Autor:
Z.B
Opublikowano: 05 Lut 2020
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
W 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 1 marca 2020 roku Fundacja Wolności i Demokracji po raz ósmy zorganizuje projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Organizatorem lokalnym w Skarżysku-Kamiennej biegu jest Obwód Świętokrzyski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Rada Osiedla Bór.

Głównym celem biegu jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na temat „żołnierzy wyklętych”. podtrzymanie świadomości historycznej na temat „żołnierzy wyklętych” wśród Polaków, popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Bieg odbędzie się 1 marca 2020 r. (niedziela) w Skarżysku-Kamiennej bez względu na pogodę. Uczestnicy biegu mają do wyboru dwie trasy.
Długość trasy na pierwszym dystansie wynosi 1963 m – wskazuje on na datę śmierci ostatniego „żołnierza wyklętego” Józefa Franczaka „Lalka”. Długość trasy na drugim dystansie wynosi – 6 km.

Zawodnik może wystartować w obydwu dystansach, ale w takim przypadku otrzyma tylko jeden pakiet startowy.

W biegu może wziąć udział osoba niepełnoletnia pod opieką upoważnionej osoby pełnoletniej. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem.

Wszyscy startujący otrzymują numer startowy i ciepły posiłek po biegu. Pierwszych zgłoszonych 150 zawodników otrzymuje pakiet startowy (koszulka
pamiątkowa, medal oraz materiały promocyjne). O kolejności decyduje kolejność wpłat.

Zgłoszenia do biegu do 27. Lutego odbywają się poprzez uiszczenie opłaty startowej na konto organizatora:

Obwód Świętokrzyski ZHR
nr konta: 15 9141 0005 0011 7041 2000 0060

Tytułem: „Składka programowa na bieg Tropem Wilczym, Imię Nazwisko, Wiek”
Zły tytuł przelewu dyskwalifikuje z udziału w biegu.

Opłata startowa do 27 lutego:

Zgłoszenia w dniu zawodów:

Opłata startowa w dniu zawodów:Nagrody dla uczestników biegu zostaną rozlosowane po biegu. Spośród wszystkich uczestników biegu zostaną wylosowani zwycięzcy. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność podczas losowania oraz osobisty odbiór.


Więcej na stronie organizatora >>>