24.09.2021 Ostatnia aktualizacja 09:36, 24.09.2021

MOPS: Prawie 40 opiekunek do zwolnienia?

Autor:
MB
Opublikowano: 11 Lip 2021
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od 2022 roku planuje zlecić świadczenie usług opiekuńczych podmiotowi zewnętrznemu. Chce zwolnić prawie 40 osób. Protestują związki zawodowe i podopieczni. Głosy sprzeciwu płyną również od części parlamentarzystów i od radnych opozycyjnych. 

O planowanej zmianie formuły organizacji świadczenia usług opiekuńczych w Skarżysku-Kamiennej nieoficjalnie mówiło się od kilku miesięcy, ale brakowało oficjalnego potwierdzenia ostatecznej decyzji - zarówno dyrektor, jak i prezydent miasta informowali związki zawodowe, że taka opcja jest jedynie "rozważana". W minionym tygodniu pracowników pionu odpowiedzialnego za świadczenie usług opiekuńczych poinformowano o przystąpieniu do reorganizacji.O co w niej chodzi? Według dyrektor MOPS - przede wszystkim o oszczędności. Z informacji o wydatkach ponoszonych ze środków gminy na realizację usług opiekuńczych nad chorym w domu za ostatnie lata, przygotowanej przez dyrektor wynika, że łączne koszty jej funkcjonowania wzrosły z 1,97 mln PLN do 2,26 mln PLN w 2020 roku (w kolejnych latach - według szacunków - mają wynieść: 2,58 mln PLN w 2021 roku i 2,87 mln PLN w 2022 roku). Na powyższe koszty składać się mają m.in.: wynagrodzenia opiekunek domowych zatrudnionych w MOPS (49 osób) wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odpisy na ZFSS, świadczenia wynikające z przepisów BHP (koszt zakupu odzieży roboczej oraz ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej, zakup wody pitnej). W ocenie dyrektor z ekonomicznego punktu widzenia korzystniejszym rozwiązaniem będzie zlecenia usługi zewnętrznemu podmiotowi wyłonionemu w postępowaniu zamówień publicznych.

Według planu dyrektor, o którym poinformowano już pracowników -  w MOPS ma dojść do "stopniowego wygaszania usług". Ponieważ dziesięciu opiekunkom przysługuje ochrona przedemerytalna i nie można z nimi rozwiązać stosunku pracy, proces wygaszania trwałby do maja 2025 roku (w 2021 roku na emeryturę przeszłaby jedna opiekunka, 2022 roku - dwie, w 2023 - jedna, w 2024 - cztery, w 2025 - dwie). Opiekunki, które utrzymałyby pracę w MOPS obsługiwałyby ok. 60 środowisk. Pozostali opiekunowie (39 osób) otrzymają wypowiedzenia - proces ten ma rozpocząć się już we wrześniu.

Marzanna Łasek, dyrektor MOPS w Skarżysku-Kamiennej w informacji przekazanej radnym Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że "Opiekunki, z którymi MOPS rozwiązałby stosunek pracy, mogłyby być przyjęte do pracy od 1 stycznia 2022 roku do pracodawcy wyłonionego w postępowaniu PZP" (chodzi o obsługę pozostałych 180-200 środowisk). Koszty organizacji usług opiekuńczych po zmianach w 2022 roku miałyby wynieść ok. 2 mln PLN (+ ok. 250 tys. PLN odpraw dla zwalnianych pracowników).

Za zlecaniem usługi zewnętrznemu podmiotowi - oprócz aspektu ekonomicznego - ma przemawiać w opinii dyrektor MOPS również oczekiwane przez nią zwiększenie efektywności świadczonych usług (gdyż te będą mogły być świadczone dwuzmianowo, także w dni wolne i świąteczne).

Optymizmu dyrektor nie podzielają związki zawodowe (poniżej fragmenty pisma ZZP MOPS ws. likwidacji usług opiekuńczych) - zwracają uwagę na to, że usługi opiekuńcze to nie tylko pieniądze, ale również ludzie (podopieczni i pracownicy):

Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w związku z pojawiającymi się informacjami odnośnie likwidacji usług opiekuńczych przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych i zleceniu tych usług firmie zewnętrznej uważa za decyzję niezrozumiałą i szkodliwą dla mieszkańców naszego miasta.

(...) Pragniemy nadmienić, że likwidacja miejsc pracy dotyczyłaby około 40 osób. Wśród nich są m.in. osoby samotnie wychowujące dzieci, jedyni żywiciele rodzin. Rynek pracy w naszym mieście jest już i tak bardzo ubogi w jakiekolwiek propozycje pracy.

Ponadto skutki pandemii coronawirusa doprowadziły również do pogorszenia miejscowego rynku pracy. Osoby chore, niepełnosprawne, które są głównie odbiorcami świadczonych usług opiekuńczych bardzo negatywnie odbierają jakiekolwiek zmiany. Nadmienić należy, iż są to głównie osoby starsze. schorowane. Wyrażają one swoje obawy, co do osób z firmy zewnętrznej, które miałyby świadczyć te usługi. Docierają do nas jako członków Zarządu informacje od osób obecnie korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych, że nie zgadzają się, aby ktoś inny do nich przychodził i im pomagał, niż osoby z którymi obecnie mają kontakt, bo są to osoby do których mają zaufanie. Zaznaczyć należy, że panie świadczące usługi opiekuńcze przez MOPS darzone są przez te osoby dużym zaufaniem, niejednokrotnie traktowane jako członkowie rodziny. Ponadto trzeba zauważyć, iż na likwidacji usług opiekuńczych lub wykonywania tej usługi przez firmę zewnętrzną, stracą właśnie te osoby, bowiem pogorszy się jakość wykonywanych usług i z całą pewnością wzrośnie odpłatność za ich wykonywanie. Świadczenia emerytalno-rentowe osób korzystających z usług opiekuńczych nie są świadczeniami wysokimi. Osoby starsze i schorowane oprócz kosztów utrzymania mieszkań, domów, ponoszą duże koszty leczenia, zakupu lekarstw i środków higienicznych.

Związkowcy w swoim piśmie odnieśli się do pomijania w całej sprawie aspektu ludzkiego. W ostatnich dniach odebraliśmy wiele telefonów od zaniepokojonych podopiecznych na rzecz których świadczone są usługi opiekuńcze przez MOPS. -  Jestem osobą samotną, przez schorzenia narządów ruchu w zasadzie nie mogę opuszczać mieszkania. Moja opiekunka to jedyna odwiedzająca mnie osoba, osoba dzięki której czuję się bezpieczna, która o mnie dba. Zbudowałyśmy relację opartą o zaufanie - to ona wykonuje czynności pielęgnacyjne, pomaga utrzymać porządek w mieszkaniu, robi zakupy. Opiekunki są elementem naszej sfery prywatnej. Firmy prywatne zatrudniające pracowników za minimalną stawkę krajową to ciągłe cięcia kosztów i związana z tym rotacja pracowników. Proszę sobie wyobrazić jak krępujące dla nas będzie wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przez kolejnych pracowników. Jak mamy wpuszczać takich ludzi do domu, jak im zaufać? Jesteśmy traktowani nie jak ludzie, a jak pionki - stwierdziła w rozmowie telefonicznej jedna z mieszkanek Skarżyska-Kamiennej, korzystająca z pomocy opiekunki MOPS.

Plany dyrektor MOPS komentują parlamentarzyści i samorządowcy.

Prezydent, zamiast rozwijać miasto, postanowił oszczędzać na najsłabszych. Widzimy to, patrząc na sprawę MOPS-u, gdzie planowane jest wynajęcie zewnętrznej firmy, a zwolnienie opiekunów socjalnych dla osób starszych. To jest oszczędzane na starszych, najsłabszych osobach. Możemy domyślać się, że jakość usług realizowanych w ten sposób spadnie. Przede wszystkim nie będzie nad nią kontroli. Apeluję też do posłanki Marzeny Okły-Drewnowicz, która sama kiedyś kierowała MOPS-em w Skarżysku, aby zajęła się sprawą, aby zaapelował do dyrektor Łasek, aby jeszcze raz przeanalizowała sprawę. Apeluję, aby posłanką Okłą-Drewnowicz stanęła po stronie najsłabszych, po stronie seniorów, aby zajęła się tym, jak wygląda opieka społeczna w Skarżysku – powiedziała podczas piątkowego briefingu przed siedzibą MOPS w Skarżysku-Kamiennej poseł Anna Krupka.

- Rozmawiałam już w tej sprawie z dyrektor MOPS, poznałam jej argumenty. Według stanowiska pani dyrektor po ewentualnych zmianach seniorzy otrzymają dodatkowe godziny opieki popołudniami oraz w weekendy. Teraz zwrócę się w tradycyjnym, urzędowym trybie do włodarza miasta - najważniejsze jest dobro seniorów. Trzeba też przeanalizować, jak sprawy wyglądają w innych okolicznych miastach prezydenckich - zakomunikowała w swoim wpsie na FB poseł Marzena Okła-Drewnowicz.

- Wiemy, że sytuacja finansowa miasta jest trudna, ale oszczędzać nie należy w taki sposób. (...) Nie mamy pewności, że za chwilę firma wykonująca takie usługi nie podniesie cen i będą nici z oszczędności. Miasto powinno kontrolować te usługi, a my nie mamy pewności, że tak będzie, gdy będzie to robić firma z zewnątrz. Ludność Skarżyska się starzeje i takich usług będzie potrzeba coraz więcej. Wiemy, że musimy oszczędzać, sytuacja finansowa miasta jest katastrofalna, ale nie możemy oszczędzać na osobach najsłabszych, na osobach, które nie są w stanie się same obronić – powiedział radny RM Arkadiusz Bogucki.

- W całej sprawie jest kilka wątków. Pierwszy to rzekoma chęć zwiększenia elastyczności dot. godzin świadczenia pracy - można to przecież załatwić zmianą umów, a z informacji od pracowników wynika, że są oni otwarci na rozmowy w tej sprawie. Kolejny to chęć znalezienia oszczędności - można to zrozumieć, ale obrany kierunek i wybrana ich formuła budzi poważne wątpliwości. Jeśli założono, że korzystne dla MOPS byłoby zlecenie świadczenia takich usług podmiotowi zewnętrznemu, to dlaczego w drodze dyskusji i współpracy z dotychczasowymi pracownikami nie wypracowano formuły, w której - przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym MOPS i UM - możliwe byłoby wypracowanie i uruchomienie nowego modelu funkcjonowania świadczenia usług przez opiekunów - np. w formie przedsiębiorstwa społecznego? Można było wybrać taką drogę nie tylko z szacunku dla opiekunów z MOPS, ich wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim z myślą o ich obecnych podopiecznych, dla których ewentualne zmiany opiekunów (których wykluczyć przecież nie można) to ogromny stres. Tymczasem przyjęto formułę "reorganizacji", w której w praktyce pracownicy po zwolnieniu mają być pozostawieni sami sobie. To niedopuszczalne. Jest jeszcze czas, by to naprawić.  - komentuje sprawę radny RM Grzegorz Łapaj.

Tymczasem planowana reorganizacja świadczenia usług opiekuńczych to nie jedyne zmiany w MOPS, które mogą zakończyć się zwolnieniami. Kolejne osoby w MOPS mogą stracić pracę w związku ze zmianami w sposobie obsługi programów 300 plus i 500 plus (ich obsługę przejęło już, lub wkrótce ma przejąć ZUS).


Komentarze

+68jfdvuu2021-07-15 20:18#32
Musze powiedziec ze boski bobas jest niesamowity. Gdy Materek w Starachowicach chwali się pozyskaniem milionów z funduszy norweskich nasz menedżer chwali się.... postawieniem stołu do ping ponga na wolnym powietrzu : DDD Nikt w to nie gra pod kauflandem. Jaki prezydent takie sukcesy. Dobrze ze ma MBA to i sukcesy spektakularne : DDD
Cytuj
+13OjciecNieDyrektor2021-07-14 11:47#31
Cytuję bolek lolek:
Pewnie już jakaś słuszna firma chce zarobić i czeka w blokach startowych. Następny będzie MKS, gdzie wprowadzono nowoczesne zarządzanie. Ludziska trzeba się obudzić i pogonić to dziadostwo.

Dokładnie tak, znajomy musi zarobić. Takie to oszczędzanie na papierze, na wykwalifikowanej i zaufanej kadrze. Nie opłaca się wyszkolonym opiekunkom płacić godziwie pensje (tym co jeszcze rok czy dwa popracują, a potem przejdą na emeryturę - skoro takie koszty są po stronie odprawy emerytalnej) tylko "lepiej" wynająć podwykonawcę tych samych zadań.... z niewyszkoloną kadrą, która będzie robić za grosze.... do czasu! To jest wyprowadzanie publicznych pieniędzy z budżetu miasta do prywatnej kieszeni podwykonawcy!
Cytuj
+21kokosanka2021-07-13 11:12#30
Nie ma chyba tajemnicy że na miejsce zwolnionych opiekunek już są szkolone Ukrainki ? Nikt nie wie jaką opiekunki ciężką pracę wykonują jeżeli nie będą mieli z mini do czynienia. Ktoś kto ma kogoś starszego wymagającego opieki wie jaka pomoc jest ze strony opiekunki MOPS. I nikt mi nie powie ze prywatna Ukrainka będzie lepszą opiekunką ! One będą pracowały na odwal się, byle kasę brać. Poza tym nie wszystkich będzie stać na wynajem prywatnej firmy !!!!!!!
Cytuj
+33Sekretarkaspółki2021-07-13 07:53#29
A Winiarska była sekretarz w spółce od niczego sobie siedzi i co miesiąc kasę przytula taką, że reszta może pomarzyć. Ta to ma synekurę.
Cytuj
+28Mieszkaniec2021-07-12 23:45#28
A może obciąć kasę oskarżonemu o przekręty prezesikowi MKS, obniżyć pensje Naszemu Podróżnikowi...tu należy szukać oszczędności, a nie zwalniać ludzi...ciekawe czy już wiadomo kto by wygrał obsługę podopiecznych MOPS-u...niech zgadnę..."Wielka Woda" albo ktoś z nimi powiązany....
Cytuj
+20Ciemnowidz2021-07-12 22:50#27
Cytuję Monty Phyton:
Dyrektor MOPS z PO wespół z prezydentem Bobasem najpierw tworzą problem, a później posłanka PO dzielnie rusza do walki, żeby ten problem rozwiązywać. Monty Python by tego nie wymyślił. Tylko ludzi żal.

Tu kłania się definicja socjalizmu wg Kisiela. Otoż wg niego socjalizm to taki system, który bohatersko rozwiązuje problemy, ktore sam stworzył...
Cytuj
+26Ciemnowidz2021-07-12 22:47#26
Duża część elektoratu Pani Poseł Drewnowicz to właśnie klienci opieki spolecznej, ich rodziny i znajomi, którzy zapamiętali Panią jako "Dobrą Panią z MOPS". Radzę nie zapominać.
Nie ma za co.
Cytuj
+38Jjjjjjjjjikbh2021-07-12 20:24#25
Kto uważa że opiekunki są bardziej potrzebne i użyteczne dla mieszkańców niż radni miejscy i "specjaliści" bobaska?
Cytuj
+31on2021-07-12 11:36#24
Jak szuka oszczędności to niech zawija na emeryturę i nie zajmuje stanowiska. Panie prezydencie może czas się obudzić
Cytuj
+45bolek lolek2021-07-12 11:28#23
Pewnie już jakaś słuszna firma chce zarobić i czeka w blokach startowych. Następny będzie MKS, gdzie wprowadzono nowoczesne zarządzanie. Ludziska trzeba się obudzić i pogonić to dziadostwo.
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Marsz Różowej Wstążeczki - rozstrzygnięcie ko…

Opublikowano: 24.09.2021 10:46

Komentarzy: 0

Druga odsłona XIII Memoriału im. Krzysztofa W…

Opublikowano: 23.09.2021 17:52

Komentarzy: 0

Nieudana pielęgnacja stóp

Opublikowano: 23.09.2021 12:46

Komentarzy: 0

Nietypowa interwencja skarżyskich strażaków

Opublikowano: 23.09.2021 12:00

Komentarzy: 2

"Bieg Westerplatczyków 1939" w Szko…

Opublikowano: 22.09.2021 21:34

Komentarzy: 0

7 miejsce drużyny Erbla w Ogólnopolskich Mist…

Opublikowano: 22.09.2021 20:18

Komentarzy: 0

Turniej Gier i Zabaw dla klas III szkół podst…

Opublikowano: 22.09.2021 16:18

Komentarzy: 0

Skradziona przyczepa wróciła do właściciela

Opublikowano: 22.09.2021 14:06

Komentarzy: 0

Trwa nabór wniosków o uzyskanie stypendiów dl…

Opublikowano: 22.09.2021 10:02

Komentarzy: 0

Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o histo…

Opublikowano: 22.09.2021 07:56

Komentarzy: 0

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

________________

Praca Skarżysko

Rabato.com - Gazetki promocyjne