05.04.2020 Ostatnia aktualizacja 08:21, 05.04.2020
  • a1
  • a2
  • a3
  • a4
  • a5

Skarżysko z szansą na realizację projektu z tzw. "funduszy norweskich"

Autor:
MB
Opublikowano: 05 Sty 2020
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Skarżysko powalczy o środki na realizację dużego projektu o charakterze inwestycyjno-społecznym z Programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Program „Rozwój lokalny” skierowany jest do małych i średnich miast wskazanych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako ośrodki z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju. Są to zarówno mniejsze – liczące kilkanaście tysięcy mieszkańców – jednostki, jak i miasta o znaczeniu subregionalnym zamieszkiwane przez 100, a nawet ponad 200 tysięcy osób. Celem Programu jest wsparcie samorządów w wypracowaniu i wdrożeniu zrównoważonego oraz systemowego podejścia do rozwoju lokalnego, a co za tym idzie do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia mieszkańców.
 
Projekty zgłaszane do programu mają stanowić odpowiedź na problemy obserwowane w mniejszych polskich miastach, sprzyjając wzmocnieniu spójności społecznej i gospodarczej, co w konsekwencji prowadzić ma do poprawy standardu życia mieszkańców. Projekty muszą być nakierowane na podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług oraz odpowiedzialności administracji lokalnej (budowa zaufania obywateli do władz samorządowych). Dodatkowym aspektem projektów ma być ponadto promowanie współpracy z państwami-darczyńcami. Realizowane przedsięwzięcia obejmować będą dwa zakresy tematyczne: A. Rozwój lokalny i ograniczanie ubóstwa oraz B. Dobre zarządzanie, odpowiedzialne instytucje, transparentność.

Konkurs organizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczął się 6 maja 2019 r. Nabór wniosków prowadzony jest dwuetapowo. W ramach pierwszego etapu Wnioskodawcy składali zarysy projektów, czyli wstępne, ogólne koncepcje ich realizacji. Na dodatkowe punkty na etapie oceny merytorycznej mogły liczyć 122 samorządy, które w największym stopniu tracą funkcje społeczno-gospodarcze i tym samym wymagają szczególnego wsparcia (ich wykaz zawarto w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju).

Do programu zgłoszono 213 zarysów projektów. Na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających podjęto decyzję o wyborze 54 zarysów projektów do II etapu naboru (na podstawie ocen 3 niezależnych ekspertów, istotne znaczenie przy ich ocenie wniosku miała skala negatywnych zjawisk występujących w danej gminie, prawidłowa diagnoza występujących problemów i ich przyczyn, a także koncepcja proponowanych zmian). Na liście tej na miejscu 11. znalazł się  projekt złożony przez Gminę Skarżysko-Kamienna pt. "Ewolucja zamiast rewolucji - holistyczna i długofalowa zmiana paradygmatu zarządzania miastem Skarżysko-Kamienna"W zarysie projektu przedstawiona została koncepcja rozwoju naszego miasta. -  Przywrócenie dawnej funkcji miasta, jako dużego ośrodka przemysłowego, jest obecnie niemożliwe i niepożądane z uwagi na strukturę demograficzną i trendy gospodarcze. W związku z tym celem głównym projektu jest stopniowa transformacja z pozycji miasta średniego, niedostosowanego do sytuacji społeczno-gospodarczej, w miasto mniejsze, przyjazne szczególnie seniorom i młodzieży, atrakcyjne gospodarczo dla sektora MŚP jako sprawnie zarządzane i prowadzące dialog z mieszkańcami” - czytamy we wniosku. Na liście wybranych zarysów projektów - obok naszego miasta - znalazły się również trzy inne JST z terenu naszego województwa: Ostrowiec Świętokrzyski (na miejscu 5.),  Starachowice (na miejscu 31.) i Busko Zdrój (na miejscu 50.).

Teraz samorządy, których aplikacje wytypowano w pierwszym etapie naboru (a więc i Skarżysko-Kamienna) opracują kompletne propozycje projektów – wnioski wraz z Planami Rozwoju Lokalnego oraz Planami Rozwoju Instytucjonalnego. Samorządy będą miały przynajmniej pół roku na przygotowanie swoich wniosków. Na tym etapie samorządy będą mogły liczyć na wsparcie doradcze ekspertów ze Związku Miast Polskich, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych oraz OECD.

Ostatecznie dofinansowanie otrzyma około 15 kompleksowych projektów. W trakcie ich realizacji wypracowane mają zostać narzędzia i rozwiązania, które następnie będą mogły być wdrożone również w innych samorządach, stanowiąc model rozwoju dla małych i średnich miast. Dofinansowanie wyniesie od 3 do 10 mln EUR brutto i pozwoli zabezpieczyć do 100% kosztów kwalifikowalnych (oznacza to, że zwycięskie projekty trafią do realizacji bez konieczności zabezpieczania w budżecie JST tzw. wkładu własnego). Projekty zostaną zrealizowane do 30 kwietnia 2024 roku.

Dla miast, które nie uzyskają dofinansowania, przewidziano dodatkową możliwość sięgnięcia po fundusze. Będą się one mogły ubiegać o środki na sfinansowanie działań na rzecz poprawy standardów dostępności zgodnie z założeniami programu Dostępność Plus (maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu to 100 tys. PLN). Powyższe oznacza, że w praktyce Skarżysko-Kamienna ma już zagwarantowaną ww. kwotę na realizację "małego projektu" - według założeń przedstawionych przez Urząd Miasta za ww. środki wybudowane zostanie bezpieczne przejście dla pieszych, wprowadzony zostanie system zapowiedzi głosowych w autobusie najczęściej użytkowanym przez seniorów, a także zorganizowane zostaną miejskie rozgrywki integracyjne w bule.

****

Fundusze norweskie to potoczna nazwa bezzwrotnej pomocy finansowej dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweski Mechanizm Finansowy (NMF). Środki na finansowanie pochodzą z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu – czyli Państw Darczyńców (środki są przekazywane w zamian za korzystanie z pełnego dostępu do rynków i przepływu towarów w Unii Europejskiej, której państwa te nie są członkami).

Warto przypomnieć, że Skarżysko-Kamienna już w przeszłości korzystało ze wsparcia z ww. funduszy - w latach 2008-2009  dzięki dotacji z funduszy zrealizowano projekt p.n.:„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej”, który obejmował termomodernizację Miejskiego Centrum Kultury oraz Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 wraz z Przedszkolem Publicznym Nr 16 w Skarżysku-Kamiennej (wartość projektu wyniosła wówczas 3 140 212 PLN, a dofinansowanie  2 669 182 PLN).
Komentarze

-2onzesko2020-01-12 13:38#26
Cytuję kingula:
Na kortach "na Kamiennej" ciągle wisi baner wyborczy posła Szejny z SLD, czy jak oni tam teraz się nazywają. Pan Poseł ma czas na "spacery w todze" po Warszawie, na ale zrobienie porządków po swojej kampanii już nie.

Poseł Andrzej SZEJNA to ten co był w piątek (10.01) gościem programu "Forum".
Oj nie błysnął poseł inteligentem, nie błysnął...prowadzący program rozjechał go pytaniami jak walcem.
Cytuj
-2kingula2020-01-12 10:06#25
Cytuję onzesko:
Nie dziw się, że nikt problemu nie widzi..przecież w mieście ciągle wiszą afisze wyborcze kandydatki do senatu, bardzo mocno popieranej w trakcie kampanii przez włodarza naszego miasta. "Jak Bóg da to wytrzymają do kolejnych wyborów".

Na kortach "na Kamiennej" ciągle wisi baner wyborczy posła Szejny z SLD, czy jak oni tam teraz się nazywają. Pan Poseł ma czas na "spacery w todze" po Warszawie, na ale zrobienie porządków po swojej kampanii już nie.
Cytuj
-1onzesko2020-01-11 20:55#24
Cytuję Mój nick:
A u nas pół roku po wyborach nadal plakaty wyborcze. I miasto ma to w dupie, nie odpisuje na maila. To do kogo mam to zgłosić? Podpisane jest imieniem i nazwiskiem. Takich włodarzy mamy. A to darmowa kasa bo sprzątniecie tych plakatów idzie na koszt sztabu wyborczego.
Pozdrawiam.

Na koszt sztabu wyborczego? O czym człowieku piszesz? Większość sztabów wyborczych rozwiązuje się w momencie nie otrzymania mandatu wyborczego reprezentowanego przez ich kandydata. A plakaty przedwyborcze...kto tym by się przejmował, prędzej czy później natura sama sobie z nimi poradzi, albo mieszkańcy uprzątną.TAK JEST PO WSZYSTKICH WYBORACH.
Nie dziw się, że nikt problemu nie widzi..przecież w mieście ciągle wiszą afisze wyborcze kandydatki do senatu, bardzo mocno popieranej w trakcie kampanii przez włodarza naszego miasta. "Jak Bóg da to wytrzymają do kolejnych wyborów".
Cytuj
+1HWY2020-01-10 08:56#23
Niestety będziemy czytać tego rodzaju komentarze jakkolwiek przykre one są. Powinny się pojawiać! Powinny wpływać na świadomość mieszkańców - przynajmniej niektórych, potrafiących myśleć, jest ich niestety coraz mniej - i poruszać kontekst historyczny także.
Cytuj
+5mieszkaniec2020-01-10 06:17#22
Przykro jest czytać te krytykujące komentarze na temat naszego miasta,w którym to przecież się urodziliśmy i wychowali,ale niestety taka jest rzeczywistość.Nie możecie mieć pretensji do prezydenta,bo sami go wybraliśmy,choć po pierwszej kadencji było widać , że to zwykły nieudacznik o podwyższonym ego.Żałosne
Cytuj
-8Kot Jarosław2020-01-08 21:41#21
Brawo Panie Prezydencie i na pohybel malkontentom spod znaku bezprawia i niesprawiedliwości ! Tylko burzyć i zadłużać potrafią, a robić to nie oni.
Cytuj
+3AndrzejD2020-01-08 09:24#20
Cytuję Wiral2:
Cytuję Baczny obserwator Ni:
Niech radni zbiorą podpisy pod petycje do Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa SW o podjęcie działań mających na celu interwencje i wszczęcia śledztwa dotyczącego dzialania na szkodę miasta i ujawnienia układów i powiązań niszczących to miasto.


Ty to musisz ujawnić układy ale w swojej głowie, w której hula wiatr. Ręce opadają od takich trybunów ludowych o mentalności wiejskiego roztropka.
Niech zmądrzeje twa łepetynka :-)

Nie ma układu? Przecież układy i powiązania widać na każdej sesji RM, jak również w każdej spółce miejskiej oraz w każdej instytucji zarządzanej przez miasto. Ogarnij się człowieku, przestań obrażać innych, bo sam jesteś głupszy niż ustawa przewiduje lub co gorsze jesteś benficjentem tego układu.
Cytuj
+1GośkaII2020-01-07 20:22#19
Cytuję Baczny obserwator Ni:
Niech radni zbiorą podpisy pod petycje do Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa SW o podjęcie działań mających na celu interwencje i wszczęcia śledztwa dotyczącego dzialania na szkodę miasta i ujawnienia układów i powiązań niszczących to miasto.

A po co w to mieszać radnych?
W dzisiejszych czasach SYGNALISTA może sam napisać donos do prokuratura, CBA, CBŚ, skarbówki czy gdzie tam chcesz,a nie wyręczać się petycjami napisanymi przez innych............No, chyba że jesteś "niepisaty, nieczytaty" :lol:
Cytuj
-3Wiral22020-01-07 11:10#18
Cytuję Baczny obserwator Ni:
Niech radni zbiorą podpisy pod petycje do Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa SW o podjęcie działań mających na celu interwencje i wszczęcia śledztwa dotyczącego dzialania na szkodę miasta i ujawnienia układów i powiązań niszczących to miasto.


Ty to musisz ujawnić układy ale w swojej głowie, w której hula wiatr. Ręce opadają od takich trybunów ludowych o mentalności wiejskiego roztropka.
Niech zmądrzeje twa łepetynka :-)
Cytuj
+4Wiesiu2020-01-07 10:17#17
Cytuję HWY:
Ustalmy Fakty:

- Miasto to bankrut
- Źródło obecnego stanu to też - a jakże! - to ludzie przy władzy od roku 1990 - radni tamtego okresu też - a jakże!!
- Beznadziejna jakość społeczeństwa miasta, podlegającego prymitywnej manipulacji przy wyborach
- Aktualnie rządzący z brakiem kwalifikacji nawet do rządzenia własnym podwórkiem [SIC!], a co dopiero miastem! .
- Sytuacja będzie coraz gorsza! (patrz punkt pierwszy). Coraz gorsza jest jakość i stan umysłu wyborców - jest ich coraz mniej.

Przytomniejsi, lepiej wykształceni, zamożniejsi albo nie głosują albo wyprowadzaja się stąd.
Nawiasem mówiąc jest to na rękę klikom, które rządzą tutaj. Mniej mądrzejszych.
Coś jeszcze??

Zgadzam się z tym.
Dlatego tak ważna jest EDUKACJA i wychowanie.
Ludzie lepiej wykształceni i zamożniejsi mają jedno lub dwójkę dzieci, w które inwestują. "Ciemny lud" posiada czworo i więcej dzieci, które biorą przykłąd ze swoich chamskich rodziców, którym się wszystko należy, i na których inni mają zapitalać. Jacy więc będą mieszkańcy (i wyborcy) polskich miast (w tym Skarżyska)? Więcej będzie chamów i cebulaków czy tych mądrzejszych?
Tak jak piszesz, będzie tylko gorzej.
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Zobacz w jakich godzinach funkcjonują najwięk…

Opublikowano: 05.04.2020 10:04

Komentarzy: 0

Społeczność "Siódemki" organizuje …

Opublikowano: 04.04.2020 15:20

Komentarzy: 0

Pożar kuchni przy ulicy Kossaka. Ewakuowano 2…

Opublikowano: 04.04.2020 12:50

Komentarzy: 0

Wielkanoc z Leliwą. Kompletny catering na świ…

Opublikowano: 03.04.2020 20:15

Komentarzy: 1

Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz w…

Opublikowano: 03.04.2020 17:17

Komentarzy: 6

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżysk…

Opublikowano: 03.04.2020 15:12

Komentarzy: 5

Łóżka rehabilitacyjne i wózki inwalidzkie od …

Opublikowano: 03.04.2020 14:26

Komentarzy: 3

ŚZPS zakończył rozgrywki 3 i 4 ligi siatkówki

Opublikowano: 03.04.2020 13:28

Komentarzy: 0

Muzeum Orła Białego organizuje licytację na r…

Opublikowano: 03.04.2020 13:14

Komentarzy: 0

Nie będą gasić pożarów traw i nieużytków z po…

Opublikowano: 03.04.2020 12:51

Komentarzy: 1

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +