Autor:
MB
Opublikowano: 08 Gru 2020
Oceń:
3 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Premier RP Mateusz Morawiecki poinformował dzisiaj o rozstrzygnięciach w zakresie podziału środków w ramach II etapu realizacji Funduszu Inwestycji Lokalnych - programu, którzy miał wesprzeć realizację inwestycji przez samorządy. Do podziału miało być 6 mld PLN, ale ostatecznie zdecydowano o podziale 4,3 mld PLN (reszta podzielona zostanie w późniejszym terminie). Do samorządów na terenie województwa świętokrzyskiego trafi 167 mln PLN, niestety do JST z powiatu skarżyskiego trafi tylko.... 5 mln PLN.

W pierwszym etapie realizacji programu (latem) do samorządów w naszym województwie trafiło 230 mln PLN (z 6 mld PLN dla całego kraju) - każda JST otrzymała pulę środków wyliczoną na podstawie specjalnego algorytmu uwzględniającego kondycję finansową jednostki, wysokość planowanych nakładów inwestycyjnych i liczbę ludności (dla przykładu Skarżysko-Kamienna otrzymało 5,4 mln PLN, Starachowice 11,2 mln PLN - różnica głównie ze względu na przepaść w wielkości planowanych inwestycji).

W drugim etapie realizacji programu JST mogły składać wnioski o wsparcie projektów inwestycyjnych, których wartość kosztorysowa nie była  niższa niż 400 tys. PLN (co ważne - JST mogły składać po kilka wniosków na różne inwestycje). W naborze do II etapu realizacji FIL samorządy z województwa świętokrzyskiego złożyły 472 wnioski (na łączną kwotę prawie 3 miliardów PLN). Dzisiaj okazało się, że wsparcie (w sumie 167 mln PLN) uzyska tylko 86 z nich.

Co ciekawe - tylko 5 mln PLN trafi do jednostek samorządu terytorialnego z naszego powiatu. Gmina Suchedniów otrzyma 3 mln PLN na przebudowę drogi gminnej ul. Stokowiec w Suchedniowie (przebudowa drogi o szerokości 5 m, na długości ok. 2km, wraz z: budową odwodnienia, przebudową zjazdów, budową ciągu pieszo-rowerowego, przebudową sieci wodociągowej i przebudową linii eneregtyznej). Gmina Skarżysko Kościelne otrzyma 2 mln PLN na realizację inwestycji - budowę (a właściwie dokończenie budowy) budynku przedszkola samorządowego (m.in. na wykonanie instalacji: elektrycznych, sanitarnych, wentylacji mechanicznej, a także na: realizację budowlanych robót wykończeniowych, wraz z zagospodarowaniem terenu, budową placu zabaw, budową parkingu i dojazdu).

I to tyle - na liście brak jest innych inwestycji innych JST z terenu naszego powiatu (powiatu właśnie lub np. Gminy Skarżysko-Kamienna). Co ciekawe wiele powodów do radości mają nasi sąsiedzi - Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek poinformował, że z FIL na realizację inwestycji Starachowice pozyskały... 14,1 mln PLN, a powiat starachowicki ... 6 mln PLN.

O kluczu podziału środków mówić trudno, bo szczegółowych zasad, przyznanej punktacji i listy wniosków odrzuconych nie ujawniono. Czy i jakie ewentualnie wnioski naszych JST nie otrzymały dofinansowania? - o tym więcej jutro.