Autor:
Jolanta Jagiełło (Starostwo Powiatowe)
Opublikowano: 03 Lut 2020
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności

W poniedziałek, 3 lutego w powiecie skarżyskim rozpoczęła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa. W tym roku przed Powiatową Komisją Lekarską powinno się stawić 445 mieszkańców powiatu, w tym 330 mężczyzn z rocznika podstawowego 2001, 108 mężczyzn z roczników starszych oraz 7 kobiet.

Z członkami i obsługą komisji spotkali się starosta Artur Berus i wicestarosta Anna Leżańska. – Komisji życzę dobrej pracy, a młodzieży kategorii A, bo jak wiadomo daje ona możliwość służby nie tylko w wojsku, ale także w innych służbach mundurowych jak np. w policji czy służbie granicznej - mówił starosta Artur Berus podczas inauguracji pracy komisji. W pierwszej kolejności od 3 do 12 lutego przed komisją stawiać się będą mężczyźni z terenu miasta. Komisja potrwa do 21 lutego 2020 r.

Powiatowa Komisji Lekarska na terenie powiatu skarżyskiego funkcjonuje w budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20 (tel. 41 395-30-56). Celem komisji lekarskiej, której przewodniczy mjr rezerwy, lek. Grzegorz Prusek jest badanie stanu zdrowia osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej i wydawanie orzeczeń. W tym roku komisja badać będzie osoby z poszczególnych gmin w następujących terminach:

  1. Miasto Skarżysko-Kamienna – od 3 do 12 lutego 2020;
  2. Gmina Skarżysko Kościelne – 13 lutego 2020;
  3. Gmina Bliżyn – 14 i 17 lutego 2020;
  4. Gmina Łączna – od 17 do 18 luty 2020;
  5. Miasto i Gmina Suchedniów – od 19 do 20 lutego 2020.

21 luty 2020 r. jest dniem przeznaczonym wyłącznie dla kobiet urodzonych w latach 1996-2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które ochotniczo zgłoszą się do pełnienia służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej winna mieć:

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18 rok życia. Jak informuje Agnieszka Prusinowska kierownik Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego w tym roku do Powiatowej Komisji Lekarskiej wezwano:

Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej „A” lub „D”, zostaną z urzędu ─ po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej - przeniesione do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich - podczas kwalifikacji wojskowej w 2020 r. - może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

Wobec osób, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, zastosowany będzie z urzędu lub na wniosek Przewodniczącego PKLek. Lub Komendanta WKU środek przewidziany przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wójtowie, Burmistrz i Prezydent Miasta, z mocy ustawy, zarządzą przymusowe doprowadzenie przez Policję lub nałożą grzywnę w celu przymuszenia.

Zaniechanie złożenia wniosku o egzekucję administracyjną może nastąpić tylko wobec tych osób, które według dokonanych ustaleń w postępowaniu wyjaśniającym, nie przebywają w miejscu zameldowania (gdyż np. od lat przebywają za granicą) i z tego powodu nie doręczono im wezwania imiennego.