakaś kierowniczka przez telefon straszy policja. I podkreśla że oddaje śmieci za darmo . MASAKRA -działanie I funkcjonowanie PsZOK PROPONUJĘ kontrolę urzędnika w charakterze mieszkańca
Cytuj
+1JennaJameson2019-12-02 21:27#14
No nieprawdopodobny zwrot sytuacji w sprawie tej skargi, tej niedobrej Pani która w końcu, w imieniu mieszkańców miała odwagę wyjaśnić tą wstydliwą dla urzędniczych menagerów sprawę.
Na prędce zorganizowano przetarg! :D :D
No i co na to obrońcy bobasa?!?!?! :D :D

"ZP.271.39.2019.EZ
Szczegóły: Zamówienie na zorganizowanie, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Skarżyska-Kamiennej wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów".

http://bip.skarzysko.pl/przetarg/3786/zp-271-39-2019-ez
Cytuj
+1?2019-11-19 17:35#13
Cytuję MiszczMefiów:
Nie domagam się personaliów ale zwróciłam uwagę, że zapewne przypadku tu nie ma. Już do usa bez wizy przypadkowy człek pojechał, a tu się okazuje, że go Gortat wita :-) przypadkiem, a i w tvpis pracuje człek ten, a i bilet jakoś wcześniej kupił ;-) no same przypadki.
Nie dyskutuję jak pszok działa bo doskonały to on nie jest i to jest poza dyskusją ale przypadkowa pani waląca ze skargą do mediów i to jeszcze taką w stylu "bo pan był niemiły" to trochę czuć na kilometr ;-) Ciekawe więc czy ujawnią kto tą skargę złożył bo może to ma drugie dno i wcale nie chodzi o pszok ??


Cytuję MiszczMefiów:
Nie domagam się personaliów ale zwróciłam uwagę, że zapewne przypadku tu nie ma. Już do usa bez wizy przypadkowy człek pojechał, a tu się okazuje, że go Gortat wita :-) przypadkiem, a i w tvpis pracuje człek ten, a i bilet jakoś wcześniej kupił ;-) no same przypadki.
Nie dyskutuję jak pszok działa bo doskonały to on nie jest i to jest poza dyskusją ale przypadkowa pani waląca ze skargą do mediów i to jeszcze taką w stylu "bo pan był niemiły" to trochę czuć na kilometr ;-) Ciekawe więc czy ujawnią kto tą skargę złożył bo może to ma drugie dno i wcale nie chodzi o pszok ??

No masz rację chodzi o SZOK!
Cytuj
-18MiszczMefiów2019-11-18 22:24#12
Nie domagam się personaliów ale zwróciłam uwagę, że zapewne przypadku tu nie ma. Już do usa bez wizy przypadkowy człek pojechał, a tu się okazuje, że go Gortat wita :-) przypadkiem, a i w tvpis pracuje człek ten, a i bilet jakoś wcześniej kupił ;-) no same przypadki.
Nie dyskutuję jak pszok działa bo doskonały to on nie jest i to jest poza dyskusją ale przypadkowa pani waląca ze skargą do mediów i to jeszcze taką w stylu "bo pan był niemiły" to trochę czuć na kilometr ;-) Ciekawe więc czy ujawnią kto tą skargę złożył bo może to ma drugie dno i wcale nie chodzi o pszok ??
Cytuj
+10?2019-11-18 19:50#10
Cytuję MiszczMefiów:
Cytuję Julek:
Cytuję Śmieciarz Zawodowiec:
Pani przypadkowa ?? z tragarzami przechodziła przypadkiem ? Nie sądzę :-)
Brak info na BIP ...... no po prostu katastrofa :-)
A reszta skargi słuszna .... tylko adresat nie ten. Proponuję wysłać tę skargę na Wiejską. Poza tym pewnie miasto pszok zaraz poprawi tylko inaczej będą też za chwilę wyglądały opłaty za śmieci.

Co ty za dyrdymały wypisujesz?
Przeczytaj jeszcze raz skargę. Kobieta napisała, że brak info na BIP-ie miasta, ale znalazła adres na stronie portalu. Nie "przechodziła przypadkiem", tylko specjalnie udała się pod adres PSZOK-u na ul. Asfaltową. Poza tym chamstwo pracownika, brak oznakowania miejsca, gdzie mieszkańcy mogą oddawać odpady to nie jest sprawa tych na Wiejskiej, tylko tych na Sikorskiego w Skarżysku.


A jakież to personalia tej Pani ? Idę o zakład, że to skarżyska Krystyna Pawłowicz :-)


No patrzcie Państwo miszczmefiów domaga się personaliów!
Cytuj
-20MiszczMefiów2019-11-18 12:23#9
Cytuję Julek:
Cytuję Śmieciarz Zawodowiec:
Pani przypadkowa ?? z tragarzami przechodziła przypadkiem ? Nie sądzę :-)
Brak info na BIP ...... no po prostu katastrofa :-)
A reszta skargi słuszna .... tylko adresat nie ten. Proponuję wysłać tę skargę na Wiejską. Poza tym pewnie miasto pszok zaraz poprawi tylko inaczej będą też za chwilę wyglądały opłaty za śmieci.

Co ty za dyrdymały wypisujesz?
Przeczytaj jeszcze raz skargę. Kobieta napisała, że brak info na BIP-ie miasta, ale znalazła adres na stronie portalu. Nie "przechodziła przypadkiem", tylko specjalnie udała się pod adres PSZOK-u na ul. Asfaltową. Poza tym chamstwo pracownika, brak oznakowania miejsca, gdzie mieszkańcy mogą oddawać odpady to nie jest sprawa tych na Wiejskiej, tylko tych na Sikorskiego w Skarżysku.


A jakież to personalia tej Pani ? Idę o zakład, że to skarżyska Krystyna Pawłowicz :-)
Cytuj
+23Julek2019-11-18 09:15#8
Cytuję Śmieciarz Zawodowiec:
Pani przypadkowa ?? z tragarzami przechodziła przypadkiem ? Nie sądzę :-)
Brak info na BIP ...... no po prostu katastrofa :-)
A reszta skargi słuszna .... tylko adresat nie ten. Proponuję wysłać tę skargę na Wiejską. Poza tym pewnie miasto pszok zaraz poprawi tylko inaczej będą też za chwilę wyglądały opłaty za śmieci.

Co ty za dyrdymały wypisujesz?
Przeczytaj jeszcze raz skargę. Kobieta napisała, że brak info na BIP-ie miasta, ale znalazła adres na stronie portalu. Nie "przechodziła przypadkiem", tylko specjalnie udała się pod adres PSZOK-u na ul. Asfaltową. Poza tym chamstwo pracownika, brak oznakowania miejsca, gdzie mieszkańcy mogą oddawać odpady to nie jest sprawa tych na Wiejskiej, tylko tych na Sikorskiego w Skarżysku.
Cytuj
+15mm2019-11-18 08:45#7
Cytuję Mm:
Trzeba było zawieźć te śmieci i wywalić prezydentowi pod drzwi! Podejrzewam że jutro zamieści na Facebooku zdjęcie z "kciukiem" i opis jak to wspaniale znowu pomógł mieszkańcom i usprawnił pszok... I że o niczym nie wiedział bo przecież od niego zawsze odbierają. Władza w mojej opinii jest tak samo oderwania od rzeczywistości jak Kaczyński.

Ja stawiam że zrobi zdjęcie z "piramidką" i powie że to wina rządów poprzedników i obecnego rządu. To rząd zakazał właściwego oznakowania zakładu, to rząd zmusił Prezydenta do wstrzymania przyjęcia odpadów, itd itp.
Cytuj
-30Śmieciarz Zawodowiec2019-11-17 22:04#6
Pani przypadkowa ?? z tragarzami przechodziła przypadkiem ? Nie sądzę :-)
Brak info na BIP ...... no po prostu katastrofa :-)
A reszta skargi słuszna .... tylko adresat nie ten. Proponuję wysłać tę skargę na Wiejską. Poza tym pewnie miasto pszok zaraz poprawi tylko inaczej będą też za chwilę wyglądały opłaty za śmieci.
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Węzeł Skarżysko-Kamienna Północ został otwart…

Opublikowano: 25.05.2020 20:39

Komentarzy: 0

Wypadek na terenie zakładu produkującego masy…

Opublikowano: 25.05.2020 17:24

Komentarzy: 1

Ukradł samochód i wędki. Obficie „nałowił” za…

Opublikowano: 25.05.2020 12:18

Komentarzy: 0

Prezent dla bliskiej osoby - jak wybrać ten w…

Opublikowano: 25.05.2020 11:48

Komentarzy: 0

Zasłabł za kierownicą. Miał ponad 2 promile!

Opublikowano: 25.05.2020 10:18

Komentarzy: 0

Piąty uciekinier ze skarżyskiego aresztu zatr…

Opublikowano: 25.05.2020 10:01

Komentarzy: 0

Poszukiwany świadek zdarzenia drogowego na ul…

Opublikowano: 25.05.2020 09:06

Komentarzy: 0

Zapisy na letni obóz sportowo-wypoczynkowy w …

Opublikowano: 23.05.2020 19:26

Komentarzy: 0

W poniedziałek otwarcie węzła Skarżysko-Kamie…

Opublikowano: 22.05.2020 17:09

Komentarzy: 1

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżysk…

Opublikowano: 22.05.2020 16:39

Komentarzy: 0

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +