Autor:
wikary
Opublikowano: 19 Lut 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Gmina Skarżysko-Kamienna została zakwalifikowana przez MSWiA jako jedna z pięciu gmin w województwie świętokrzyskim do realizacji projektu w ramach programu rządowego „Razem bezpieczniej”. W wyniku podziału funduszy dla województwa świętokrzyskiego przewidziano 323 tys. 416 zł.

Gmina Skarżysko-Kamienna złożona wniosek pn. ”Apel o nieagresję”. Na ten cel udało się pozyskać kwotę 60.000 zł. Projekt będzie realizowany przez cały rok 2008. W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone szkolenia różnych grup zawodowych zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie, konkurs dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlic środowiskowych, druk informatorów dla mieszkańców miasta.

Program „Razem bezpieczniej” ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”. Jednym z jego priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”, w której realizację w pełni wpisuje się program „Razem bezpieczniej”.

1umi.jpg