Autor:
KP PSP Skarżysko-Kamienna
Opublikowano: 19 Lis 2019
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
18 listopada 2019 r od godziny 9:30 na nowo wybudowanym odcinku drogi krajowej S7 jadący w kierunku Warszawy w wyniku niezachowania ostrożności i niedostosowania prędkości do panujących warunków kierowca samochodu osobowego uderza w stojącą na jezdni cysternę, w której doszło do awarii silnika. W wyniku zderzenia dochodzi do rozszczelnienia na płaszczu cysterny i wycieku substancji niebezpiecznej. Substancja zagraża dwóm osobom poszkodowanym pozostającym w samochodzie osobowym.

Przybyli na miejsce zdarzenia strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Skarżysko wspierani przez druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej po rozpoznaniu sytuacji dokonują pilnej ewakuacji rannych osób pozostających w samochodzie osobowym. Aby wydobyć poszkodowane osoby usuwają drzwi i rozcinają karoserię pojazdu przy pomocy sprzętu hydraulicznego. Równocześnie z tymi działaniami ratownicy ustalili, że w cysternie znajdował się styren. Substancja łatwopalna, działa drażniąco na oczy i skórę. W specjalnych ubraniach ochronnych strażacy uszczelniają uszkodzoną cysternę, z której na jezdnię wycieka niebezpieczna substancja. Po wydostaniu z pojazdu ranne osoby zostają przekazane przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Styren, który wylał się z uszczelnionej już cysterny zostaje zabezpieczony aby nie przedostał się do środowiska, a następnie zebrany do przygotowanych pojemników. Na koniec sprawdzono studzienki i separatory znajdujące się w infrastrukturze drogowej, czy zagrożenie nie przedostało się do środowiska.

W trakcie wyżej opisanych działań jadący na sąsiednim pasie w przeciwnym kierunku pojazd osobowy, którym podróżują dwie osoby, podczas manewru wyprzedania najeżdża na tył pasażerskiego busa, którym podróżuje 12 osób. Uderzenie jest na tyle mocne, że w samochodzie osobowym uwięzione zostają obie osoby, a osoby podróżujące busem nie mogą wydostać się z pojazdu o własnych siłach.

Strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Skarżysku- Kamiennej oraz druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych ze Skarżyska-Kamiennej, Bliżyna i Lipowego Pola Plebańskiego po przeprowadzeniu rozpoznania przystępują do zabezpieczenia miejsca zdarzenia ustawiając samochody ratowniczo-gaśnicze oraz pachołki ostrzegawcze w taki sposób aby nie powodować dodatkowego zagrożenia dla poszkodowanych i pozostałych użytkowników drogi. Następnie przystępują do zabezpieczenia pojazdów stabilizując je przy użyciu klinów i podkładów. Z powodu dużej liczby poszkodowanych wypadek zaliczony zostaje do zdarzenia masowego i ratownicy przystępują do segregacji osób poszkodowanych. Osoby z samochodu osobowego oraz siedem osób z busa otrzymują kolor czerwony, który oznacza potrzebę pilnej ewakuacji i udzielenia natychmiastowej pomocy, trzy osoby którym pomoc może być udzielona w drugiej kolejności otrzymuje kolor żółty i jedna osoba która nie wymaga pomocy medycznej otrzymuje kolor zielony. Ratownicy podobnie jak w poprzednim przypadku do wydobycia osób uwięzionych w zdeformowanej kabinie samochodu osobowego zmuszeni są do użycia sprzętu hydraulicznego. Niestety w trakcie wykonywania dostępu przybyły na miejsce lekarz Zespołu Ratownictwa Medycznego stwierdza zgon osób znajdujących się w samochodzie osobowym. W tym momencie główne działania skupiają się na wydostaniu osób pozostających w busie, udzieleniu im kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazani Zespołom Ratownictwa Medycznego.

Taki był scenariusz i przebieg ćwiczeń pod kryptonimem „Obwodnica Skarżysko 2019” przeprowadzonych na nowo wybudowanym odcinku drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego do miejscowości Skarżysko-Kamienna. W ćwiczeniach wzięły udział siły i środki z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Skarżysku-Kamiennej oraz zastępy z Ochotniczych Straży Pożarnych ze Skarżyska-Kamiennej, Bliżyna, Lipowego Pola Plebańskiego a także Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Policja. W organizację ćwiczeń włączyli się również druhowie z OSP Grzybowa Góra i Sorbin, którzy pełnili rolę pozorantów osób poszkodowanych. Ćwiczeniami kierował bryg. Andrzej Pyzik zastępca komendanta powiatowego PSP w Skarżysku-Kam.

Celem ćwiczeń było zapoznanie się z terenem i infrastrukturą nowego odcinka trasy S-7 oraz doskonalenie współdziałania służb ratowniczych podczas zdarzeń na drodze.

Na zakończenie ćwiczeń zorganizowano zbiórkę, na której dokonano krótkiego podsumowania. Wśród obserwatorów ćwiczeń znaleźli się m.inn.: st. bryg. Robert Sabat – Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Kielcach, Michał Warszawski - dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Krzysztof Strzelczyk - Dyrektor Oddziału GDDKiA w Kielcach, st.bryg. Marcin Machowski- komendant powiatowy PSP w Skarżysku Kam., mł. insp. Piotr Piłatowski – zastępca komendanta powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej, bryg. Paweł Ksel - naczelnik wydziału operacyjnego KW PSP w Kielcach, oraz przedstawiciele wykonawcy firmy Budimex S.A.

Szczególne podziękowania za pomoc w organizację pozoracji składamy firmie Budimex S.A., oraz firmie Mat-Złom, która użyczyła wraków samochodów osobowych.