Autor:
MB, Foto / wiz.: mat. inwestora
Opublikowano: 07 Wrz 2021
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
W najbliższym czasie budynek Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przejdzie gruntowną przebudowę. Wykonana zostanie nie tylko jego termomodernizacja, generalny remont przejdą również wnętrza budynku. Całkowite koszty modernizacji obiektu mogą wynieść nawet ponad 8 mln PLN (część kosztów jednego z zadań - termomodernizacji budynku - zostanie sfinansowana ze środków z UE).  Na  czas remontu UM urzędnicy skarżyskiego magistratu przeniosą się do budynku przy ul. Legionów 122.

Przebudowa budynku UM zrealizowana zostanie w ramach dwóch zadań: "Modernizacja budynku Urzędu Miasta" i  „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej”.W ramach zadania "Modernizacja budynku Urzędu Miasta" wykonane zostaną następujące prace w budynku Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej: zamontowanie centralnego klimatyzatora z rozprowadzeniem wentylacji do pomieszczeń; wymiana pionów i poziomów kanalizacyjnych wraz z przykanalikami; wymiana drzwi wewnętrznych w budynku urzędu; wymiana podłóg w pokojach i na korytarzach; wyrównanie ścian i malowanie w pokojach i na korytarzach, wewnątrz budynku; ukrycie instalacji informatycznej, znajdującej się aktualnie w korytach plastikowych wewnątrz budynku; wymiana instalacji wodociągowej w budynku; montaż Systemu Sygnalizacji Pożaru wewnątrz budynku zgodnie z przepisami; montaż instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; dostosowanie szerokości wyjścia ewakuacyjnego (wyjście od ul. Aptecznej) do szerokości 1,2m;  przeniesienie centrali pożarowej z pomieszczenia serwerowni na parter budynku do pomieszczenia Biura Bezpieczeństwa; przesunięcie poręczy do czoła schodów; usunięcie z dróg ewakuacyjnych materiałów palnych tj: boazeria, linoleum; montaż dźwigu osobowego zewnętrznego (windy); remont łazienek i pomieszczeń sanitarnych.

W ramach modernizacji zaplanowano również częściową zmianę organizacji przestrzeni i układu funkcjonalnego budynku.

Na parterze pozostanie pomieszczenie kasy (oddzielone od interesanta ladą z roletą i szybą), a także BOI (pomieszczenie otwarte w standardzie podwyższonym zgodnie z projektem aranżacji). Z parteru zniknie obecna świetlica, w miejscu której powstaną pokoje dla pracowników.  W miejscu obecnego wejścia od ulicy Sikorskiego stanie szyb windy (wejście przesunięte zostanie w kierunku skweru). 

Zmiany zajdą również na pierwszym piętrze. W miejscu obecnego USC powstaną gabinety prezydenta i jego zastępców (wraz z osobnymi sekretariatami). Gabinet prezydenta i jego sekretariat znajdzie się w miejscu obecnej "sali ślubów". Co ciekawe pierwotny projekt modernizacji zmieniono tak, by prezydent miał dodatkowy pokój "zaplecza gabinetu". Obecny gabinet prezydenta (po jego podziale) zajmą urzędnicy. Urząd Stanu Cywilnego  przeniesiony zostanie na rugi koniec budynku - w miejsce obecnego Biura Rady Miasta i pokoi zajmowanych m.in. przez Sekretarza Miasta. Zarówno gabinety prezydenta (i jego zastępców), jak i USC zaplanowano w "standardzie podwyższonym" - zgodnym z projektem aranżacji (patrz wizualizacje).

Wspomniane Biuro Rady Miasta przeniesione zostanie na piętro II  (od strony ul. Aptecznej).  Bezpośrednio nad gabinetami prezydentów powstanie nowa sala szkolenio-konferencyjna (w "standardzie podwyższonym") - która wykorzystywana będzie m.in. do sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, a obok zlokalizowane zostaną pomieszczenia BRM.

Przetarg na realizację tego zadania ogłoszono 18 sierpnia, zainteresowani udziałem w postępowaniu swoje oferty mogą składać do środy (8 września). Gmina na realizację tego zadania w swoim budżecie zabezpieczyła 5,5 mln PLN (warto dodać, że jeszcze na początku roku zakładano, że modernizacja budyku pochłonie "tylko" 3 mln PLN). Wybrany wykonawca będzie miał na realizację przedmiotu zamówienia 11 miesięcy.

W ramach zadania „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej” wykonane zostaną następujące prace w budynku Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej: docieplenie ścian i stropodachu, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej - na parterze montaż okien i szyb antywłamaniowych zamiast rolet i krat, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana podokienników zewnętrznych, roboty budowlane towarzyszące, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, montaż instalacji odgromowych, wykonanie instalacji fotowoltaicznej i wymiana instalacji elektrycznej.

Na realizację tych prac przetarg już rozstrzygnięto. Wykonawca robót będzie firma „PERFECT” Agnieszka Świercz z Kielc. Całkowity koszt realizacji tego zadania to 2,58 mln PLN. Wykonawca na realizację prac będzie miał 13 miesięcy.

Co remont oznacza dla mieszkańców / petentów?

Na czas remontu budynku przy ul. Sikorskiego 18 urząd czasowo przeniesie się do budynku przy ul. Legionów 122
. Od kilku miesięcy trwają przygotowania tego budynku do przyjęcia urzędników (m.in. prace przy dostosowaniu infrastruktury technicznej).  Na razie dokładnie nie wiadomo kiedy nastąpią przenosiny. Jeśli realizacja wspomnianych wcześniej zadań ma nastąpić do 01.09.2022 roku, można się spodziewać, że akcja przenoszenia UM rozpocznie się wkrótce.

Kolorystyka elewacji budynku UM po termomodernizacji:

Nowy gabinet prezydenta:


Nowy Urząd Stanu Cywilnego:


Nowa sala konferencyjno-szkoleniowa: