Autor:
wikary
Opublikowano: 15 Lut 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Zakłady Mechaniczne "Bifamet" w Jędrzejowie,  Targi Kielce oraz Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej, to laureaci dziewiątej edycji konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości.

Dzisiaj w Sali Koncertowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie nagród Laureatom i Wyróżnionym w IX edycji konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości.

Główny cel konkursu to promowanie idei zarządzania przez jakość poprzez wyłanianie i nagradzanie najlepszych przedsiębiorstw i organizacji z terenu Województwa Świętokrzyskiego, stale doskonalących się, konsekwentnie wdrażających oraz stosujących nowoczesne metody zarządzania.

Świętokrzyska Nagroda Jakości jest elementem systemu nagród przyznawanych:

• na poziomie krajowym – Polskiej Nagrody Jakości (PNJ) ustanowionej w 1995 roku przez Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Fundację Teraz Polska;
• na poziomie europejskim – Europejskiej Nagrody Jakości (ENJ) ustanowionej w 1992 roku, której sponsorami są: Komisja Europejska, Europejska Organizacja ds. Jakości (European Organization for Quality) oraz Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (European Foundation for Quality Management).

W IX edycji Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, Kapituła konkursu pod przewodnictwem Wicemarszałka Województwa Zdzisława Wrzałki przyznała 2 Nagrody Główne oraz 1 Wyróżnienie w poszczególnych kategoriach.

Decyzją Kapituły z dnia 25 stycznia br. Laureatami konkursu zostały następujące jednostki:

1. Zakłady Mechaniczne „BIFAMET” Sp. z o.o. – w kategorii średnich przedsiębiorstw produkcyjnych
2. Targi Kielce Sp. z o.o. - w kategorii średnich przedsiębiorstw usługowych

Natomiast Wyróżnienie otrzymał:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej – w kategorii organizacji publicznych

Wszystkim Laureatom i Wyróżnionym gratulujemy!


KW

pierwsin.png