Autor:
wikary
Opublikowano: 27 Lut 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności


Skarzysko24.pl włacza się do kampanii społecznej "Sprawdzaj tych, których wybrałeś". Ma ona przypomnieć, że minął ponad rok, od kiedy wybraliśmy nasze władze lokalne i warto sprawdzić, co w tym czasie zrobili ci, których wybraliśmy.

Organizatorzy kampanii chcą przypomnieć, jakie kompetencje ma samorząd, i podpowiedzieć jak obywatele mogą wpływać na to, co dzieje się w ich miejscowościach. Do udziału w kampanii zapraszane są organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, młodzież i wszystkich Ci, którzy chcą zrobić coś dla swojej lokalnej wspólnoty.

Kampania jest elementem szerszej akcji „Masz głos, masz wybór”, realizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów, którą zaplanowano na lata 2006-2010. Działania rozpoczęto w 2006 roku od zachęcania do udziału w wyborach lokalnych. Około 200 organizacji pozarządowych z terenu całej Polski zorganizowało w swoich miejscowościach kampanie profrekwencyjne zachęcające mieszkańców do oddania głosu podczas wyborów samorządowych. Odbyło się 140 debat mieszkańców z kandydatami na wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. W kampanię włączyły się także media, m.in. telewizje: TVP, TVN, Polsat; radiostacje: TOK FM, rozgłośnie regionalne Polskiego Radia, sieć radia PLUS i Antyradia, portal ngo.pl, Gazeta Wyborcza, i inne.

W 2007 roku skupiliono się na promowaniu działań służących poprawie komunikacji pomiędzy obywatelami a wybranymi już władzami samorządowymi. Lokalne organizacje zorganizowały 177 otwartych debat z udziałem przedstawicieli władz lokalnych, na których mieszkańcy zgłaszali swoje postulaty dotyczące polityki gminnej. 92 organizacje zebrały deklaracje wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast, w których zawarli oni zobowiązania do realizacji w kolejnych latach. 56 organizacji sprawdzało, jak deklaracje te były realizowane, a następnie upubliczniało wyniki tego monitoringu. Współpracujące z Masz głos-Masz  wybór organizacje włączyły się także w kampanię profrekwencyjną Koalicji 21pazdziernika.pl przed wyborami parlamentarnymi 2007, m.in. organizując lokalne debaty z kandydatami na posłów i senatorów.

W 2008 roku organizatorzy chcą  kontynuuować działania, rozpoczynając je kampanią "Sprawdzaj tych, których wybrałeś". Współpracujące z MG-MW organizacje będą nadal monitorować zobowiązania samorządowców, a także organizować ich spotkania z mieszkańcami. Najbardziej aktywnym uczestnikom organizatorzy zaproponują, aby zaprojektowali strategię systemowych działań na rzecz polepszenia komunikacji między władzą a społecznością lokalną. MG-MW będzie też promować działania mniej formalne, przybliżające obywatelom ideę samorządności. Dobrą okazją do organizowania takich happeningów będzie 18 rocznica pierwszych wyborów samorządowych, przypadająca na koniec maja 2008.


Jak piszą organizatorzy: Mamy nadzieję, że - dzięki systematycznym działaniom - w kolejnym wyborach samorządowych weźmie udział więcej osób i że będziemy głosować opierając się na ocenie tego, co kandydaci zrobili dla społeczności lokalnej, i co mają do zaproponowania na przyszłość.

W Skarżysku przy współpracy skarzysko24.pl zostanie zorganizowana akcja promocyjna w ramach kampanii.

Serdecznie zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne do wspólpracy w ramach akcji. Chętni mogą uzyskać więcej informacji na stronie www.maszglos.pl.