Autor:
MB Foto: Mariusz Busiek
Opublikowano: 05 Mar 2020
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności

Podczas środowej wizyty prezydenta RP w województwie świętokrzyskim, Andrzej Duda uroczyście podpisał Ustawę z dnia 9 stycznia 2020 roku o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw - umożliwiającą realizację Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej (Programu Kolej +). Jednym z działań ujętych w ww. Programie jest długo oczekiwana przez mieszkańców powiatów: koneckiego i skarżyskiego modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej 25 Końskie - Skarżysko-Kamienna.

Zapisy znowelizowanej Ustawy podpisanej dzisiaj w Końskich przez Prezydenta RP Andrzej Dudę mają powstrzymać degradację infrastruktury kolejowej, nieeksploatowanych lub wygaszanych linii. Nowela ma również pozwolić na eliminowanie wkluczeń komunikacyjnych. Tereny kolejowe, które są niewykorzystywane mają zostać przywrócone do ponownego użytku na cele transportowe, a dzięki znowelizowanym przepisom możliwe będzie przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy. Ograniczona ma zostać likwidacja linii kolejowych - od teraz likwidacja linii kolejowej możliwa będzie pod warunkiem uzyskania wcześniej zgody na takie działanie od ministra infrastruktury.

Nowe przepisy pozwalają również na wsparcie samorządów województw, które będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa, co ma poprawić komunikację na terenach pozbawionych dogodnych połączeń kolejowych (w nowelizacji zakłada się, że przewozy na styku województw będą mogły być wykonywane na odległość 30 km poza granicę województw).

Ważnym elementem podpisanej noweli są przepisy umożliwiające realizację Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej (tzw. "Kolej+"). Kolej+ ma umożliwić modernizację / odbudowę połączeń kolejowych z miastami wojewódzkimi miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców, które obecnie nie mają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej. Realizacja Programu do 2028 roku pochłonie w sumie ponad 6,6 mld PLN.

Na liście 20 inwestycji przeznaczonych do realizacji w ramach Programu znalazła się m.in. "Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej 25 Końskie – Skarżysko-Kamienna" (której szacowany koszt to ok 380 mln PLN), która zakłada m.in.: modernizację, przebudowę i elektryfikację istniejącej nitki istniejącego toru linii, budowę drugiego toru na całej długości, budowę lub przebudowę stacji przesiadkowych na trasie Skarżysko-Kamienna - Końskie (w sumie dziesięciu).

Dzięki realizacji ww. inwestycji mieszkańcy Końskich uzyskaliby możliwość skorzystania z wygodnych i szybkich połączeń kolejowych z Kielcami - docelowo podróż pociągiem na trasie Końskie - Skarżysko-Kamienna - Kielce miałaby zająć godzinę i 10 minut.


Foto: Jakub Szymczuk/KPRP