Autor:
MB Foto: Mariusz Busiek
Opublikowano: 31 Mar 2020
Oceń:
3 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Włodarze polskich miast (ale i gmin) coraz liczniej otwarcie wyrażają swój sprzeciw wobec organizacji wyborów prezydenckich 10 maja w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Jedni - jak np. Prezydent Miasta Ciechanów - wprost informują PKW o tym, że w swoim mieście ww. wyborów nie zorganizują, inni - jak Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig - informują o tym, że "nie widzą żadnych możliwości przeprowadzenia wyborów w ustalonym terminie".  Przedstawiciele partii rządzącej  - przynajmniej oficjalnie - konsekwentnie obstają przy tym, że wybory mają się odbyć. 

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej wystosował 25 marca br. pismo w ww. sprawie do Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach, Adama Michcika (treść poniżej).


Pan
Adam Michcik
Dyrektor KBW w Kielcach

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie kraju i zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańców informuję, że nie jestem w stanie zorganizować wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020. r w sposób bezpieczny zarówno dla wyborców, członków obwodach komisji wyborczych jak i pracowników Urzędu wyznaczonych do obsługi wyborów.

Większość lokali wyborczych zlokalizowana jest w placówkach oświatowych gminnych i powiatowych,  instytucjach kultury. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia placówki te zostały zamknięte co najmniej do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością przedłużenia. Co więcej w jednej z placówek oświatowych zgodnie z wytycznymi wojewody utworzony został punkt kwarantanny zbiorowej. Ponadto na terenie miasta znajdują się cztery obwody odrębne zlokalizowano w szpitalach i domach pomocy społecznej - obowiązuje w nich całkowity zakaz wstępu aż do odwołania. Zorganizowanie w nich siedzib obwodach komisji wyborczych zapewniających bezpieczeństwo członkom komisji i pensjonariuszom jest praktycznie niemożliwe.

Z informacji uzyskanych od pełnomocników komitetów wyborczych wynika, że bardzo trudno będzie powołać odpowiednią liczbę członków obwodowych komisji wyborczych. W większości  osoby deklarujące chęć pracy w komisji w chwili obecnej wycofują swoją gotowość. Ewentualne przeszkolenie członków OKW przy założeniu, że jednocześnie nie mogą przebywać ze sobą niż 2 osoby staje się problematyczne.

W celu zabezpieczenia wyborców przed zakażeniem należy wyposażyć ich w maski i rękawice jednorazowe. Zakładając 50% frekwencję potrzebujemy ok. 19 000 masek i rękawic. Należy do tego doliczyć środki ochrony dla komisji oraz płyny dezynfekujące. Obecnie, zalecane środki ochrony są nie do zdobycia.

W tym stanie rzeczy jako osoba odpowiedzialna za zdrowie mojego miasta nie widzę żadnych możliwości przeprowadzenia wyborów w ustalonym terminie.

Konrad Krönig
Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna


Do wiadomości:
I. Związek Miast Polskich
II.  Państwowa Komisja Wyborcza w Warszawie


Na razie przedstawiciele partii rządzącej są konsekwentni - deklaracja o zmianie terminu wyborów prezydenckich nie pada. Padają za to groźby pod adresem lokalnych włodarzy, którzy odmówią organizacji wyborów. - Samorządy nie są poza władzą państwową i jeśli będzie opór z ich strony, żeby przeprowadzić wybory prezydenckie, wprowadzimy tam komisarzy - powiedział wczoraj wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki.