Autor:
MB Foto: M.Busiek, mat. inwestora
Opublikowano: 12 Maj 2020
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Miasto ogłosiło przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej” (ulicy zapewniającej obsługę komunikacyjną planowanego nowego targowiska/hali targowej przy ul. Bankowej). Inwestycja będzie realizowana dzięki finansowemu wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przedmiotowe zadanie, którego wartość wstępnie wycenia się na 3,32 mln PLN (z czego 1,99 mln PLN - 60% wartości inwestycji - to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych) obejmuje wykonanie m.in.: jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej (o dł. 270m), budowę chodników o nawierzchni z płyt kamiennych granitowych, budowę zjazdów indywidualnych, budowę miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, budowę skrzyżowań z ul. Bankową oraz z al. Niepodległości i al. Tysiąclecia, wykonanie niezbędnych wyburzeń budynków i urządzenie zieleni.


Firmy zainteresowane wzięciem udziału w przetargu mają czas na składanie swoich ofert do 28 maja br. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem (i uda się wyłonić wykonawcę inwestycji w ogłoszonym przetargu), realizacja inwestycji zakończy się do 16 listopada br.