Autor:
MB
Opublikowano: 05 Lut 2020
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
W środę Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął projekt uchwały o Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi stanowiącego starodroże drogi krajowej nr 7 na odcinku granica województwa – Skarżysko-Kamienna. Wkrótce ta droga stanie się najprawdopodobniej drogą powiatową.

Pod koniec ub. roku do Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego wpłynął wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej przejętego odcinka starodroża drogi krajowej nr 7 na odcinku granica województwa - Skarżysko-Kamienna. Przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 7 został zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi ekspresowej S7, a tym samym został pozbawiony kategorii drogi krajowej, jednocześnie został zaliczony na podstawie stosownych przepisów do kategorii drogi wojewódzkiej.
 
Z uwagi na fakt, iż starodroże drogi krajowej nr 7, nie spełnia funkcji określonych w ustawie o drogach publicznych, tj, : „do dróg wojewódzkich zalicza się drogi inne niż określone w art. 5 ust. 1, stanowiące połączenie między miastami, mające znaczenie dla województwa”, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego działając w trybie art. 10 ust. 5b ustawy o drogach publicznych powiadomił Zarząd Powiatu Skarżyskiego o zamiarze podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi stanowiącego starodroże drogi krajowej nr 7 na odcinku granica województwa – Skarżysko-Kamienna.

W środę - podczas swojego posiedzenia - Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi stanowiącego starodroże drogi krajowej nr 7 na odcinku granica województwa – Skarżysko-Kamienna.  Teraz projektu uchwały trafi pod obrady komisji Sejmiku, a wkrótce pod głosowanie Sejmiku WŚ. 

Po przyjęciu stosownej uchwały podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie ww. odcinka drogi będzie powiat skarżyski.