04.08.2021 Ostatnia aktualizacja 16:54, 03.08.2021

 

W Urzędzie Miasta zatrudnią inspektora ds. równego traktowania

Autor:
MB
Opublikowano: 18 Lut 2021
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Jeśli marzy się Państwu praca w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej - jest szansa na spełnienie tego marzenia.  Trwa bowiem nabór na wolne stanowisko urzędnicze - na stanowisko inspektora do spraw... równego traktowania w Biurze Prezydenta.

Wczoraj informowaliśmy Państwa o planowanym naborze na nowe stanowisko w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej (nabór już zresztą ogłoszono) - "ogrodnik miejski". Jak się okazuje, nie jest to jedyne nowe stanowisko, które wprowadzono do nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej. Okazuje się, że kolejnym niezbędnym (?) do prawidłowego funkcjonowania naszego miasta jest stanowisko "inspektora do spraw równego traktowania w Biurze Prezydenta". 

Jaki przesłanki były powodem utworzenia przez prezydenta nowego stanowiska? - o to zapytaliśmy Izabelę Szawgierek, rzecznika prasowego Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej. Czerpiąc wzorce z innych samorządów i instytucji, w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta ujęte zostało stanowisko ds. równego traktowania. Powołanie stanowiska wynika z troski o zachowanie odpowiednich standardów oraz zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, między innymi z uwagi na wiek, niepełnosprawność, płeć, pochodzenie, światopogląd, orientację seksualną czy wyznanie w różnych aspektach życia, takich jak zdobywanie wykształcenia, wykonywanie pracy, prowadzenie działalności gospodarczej, dostęp do instrumentów rynku pracy, dostęp do opieki medycznej, itp. - poinformowała pani rzecznik.

Czym nowy pracownik będzie się zajmował? Okazuje się, że oprócz "(okazywania- przyp. red.) troski o zachowanie odpowiednich standardów oraz zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji" - Rolą osoby zatrudnionej na stanowisku ds. równego traktowania będzie również podjęcie i utrzymywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie równego traktowania, monitorowanie przestrzegania zasady równego traktowania w Skarżysku-Kamiennej oraz aktywny udział w podnoszeniu świadomości mieszkańców w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji różnych grup społecznych. Będzie to również reprezentant Prezydenta Miasta w kontaktach z instytucjami pozarządowymi działającymi w obszarze problematyki społecznej, kobiecej, rodzinnej - dodaje Szwagierek.

Na inne zadane pytanie - Czy realizacja polityki miasta w zakresie przeciwdziałania różnego rodzaju dyskryminacji naprawdę wymaga zatrudnienia dodatkowego pracownika - czy w sytuacji dużego zadłużenia miasta i deklarowanej chęci ograniczania zbędnych wydatków (m.in. w związku z trwającą pandemią) nie rozważano realizacji tych zadań przez innego, zatrudnionego już pracownika? Odpowiedzi od pani rzecznik na te pytania nie otrzymaliśmy.

Kto może zostać pełnomocnikiem? Okazuje się, że wymagania dla pełnomocnika nie sa szczególnie wyśrubowane. W ogłoszeniu o naborze czytamy m.in., że od kndydatów na to stanowisko wymagane jest: posiadanie wykształcenia wyższego, minimum 3-letni staż pracy , obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa Unii Europejskiej lub innego państwa któremu na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej, posiadanie przez kandydata pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opiniąi wykazać sie znajomością aktów prawnych niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków, w tym:  ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, ustawy Kodeks pracy, statutu Miasta Skarżyska-Kamiennej i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej. Dodatkowo od kandydatów wymagane są "predyspozycje osobowościowe"  (inicjatywa i samodzielność w wykonywania powierzonych zadań, umiejętność pracy w zespole, rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych, komunikatywność, profesjonalizm, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista i życzliwość w kontaktach z interesantem) i "zawodowe" (doświadczenie w prowadzeniu szkoleń). Szczególy i pełna treść ogłoszenia, dostepne są w BIP UM Skarżysko-Kamienna (LINK). Czas na składanie kompletu dokumentów aplikacyjnych upływa 24 lutego br.

Co ciekawe nasz urząd byłby jednym z pionierów w tym względzie - osobnych stanowisk pełnomocników ds. równego traktowania nie ma ani stolica województwa, ani podobne wielkością świętokrzyskie miasta: Starachowice i Ostrowiec Św. (choć sytuacja finansowa tych ostatnich jest zupełnie inna niż sytuacja finansowa naszego miasta).


* bez ujęcia planowanego wykupu udziałów w Miejskich Inwestycjach Sp. z o.o. na kwotę 67 mln PLN.


Komentarze

+1scobel2021-03-18 13:41#28
czytajac w gazetce propagandowej skarzyskiego magistratu.... cos niecos o tej pani... to mi sie wydaje ze zatrudniono anarchistke spod znaku pioruna
Cytuj
+4Adek2021-02-26 07:55#27
Cytuję Stachu_Jones:
Cytuję Adek:
Cytuję Stachu_Jones:
Wielokrotnie już tu pisano, że Kronig nie nadaje się na prezydenta. Fakt. Nie nadaje się. W zasadzie można go zastąpić byle kim i trudno sobie wyobrazić, że ten ktoś będzie gorszy. Tylko co to zmienia? Ciemny lud i tak na niego znów zagłosuje jak tylko w całym mieście zawisną jego plakaty ze zdjęciem z liceum. W końcu ciemny lud po to jest, ma wierzyć w prawdomówność i uczciwość partii rządzącej, w dobre serce kapłanów jedynej słusznej religii... i w to że ten sympatyczny młodzieniec z plakatów będzie najlepszym prezydentem Skarżyska.

Pomieszanie z poplątaniem. Co ma wspólnego bobas z obecną partią rządzącą i gdzie on działa zgodnie z jakąkolwiek religią? Oceniaj bobasa, a nie wylewaj swojej żółci.

Czytanie ze zrozumieniem to cecha ludzi inteligentnych, ale nie poddawaj się, za którymś razem na pewno się uda. Trzymam kciuki.

Żal mi Ciebie. Pewnie masz już ciśnienie 200. Czujesz się dowartościowany(a) gdy naplujesz na PiS i kościół?
Cytuj
+3Stachu_Jones2021-02-25 07:46#26
Cytuję Adek:
Cytuję Stachu_Jones:
Wielokrotnie już tu pisano, że Kronig nie nadaje się na prezydenta. Fakt. Nie nadaje się. W zasadzie można go zastąpić byle kim i trudno sobie wyobrazić, że ten ktoś będzie gorszy. Tylko co to zmienia? Ciemny lud i tak na niego znów zagłosuje jak tylko w całym mieście zawisną jego plakaty ze zdjęciem z liceum. W końcu ciemny lud po to jest, ma wierzyć w prawdomówność i uczciwość partii rządzącej, w dobre serce kapłanów jedynej słusznej religii... i w to że ten sympatyczny młodzieniec z plakatów będzie najlepszym prezydentem Skarżyska.

Pomieszanie z poplątaniem. Co ma wspólnego bobas z obecną partią rządzącą i gdzie on działa zgodnie z jakąkolwiek religią? Oceniaj bobasa, a nie wylewaj swojej żółci.

Czytanie ze zrozumieniem to cecha ludzi inteligentnych, ale nie poddawaj się, za którymś razem na pewno się uda. Trzymam kciuki.
Cytuj
+13Tytus2021-02-24 12:23#25
Czy PiS lub ktoś inny ma zamiar zbierania podpisów z sprawie przeprowadzenia referendum odnośnie odwołania Kroniga?
Jeżeli nie, to ta słowna paplanina uwidoczniona pod artykułem jest o du... potłuc.
Cytuj
-8Adek2021-02-23 14:47#24
Cytuję Stachu_Jones:
Wielokrotnie już tu pisano, że Kronig nie nadaje się na prezydenta. Fakt. Nie nadaje się. W zasadzie można go zastąpić byle kim i trudno sobie wyobrazić, że ten ktoś będzie gorszy. Tylko co to zmienia? Ciemny lud i tak na niego znów zagłosuje jak tylko w całym mieście zawisną jego plakaty ze zdjęciem z liceum. W końcu ciemny lud po to jest, ma wierzyć w prawdomówność i uczciwość partii rządzącej, w dobre serce kapłanów jedynej słusznej religii... i w to że ten sympatyczny młodzieniec z plakatów będzie najlepszym prezydentem Skarżyska.

Pomieszanie z poplątaniem. Co ma wspólnego bobas z obecną partią rządzącą i gdzie on działa zgodnie z jakąkolwiek religią? Oceniaj bobasa, a nie wylewaj swojej żółci.
Cytuj
+16mieszkaniec2021-02-22 11:21#23
Cytuję Mieszkaniec 80:
PREZYDENT POSZUKUJE INSPEKTORA DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA.? Z CIEKAWOŚCI ZAJRZAŁEM SOBIE NA PODLINKOWANE W ARTYKULE OGŁOSZENIE. JEŚLI TO OGŁOSZENIE ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE BIP UM TYLKO W TAKIEJ FORMIE TO CZY JEST ONA ZAMIESZCZONE W FORMIE DOSTĘPNEJ CYFROWO? W MOJEJ OCENIE NIE. CZYLIŻ OSOBA Np. Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NARZĄDU WZROKU TJ. OSOBA NIEWIDOMA CZY TEZ SŁABO WIDZĄCA NIE MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIĄ OGŁOSZENIA KORZYSTAJĄC ZE SPECJALISTYCZNEGO OPROGRAMOWANIA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI WZROKU. TYM SAMYM DZIAŁANIE TO MA CHARAKTER WYKLUCZAJĄCY. I O JAKIM RÓWNYM TRAKTOWANIU MOŻEMY TU MÓWIĆ? ZWRACAM SIĘ Z PROŚBĄ DO REDAKCJI O ZAINTERESOWANIE SIĘ TO SPRAWĄ, I ZWRÓCENIE SIĘ DO PREZYDENTA O WYJAŚNIENIE TEJ KWESTII. TAKIE WYKLUCZAJĄCE TRAKTOWANIE JEST NIEZGODNE Z KONWENCJA ONZ O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Przecież to nie chodzi o równe traktowanie kandydatów, tylko o zatrudnienie kolejnego znajomego króliczka
Cytuj
+15Mieszkaniec 802021-02-22 09:40#22
PREZYDENT POSZUKUJE INSPEKTORA DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA.? Z CIEKAWOŚCI ZAJRZAŁEM SOBIE NA PODLINKOWANE W ARTYKULE OGŁOSZENIE. JEŚLI TO OGŁOSZENIE ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE BIP UM TYLKO W TAKIEJ FORMIE TO CZY JEST ONA ZAMIESZCZONE W FORMIE DOSTĘPNEJ CYFROWO? W MOJEJ OCENIE NIE. CZYLIŻ OSOBA Np. Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NARZĄDU WZROKU TJ. OSOBA NIEWIDOMA CZY TEZ SŁABO WIDZĄCA NIE MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIĄ OGŁOSZENIA KORZYSTAJĄC ZE SPECJALISTYCZNEGO OPROGRAMOWANIA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI WZROKU. TYM SAMYM DZIAŁANIE TO MA CHARAKTER WYKLUCZAJĄCY. I O JAKIM RÓWNYM TRAKTOWANIU MOŻEMY TU MÓWIĆ? ZWRACAM SIĘ Z PROŚBĄ DO REDAKCJI O ZAINTERESOWANIE SIĘ TO SPRAWĄ, I ZWRÓCENIE SIĘ DO PREZYDENTA O WYJAŚNIENIE TEJ KWESTII. TAKIE WYKLUCZAJĄCE TRAKTOWANIE JEST NIEZGODNE Z KONWENCJA ONZ O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Cytuj
+24Zofia Badura2021-02-21 10:40#21
Czekamy już tylko na zatrudnienie w UM nadwornego błazna, żeby fikołkami rozśmieszał lokalnego magnata.
Cytuj
+18Stachu_Jones2021-02-21 09:16#20
Wielokrotnie już tu pisano, że Kronig nie nadaje się na prezydenta. Fakt. Nie nadaje się. W zasadzie można go zastąpić byle kim i trudno sobie wyobrazić, że ten ktoś będzie gorszy. Tylko co to zmienia? Ciemny lud i tak na niego znów zagłosuje jak tylko w całym mieście zawisną jego plakaty ze zdjęciem z liceum. W końcu ciemny lud po to jest, ma wierzyć w prawdomówność i uczciwość partii rządzącej, w dobre serce kapłanów jedynej słusznej religii... i w to że ten sympatyczny młodzieniec z plakatów będzie najlepszym prezydentem Skarżyska.
Cytuj
+6Darkus2021-02-20 14:44#19
Komisarz walki ideologicznej XD
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Wakacyjna Trasa Dwójki trwa – nagrania do pro…

Opublikowano: 03.08.2021 18:54

Komentarzy: 1

Wiktoria Sieczka mistrzynią Europy w trójboju…

Opublikowano: 03.08.2021 16:34

Komentarzy: 0

Kolizja drogowa na trasie S7 w Suchedniowie

Opublikowano: 03.08.2021 11:20

Komentarzy: 0

Są podwyżki dla polityków (m.in. parlamentarz…

Opublikowano: 02.08.2021 13:20

Komentarzy: 11

Wakacyjna Trasa Dwójki - najbliższy przystane…

Opublikowano: 02.08.2021 10:39

Komentarzy: 2

Mieszkańcy uczcili pamięć Powstańców Warszaw…

Opublikowano: 01.08.2021 15:34

Komentarzy: 8

Alex Błaszczyk z STS do Jastrzębskiego Węgla

Opublikowano: 31.07.2021 16:09

Komentarzy: 1

Granat pokonał Lubrzankę Kajetanów w czwartym…

Opublikowano: 31.07.2021 14:11

Komentarzy: 0

Potrącenie pieszej na ulicy Norwida

Opublikowano: 31.07.2021 12:22

Komentarzy: 6

Uczestnicy warsztatów „Muzyczne Mostki” wyst…

Opublikowano: 30.07.2021 23:12

Komentarzy: 0

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

________________

Praca Skarżysko

Rabato.com - Gazetki promocyjne