Autor:
MB, Foto: Mariusz Busiek
Opublikowano: 20 Sty 2020
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
W poniedziałek w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej odbyła się - zwołana na wniosek prezydenta - XXI w kadencji sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. Najważniejszym projektem uchwały, którym zajęli się radni podczas wspomnianej sesji był ten dot. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej – etap II”.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miasta Leszek Golik. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (w sesji udział wzięło 21 radnych) przystąpiono do przyjęcia porządku obrad. Następnie radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji Rady Miasta, wysłuchali również sprawozdania z pracy Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej za 2019 rok.

Kolejnymi punktami porządku obrad była dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020-2035 (uwzględnienie zmian związanych z podpisanym aneksem z PKO BP dot. zmiany terminu wykupu obligacji).
- wyniki głosowania: "za" 12, "przeciw" 1, "wstrzymało się" 8 radnych - uchwała została przyjęta

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2020 rok.
- wyniki głosowania: "za" 21, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2020 rok.
- wyniki głosowania: "za" 21, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej do reprezentowania Rady Miasta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
- wyniki głosowania: "za" 21, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników.
- wyniki głosowania: "za" 21, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej – etap II”.
- wyniki głosowania: "za" 21, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego (w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej").
- wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 1, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta

Na tym obrady zakończono.