04.07.2020 Ostatnia aktualizacja 20:57, 03.07.2020

O "szprychach" kolejowych raz jeszcze. Skarżysko nadal niewzględniane w planach...

Autor:
MB, ZB Foto: Z.Biber
Opublikowano: 09 Mar 2020
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o przyjęciu przez Radę Ministrów rozporządzenia zmieniającego wykaz linii kolejowych o znaczeniu państwowym - otwierajacego drogę do rozpoczęcia prac nad opracowaniem szczegółowych koncepcji linii kolejowych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego (tzw. 10 szprych kolejowych). Już wtedy zwracaliśmy uwagę na to, że zapowiedzi dot. planowanych rozwiązań komunikacyjnych związanych z CPK, dla Skarżyska brzmią (w najlepszym przypadku) niepokojąco - nasze miasto nie znalazło się bowiem na trasie żadnej z dwóch projektowanych na terenie naszego województwa "szprych". Na "osłodę" mamy otrzymać modernizację linii 25 ze Skarżyska-Kamiennej do Końskich - to wystarczy, by uniknąć marginalizacji znaczenia naszego węzła kolejowego (i szerzej - znaczenia całego miasta)?

Nowelizacja  rozporządzenia w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym przyjęta w ub. roku zakładała realizacjię systemu komunikacyjnego wskazanego w koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Koncepcja ta określa m.in. sieć linii kolejowych (planowanych do budowy i istniejących), które stanowić będą szkielet systemu transportowego kraju, zapewniający pasażerom dostęp do systemu transportu dalekobieżnego, w tym bezpośredni dojazd do CPK i Warszawy. Realizacja komponentu kolejowego CPK stanowi podstawowy element przedsięwzięcia pozwalający na skomunikowanie nowego portu lotniczego z Warszawą i Łodzią oraz stworzenie ogólnokrajowego systemu międzyregionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, obejmujących wszystkie regiony kraju, którego głównym węzłem będzie CPK.

Od tamtego czasu prowadzono dalsze prace koncepcyjne, których efektem jest przedstawiony w lutym br. projekt Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego - dokument, który "określa ramy realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego". SSL nie obejmuje aspektów ekonomicznych poszczególnych przedsięwzięć, terminów ich realizacji ani nakładów - szczegółowe analizy w tym zakresie wykonywane będą w ramach opracowań koncepcyjnych dla poszczególnych inwestycji. Do jutra zainteresowani mogą składać swoje uwagi i wnioski do projektu ww. dokumentu. Ma to ułatwić optymalizację prac studialno-projektowych, które będą prowadzone na kolejnych etapach i posłużą, między innymi, zdefiniowaniu lokalizacji poszczególnych przedsięwzięć w obrębie korytarzy. Kolejnym etapem prac nad projektem SSL będzie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Ocenie tej będzie poddany projekt dokumentu sporządzony z uwzględnieniem wyników konsultacji prowadzonych obecnie. W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zaineresowani ponownie zostaną poproszeni o wyrażenie opinii, zgłoszenie uwag lub wniosków.

Co możemy wyczytać z SSL? Schemat linii kolejowych mających zapewnić dobre skomunikowanie całego kraju z nowym portem lotniczym w Baranowie opiera się na założeniu skomunikowania kraju z CPK za pomocą tzw. 10 "szprych". Każda ze "szprych" miałaby się składać z odcinków szlaków kolejowych zmodernizowanych (przez PKP PLK) lub wybudowanych od podstaw (przez CPK).

Przez nasze województwo miałaby przebiegać dwie "szprychy". Jedna łącząca CPK z Nowym Sączem trasą: CMK - Opoczno - Końskie - (tu nowy odcinek - Tumlin - Wąsosz Konecki - linia nr 89) - Kielce - Busko-Zdrój - (tu kolejny nowy odcinek - lina kolejowa nr 73) - Tarnów.  Druga łącząca CPK z Sanokiem/Krosnem trasą:  Grójec - Warka - Radom - (tu nowy odcinek przez Iłżę - linia 84) - Kunów - Ostrowiec Świętokrzyski - Stalową Wolę - Rzeszów. 


Gdy spojrzymy na mapę zobaczymy, że żadnej z linii nie poprowadzono przez nasze miasto, mało tego - schemat zakłada budowę dwóch linii omijających nasze miasto (które po wybudowaniu będą stanowiły alternatywę dla połączeń realizowanych przez nasz węzeł). Ostatnio - niejako "na otarcie łez" - Skarżysko-Kamienna otrzymała zapowiedż modernizacji (m.im. zakładającej budowę drugiego toru i elektryfikacji) linii nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Końskie. Powyższe nie rozwiązuje problemu - nasze miasto w nadal nie jest włączone w żadną z planowanych"szprych", które mają się stać "transportowym szkieletem" kraju...

Od samego początku projektowny przebieg szprych budził spore kontrowersje wśród mieszkańców, przedstawicieli władz miasta i części parlamentarzystów. Już w marcu ub. roku na problem jako pierwszy uwage zwrócił radny Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Wikarjusz (pod koniec marca ub. roku CPK przedstawiło po raz pierwszy koncepcję 10 "szprych"):- Abstrahując od tego, jak ocenia się sam pomysł CPK, to z niepokojem należy przyjąć informację o tym, że w planach dot. rozwoju infrastruktury kolejowej związanej z CPK kompletnie pominięto największy węzeł kolejowy północy województwa jakim jest Skarżysko-Kamienna. Plany budowy od podstaw dwóch wspomnianych wcześniej odcinków: Tumlin-Wąsosz i Ostrowiec Św.-Radom (nowoczesnych i dostosowanych do dużych prędkości) przy odkładanej w czasie modernizacji linii nr 8 (na odcinku Skarżysko-Kamienna - Kozłów) i linii 25 (na odcinku Skarżysko-Kamienna - Końskie) oznaczają jedno - marginalizację znaczenia naszego węzła i naszego miasta. Radny zaapelował wówczas do prezydenta o podjęcie konkretnych działań na rzecz uwzględnienia w planach inwestycji związanych z CPK interesów Skarżyska-Kamiennej i jego społeczności lokalnej.

W odpowiedzi na interpelację radnego, prezydent Konrad Krönig stwierdził, że będzie: (...) czynił starania również na etapie konsultacji społecznych, wprowadzenia stosownych zmian do proponowanych rozwiązań komunikacyjnych zawartych planach kolejowych inwestycji zaplanowanych do realizacji w ramach CPK.  Z uwagi na kluczowe znaczenie dla naszego miasta uwzględnienia węzła kolejowego Skarżysko-Kamienna w programie budowy i modernizacji linii kolejowych na potrzeby CPK, dostrzegamy potrzebę działania wielotorowego w tym zakresie i mówienia wspólnym głosem włodarzy miasta oraz przedstawicieli samorządu. Będziemy zabiegali o poparcie naszych starań również władze na szczeblu wojewódzkim. 

W podobnym tonie o przedstawionej przez CPK koncepcji "10 szprych" wypowiedziała się później poseł Marzena Okła-Drewnowicz, która uznała, że realizacja koncepcji przedstawionej przez CPK to zagrożenie dla interesów miasta Skarżyska-Kamiennej i - szerzej - powiatu skarżyskiego. Poseł przestrzegała, że realizacja planów w kształcie zaproponowanym przez CPK, będzie oznaczała marginalizację znaczenia naszego miasta.

Kolejną okazję do wyrażenia sprzeciwu wobec przedstawonych planów było przedstawienie koncepcji SSL. Podczas konferencji prasowej w połowie lutego posłanka poinformowała, że według niej to "lobbing posłów z Radomia" spowodował, że zarówno Skarżysko, jak i Starachowice zostały pominięte przy wytyczaniu "szprych". Podczas konferencji posłanki przedstawiono również postulat modyfikacji właśnie przebieg szprychy nr 6. - Nasza propozycja jest taka, żeby ta „szprycha” biegła jednak przez Starachowice, Skarżysko do linii kolejowej nr 25 i tam łączyła się ze „szprychą” nr 7 do CPK - mówił obecny na konferencji prasowej radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak.

Podczas konferencji podkreślano również, jak ważne w lobbingu na rzecz wprowadzenia zmian w planach jest współpraca mieszkańców, samorządowców i parlamentarzystów - padły przy tym zapewnienia o takiej woli współpracy m.in. ze strony przedstawicieli samorządów: skarżyskiego i starachowickiego. Realizacja wspomnianych deklaracji wygląda różnie - z jednej strony samorządy zapewniają, że wezmą aktywny udział w konsultacjach SSL, z drugiej - np. pomimo zaproszeń do udziału w posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw transportu lotniczego w sprawie strategii studium lokalizacyjnego Centralnego Portu Lotniczego ze szczególnym uwzględnieniem nowych korytarzy dla kolei dużych prędkości, wystosowanych przez posłankę m.in. do prezydentów Skarżyska-Kamiennej i Starachowic, na ww. posiedzenie (które miało miejsce 05 marca) poza posłanką i radnym Maćkowiakiem z przedstawicieli lokalnego samorządu nie pofatygował się nikt...

Kolejną okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec zaproponowanemu przebiegowi linii obsługujących CPK była dzisiejsza konferencja przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, zorganizowana przed dworcem PKP w Skarżysku-Kamiennej. Po raz kolejny poseł wyraziła swój sprzeciw wobec planów dot. przebiegu "szprych" skutkujących marginalizacją dwóch ważnych ośrodków gospodarczych i przemysłowych północy województwa świętokrzyskiego (Skarżyska-Kamiennej i Starachowic). Poseł zaapelowała do mieszkańców północy województwa świętokrzyskiego o wzięcie udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przebiegu tzw. szprych do Centralnego Portu Komunikacyjnego (przypomnijmy jeszcze raz - termin składania uwag i wniosków mija jutro, swoje uwagi można zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego tutaj: https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-kolej). 

O dalszych losach tej sprawy będziemy informowali na bieżąco.Komentarze

+3ED2020-03-17 09:44#19
Cytuję zi:
niczego zmieniać nie ma potrzeby, Prezydent podpisał papier o rewitalizacji linii kolejowej do Końskich. Zatem będzie połączenie do SZPRYCHY. Po co bić pianę?. Wiadomo co bedzie za rok, dwa.


Czy widziałeś jakieś duże przedsiębiorstwo, bank, instytucję, szpital, a nawet ministerstwo, które nie mają planów rozwoju na kilka lat do przodu?
Mieszkańcu, czy też Rzeczywistość wy naprawdę nie wiecie, że CMK została zbudowana do transportowania towarów pomiędzy Śląskiem a portami na Wybrzeżu Gdańskim . Chodziło przede wszystkim o przewóz węgla do portów.
Teraz ten cel przewozowy kolei jest znacznie ograniczony. CMK-ę można wykorzystać do celów przewozów pasażerskich, bo CMK ma być "częścią" Centralnego Portu komunikacyjnego.
Można więc wykorzystać połączenia z Radomia i Skarżyska do Opoczna a właściwie do Idzikowic a nie kombinować z budowaniem nowych odcinków linii kolejowych z Ostrowca do Radomia, czy też Kielc do Końskich i dalej.
Budowa linii kolejowej to nie to samo co budowa autostrady. Są inne spadki. Tym samym zakres prowadzenia robót ziemnych to o wiele wyższe koszty.
Znajdź połączenie kolejowe z Tarnowa do Buska. Znajdź jeden ośrodek gospodarczy na tym odcinku, a właściwie na odcinku Tarnów - Kielce, który potrzebuje transportu kolejowego i łaknie go jak kania dżdżu? Mógłbym dłużej pisać o tym jak chcą zmarnować pieniądze z podatków. Wątpię jednak, że to zrozumiesz Mieszkańcu i to mocno wątpię.
Projekt ten robili ludzie bez pojęcia nie wiedzący zbyt wiele o bieżących kosztach ponoszonych na utrzymanie tych nowo projektowanych linii kolejowych. Ciekawe, czy wiedzą choć co to są rejony ciążenia.
To rozwiązanie to czysta paranoja - nonsens!!!!
Cytuj
-6zi2020-03-14 09:56#18
niczego zmieniać nie ma potrzeby, Prezydent podpisał papier o rewitalizacji linii kolejowej do Końskich. Zatem będzie połączenie do SZPRYCHY. Po co bić pianę?. Wiadomo co bedzie za rok, dwa.
Cytuj
+2Toobi2020-03-14 09:31#17
Cytuję rzeczywistosc:
Niestety ale oceniajac kadencje - Kroninga to jest o wiele gorszym prezydentem niż WOjcieszek.
Co się nie dotknie - to nie powstaje - tylko obiecuje - jak dziecko.
Jedyne co się udało mu wybudować w Skarzysku - to MC Donald koło banku spoldzieczego :D
ale to za malo. Drogi w Skarzysku coraz wieksze dziury byly nawet na Pilsudskiego - wstyd byl
Dobrze ze Budimiex sie zlitowal i- chociaz jeden kawalek dwujezdniowki Pilsudskiego odnowil - na prosbe wlodarzy z Platformy Obywatelskiej - od Carrfura do budowanego Mc Donalda
bo 22 lata nie remontowany wcale i popadal w ruine. A w druga strone reszta jak narazie w rozsypce.
Wstyd dla miasta


Moim zdaniem najgorszym prezydentem Skarżyska był i przez bardzo długo pozostanie Wojcieszek Roman. To jego polityka finansowa założyła przyszłym włodarzom miasta kajdany finansowe na długie, długie lata.Najwyższy czas to zrozumieć.
Al. Piłsudskiego to droga powiatowa. Propagandyście wypada takie rzeczy wiedzieć. Nawierzchnię na niej położono po uzgodnieniach z władzami powiatu, ale pewnie w Komitecie Miejskim partii nie powiedzieli, bo nie chcieli.
https://skarzyskokamienna.naszemiasto.pl/nowy-asfalt-na-ulicy-pilsudskiego-w-skarzysku-za-darmo/ar/c1-7461087
Nowo budowany McDonald's, - tak się toto pisze - budowany jest przy rondzie ul.Konarskiego z ul.Krasińskiego. Z 200m od al.Piłsudskiego.
Ty jesteś ze Skarżyska? Czy uprawiasz dezinformacje z KC z Nowogrodzkiej machając bezmyślnie słowną maczugą z zasłoniętymi oczami i uszami nie parząc na skutki swojego nieodpowiedzialnego wypowiadania się?
To i na Ciebie też "poszły" te 2mld zł na partyjną propagandę?
Ile teraz KC partii płaci za pisanie tych głupot?
Cytuj
-4rzeczywistosc2020-03-13 23:04#16
Niestety ale oceniajac kadencje - Kroninga to jest o wiele gorszym prezydentem niż WOjcieszek.
Co się nie dotknie - to nie powstaje - tylko obiecuje - jak dziecko.
Jedyne co się udało mu wybudować w Skarzysku - to MC Donald koło banku spoldzieczego :D
ale to za malo. Drogi w Skarzysku coraz wieksze dziury byly nawet na Pilsudskiego - wstyd byl
Dobrze ze Budimiex sie zlitowal i- chociaz jeden kawalek dwujezdniowki Pilsudskiego odnowil - na prosbe wlodarzy z Platformy Obywatelskiej - od Carrfura do budowanego Mc Donalda
bo 22 lata nie remontowany wcale i popadal w ruine. A w druga strone reszta jak narazie w rozsypce.
Wstyd dla miasta
Cytuj
+4Popieram ...2020-03-12 08:40#15
...tych co na foto. Niech walczą.Tylko po co mieszkać w to ludzi? Oni zawsze z tego korytka mają najmniej. :lol:
Cytuj
+5zkamiennej2020-03-11 19:26#14
Cytuję sos:
Kamienna?? Dobre, a po co Kamienna?

Miasto przetrwa jako tako wokół S-7. Reszta padnie, kwestia czasu.

Jak radni z Kamiennej pójdą po rozum do głowy to przyłączą dzielnice do Skarżyska Kościelnego...mieszkańcy na tym rozwiązaniu na pewno skorzystają. W ramach miasta dzielnica skazana jest na upadek...od lat żadnych inwestycji.
Cytuj
+6skoooo2020-03-11 16:20#13
A może zafundować decydentom piękną wycieczkę do Mediolanu?
Cytuj
-6luisdefines2020-03-10 21:55#12
Cytuję Mamatu:
Mam pytanie do MOD. W ostatnich wyborach na prezydenta miasta poparłas Bobasa. Mówiłaś że ratuje sytuację finansową miasta. I co? Podniósł nam strasznie podatki, zadluzyl miasto o kolejne miliony a obiecał że nie będzie, podniósł nam opłaty za śmieci najbardziej że wszystkich w Polsce, zatrudnił w wodociagach zbędnego pracownika za 200 000 na rok (czyli miasto zapłaci milion złotych za 5 lat jego niepotrzebnej obecności). I co teraz? To taka wasza gospodarność? A może.... ;-) I co nas wasza szprycha tylko na pokaz jak płacimy tak strasznie duże pieniądze. Giniemy przez was. Nie można już mieć gorszych władz miejskich.


Prawie jak w szachach. Koń bije konia.
Duda bije Kurskiego gońcem na TVP1 za 2 miliardy.
Cytuj
+35Mamatu2020-03-10 16:09#11
Mam pytanie do MOD. W ostatnich wyborach na prezydenta miasta poparłas Bobasa. Mówiłaś że ratuje sytuację finansową miasta. I co? Podniósł nam strasznie podatki, zadluzyl miasto o kolejne miliony a obiecał że nie będzie, podniósł nam opłaty za śmieci najbardziej że wszystkich w Polsce, zatrudnił w wodociagach zbędnego pracownika za 200 000 na rok (czyli miasto zapłaci milion złotych za 5 lat jego niepotrzebnej obecności). I co teraz? To taka wasza gospodarność? A może.... ;-) I co nas wasza szprycha tylko na pokaz jak płacimy tak strasznie duże pieniądze. Giniemy przez was. Nie można już mieć gorszych władz miejskich.
Cytuj
-13Wiesiu2020-03-10 15:28#10
Cytuję Olgierd:
Nie ma się co nakręcać bo to jedna wielka ściema. PISowskie oszołomy snują wizje wielkiej RP a ciemny lud łyka jak pelikany.
Nic nie będzie nawet w samego CPK o szprychach nawet nie wspomnę bo to już ściema level Pinokio.

Dokładnie.
Czwarty rok skupują ziemię, przygotowują przetargi, snują wizje i plany ( na papierze) Centralnego Portu Komunikacyjnego.... w teorii coś niby robią, za co ludzie z PiS (m.in. zarząd) i ich znajomi doją grube pieniądze z budżetu państwa.
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

11 lipca Wielkie Otwarcie PSB Mrówka Mat-Bud …

Opublikowano: 03.07.2020 18:04

Komentarzy: 0

Spłonął budynek mieszkalny w Skarżysku Koście…

Opublikowano: 03.07.2020 17:56

Komentarzy: 0

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżysk…

Opublikowano: 03.07.2020 15:01

Komentarzy: 0

Wydział Komunikacji i Transportu wznawia plan…

Opublikowano: 03.07.2020 14:45

Komentarzy: 0

Kardynał Stanisław Dziwisz na uroczystościach…

Opublikowano: 02.07.2020 20:40

Komentarzy: 7

Otwarcie Drogi Różańcowej połączonej ze ścież…

Opublikowano: 02.07.2020 20:29

Komentarzy: 12

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżysk…

Opublikowano: 02.07.2020 17:17

Komentarzy: 0

5 lamp bakteriobójczych dla skarżyskiego szpi…

Opublikowano: 02.07.2020 12:52

Komentarzy: 0

Zabierała kosmetyki, nie płaciła

Opublikowano: 02.07.2020 11:40

Komentarzy: 0

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżysk…

Opublikowano: 01.07.2020 15:09

Komentarzy: 0

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +


Praca Skarżysko