Autor:
wikary
Opublikowano: 27 Lut 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Ministerstwo sportu przygotowało ponad 500 lokalizacji boisk  w ramach programu "Boisko w mojej gminie – Orlik 2012". Najwięcej planowanych do budowy w 2008 r. boisk zgłosił marszałek województwa pomorskiego (71), dolnośląskiego (57), kujawsko-pomorskiego (50) oraz łódzkiego (47).

W województwie świętokrzyskim zgłoszono 19 lokalizacji - w tym lokalizację w Skarżysku-Kamiennej.

Podstawowe kryteria, które będą stosowane przy wyborze projektów to wykonanie zadania zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym projektu resortu sportu. Wstępny koszt budowy jednego kompleksu to ok. 1 mln zł. Gmina będzie musiała znaleźć ponad 330 tys. zł na planowaną inwestycję. Pozostałe koszty ma ponieść samorząd województwa (1/3) oraz ministerstwo sportu i turystyki (1/3).

Wiele zależy od firm, które będą budować boiska. Ograniczeniem może się okazać to, że chociaż są pieniądze na ten cel, firmy nie będą w stanie zbudować planowanej liczby boisk na czas.

Na przełomie marca i kwietnia rozpoczną się pierwsze procedury przetargowe. Ministerstwo sportu rozważa możliwość przeprowadzenia przetargów nie przez gminy, ale przez marszałków w każdym województwie. – Pozwoliłoby to na obniżenie ceny – podkreśla Małgorzata Pełechaty.

Zgodnie z założeniami programu, w ciągu najbliższych pięciu lat w każdej polskiej gminie ma powstać kompleks dwóch boisk – boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne. W kompleksie zaplanowano również szatnię i ewentualnie plac zabaw (modelowe boisko poniżej).


Budowa boisk to pierwszy etap programu. Później ministerstwo sportu i turystyki zapowiada wsparcie m.in. finansowe dla samorządów w realizowanych przez nie programach związanych z upowszechnianiem sportu i zachęcaniem dzieci do aktywnego trybu życia.

PAP, KW

pierwsin.png