Autor:
MB
Opublikowano: 14 Lip 2021
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Od 1 sierpnia będzie obowiązywał nowy cennik usług komunikacji miejskiej w Skarżysku-Kamiennej. Cennik przewiduje sporo zmian - główna to zastąpienie tradycyjnych biletów na przejazd biletami czasowymi (do tej pory biletami czasowymi były tylko te kupowane u kierowcy), ale także uproszczenie systemu ulg, nowa formuła karnetu wieloprzejazdowego i wprowadzenie biletów 24-godzinnych.  Wprowadzenie nowego cennika to także podwyżki cen podstawowych biletów. W opinii przedstawicieli prezydenta, to "równanie do standardów w innych miastach".

Projektem uchwały ws. ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej w Skarżysku-Kamiennej oraz opłaty dodatkowej i manipulacyjnej (zawierającym nowy cennik ) przygotowanego przez służby prezydenta radni Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej zajęli się pod koniec maja br. .

Konieczność wprowadzenia zmian ujęto w uzasadnieniu projektu uchwały, w którym czytamy m.in.: "Zadaniem organizatora publicznego transportu zbiorowego jest dbałość nie tylko o jego stałych użytkowników, ale pozyskiwanie coraz większej liczby pasażerów, zatem zasadnym jest dostosowanie rodzajów biletów oraz cennika opłat do obecnej sytuacji rynkowej oraz zmieniających się standardów transportowych. W związku z powyższym opierając się na badaniach marketingowych wielkości popytu na usługi przewozowe skarżyskiej komunikacji miejskiej oraz analizie wyników sprzedaży biletów, proponuje się znaczne uproszczenie obecnie obowiązującej taryfy opłat przede wszystkim poprzez:
- ujednolicenie poziomu ulg
- wprowadzenie jednej ulgi gminnej/ustawowej
- w wysokości 50% (przy zachowaniu ulg socjalnych),
- wprowadzeniu biletów czasowych, które umożliwią pasażerom przesiadanie się w ramach jednej podróży bez konieczności wnoszenia dodatkowej opłaty,
- wprowadzenie biletu 24-godzinnego,
- wprowadzenie 30-dniowego biletu sieciowego imiennego lub na okaziciela pozwalającego na dowolne przemieszczanie się wszystkimi liniami w okresie jego ważności. 

Podczas dyskusji nad projektem uchwały podczas komisji RM, radni zwracali uwagę, że chociaż w uzasadnieniu wiele mówi się o uproszczeniu cennika i jest kilka pozytywnych zmian (jak wprowadzenie biletów czasowych), to nie da się nie zauważyć, że wprowadzenie nowego cennika wiąże się w praktyce z wprowadzeniem podwyżek za najpopularniejsze bilety.

- Musimy pamiętać, że w innych miastach jest już podobny poziom cen, równamy więc do obowiązujących standardów. - tłumaczyła przedstawicielka Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej. - Wolałbym - jeśli mówimy o standardach w kontekście komunikacji miejskiej - byśmy mówili przede wszystkim o podnoszeniu standardów w zakresie jakości świadczonych usług i poprawy komfortu podróżowania, a nie podwyżek cen biletów - powiedział radny Konrad Wikarjusz. 

Podczas sesji radni zwrócili uwagę na fakt, że niektóre linie mają planowy przejazd zaplanowany na 40-45 minut, a w związku z trwającą przebudową wiaduktu w ciągu al. Piłsudskiego ten czas często znacząco się wydłuża. - Przyjrzyjmy się np. rozkładowi linii nr 25 Bór - Łyżwy. Kursy planowe od przystanku początkowego do końcowego trwają ponad 40 minut, a trasa prowadzi przez mocno zakorkowane (szczególnie w godzinach szczytu) ulice. W cenniku podstawowy okres ważności biletu to 45 minut  -  w obecnej sytuacji przynajmniej część z kursów np. na wspomnianej będzie trwała dłużej - co wtedy? Pasażer ma wykupić lub skasować kolejny bilet? A jak tego nie zrobi i czas trwania podróży będzie dłuższy? - jak podejdą do sprawy kontrolerzy? Podejdźmy do tego racjonalnie, oszczędźmy nerwów i niepotrzebnych kosztów mieszkańcom  - przynajmniej na okres budowy wiaduktów wprowadźmy jeden okres ważności biletu - 60 minut, po zakończeniu przebudowy możemy przecież wrócić do pierwotnej wersji kształtu cennika - powiedział radny Konrad Wikarjusz.

- Słuszna uwaga - powiedział Przewodniczący Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Leszek Golik. Chwilę potem Golik stwierdził jednak, że nie wiadomo, jaka może skala takich problemów. - Pewnie kontrolerzy podejdą do sprawy racjonalnie. Możemy poobserwować jak cennik będzie funkcjonował w praktyce, w razie czego zmiany zawsze można wprowadzić - dodał.

- Kontrolerzy pracują na podstawie dokumentów przygotowywanych przez radę i prezydenta. Nie powinniśmy zostawiać im możliwości interpretacji w takich sytuacjach. Jeśli przyjmujemy zupełnie nowy cennik i wiemy jaką obecnie przez wspomniany remont mamy sytuację w mieście, to rozwiążmy potencjalny problem od razu. Klient komunikacji miejskiej powinien podróżować bez konieczności nerwowego spoglądania na zegarek "dojadę do końca w 45 minut, czy nie"  - odpowiedział radny Konrad Wikarjusz. 

- Powinniśmy zwrócić również uwagę na to, że wydłużenie czasu biletu byłoby przydatne również dla osób, które ze względu na wspomniany remont i wprowadzone objazdy muszą się przesiadać  - dodał radny Grzegorz Łapaj.

- Problem zgłoszony przez radnego Wikarjusza, rzeczywiście może występować - szczególnie w liniach łączących osiedla peryferyjne. Poczekajmy jednak na to, czy mieszkańcy będą zgłaszali jakieś problemy w tym względzie. Przyjrzyjmy się temu, a jak powiedział przewodniczący - czas na zmiany zawsze będzie - stwierdził radny Andrzej Warwas.

Po zapewnieniu przez Naczelnika Wydziału Dróg i Transportu UM w Skarżysku-Kamiennej Zygmunta Żebrowskiego o bieżącym monitoringu ewentualnych problemów we wspomnianym wcześniej obszarze i reagowaniu na nie na bieżąco, nowy cennik przyjęto bez czasowego wydłużenia podstawowego okresu ważności biletu. 

Cennik obecny


Cennik od 01 sierpnia 2021 r.

Lp. Rodzaj biletu Cena
Jednorazowy w przedsprzedaży
1. Normalny ważny przez 45 minut 3,00 zł
2. Ulgowy ustawowy i gminny ważny przez 45 minut 1,50 zł
3. Socjalny ważny przez 45 minut 1,00 zł
4. Ulgowy z Kartą Dużej Rodziny ważny przez 45 min 0,50 zł
Jednorazowy nabyty u kierowcy
5. Normalny ważny przez 60 minut 4,00 zł
6. Ulgowy ustawowy i gminny ważny przez 60 minut 2,00 zł
7. Socjalny ważny przez 60 minut 1,50 zł
Karnet nabyty u kierowcy
8. Karnet składający się z 4 odcinków po 1,50 zł umożliwiający dwa przejazdy bez ulgi lub cztery przejazdy ulgowe

Jeden odcinek karnetu odpowiada jednemu biletowi jednorazowemu
ulgowemu w przedsprzedaży (ulga ustawowa i gminna) ważnemu przez45 minut.

Dwa odcinki karnetu odpowiadają jednemu biletowi
jednorazowemu w przedsprzedaży normalnemu ważnemu przez 45 minut.
6,00 zł
24-godzinny nabyty u kierowcy
9. Normalny 8,00 zł
10. Ulgowy 4,00 zł
Okresowy
11. 30-dniowy normalny sieciowy
(imienny lub na okaziciela)
84,00 zł
12. 30-dniowy ulgowy sieciowy
(imienny lub na okaziciela)
42,00 zł
13. 30-dniowy socjalny sieciowy (imienny) 30,00 zł