Autor:
wikary
Opublikowano: 26 Lut 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
 25 lutego br. pracownicy Biura Komunikacji Społecznej  Urzędu Marszałkowskiego - Robert Bodo i Marek Jarco - przeprowadzili zajęcia, przybliżające uczniom klas gimnazjalnych strukturę i zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Spotkania z uczniami Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3 w Skarżysku - Kamiennej zorganizowane zostały w ramach cyklu "Lekcja o samorządzie". Akcja ta,prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ma na celu wyjaśnienie młodzieży zasad funkcjonowania administracji publicznej.

Pracownicy Biura Komunikacji Społecznej omówili tematy szczególnie interesujące gimnazjalistów - strukturę administracji samorządowej,podział kompetencji między poszczególne jednostki samorządu, rolę i zadania Urzędu Marszałkowskiego, a także założenia finansowe i inwestycyjne dla województwa świętokrzyskiego na najbliższe lata.

Dzięki "Lekcji o samorządzie" uczniowie mieli możliwość poszerzenia dotychczasowej wiedzy, zdobytej w ramach zajęć szkolnych.
1umar.jpg