27.05.2022 Ostatnia aktualizacja 12:06, 27.05.2022

Będzie podwyżka pensji Starosty i diet radnych Rady Powiatu Skarżyskiego? - TYLKO U NAS!

Autor:
MB
Opublikowano: 22 Lis 2021
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Rozpatrzenie projektów uchwał: ws. ustalenia wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego i ws. ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących Radnym Powiatu - to jedne z punktów porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu Skarżyskiego, która odbędzie się już w najbliższy czwartek (25 listopada). Procedowanie obu projektów uchwał to efekt wejścia w życie zapisów Ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw i konieczności dostosowania do niej zapisów prawa miejscowego. Obie zakładają jedno - podywżki (odpowiednio: wynagrodzenia starosty i diet radnych). O ile?

30 września prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (weszła w życie od 1 listopada). Ustawa dokonała zmian w systemie wynagradzania prezydenta oraz byłych prezydentów, a także w zasadach ustalania maksymalnej wysokości diet lub wynagrodzeń w samorządzie terytorialnym wszystkich szczebli (konkretnie - zakłada ona m.in. wzrost wysokości maksymalnego wynagrodzenia pracowników samorządowych i maksymalnych diet dla radnych).

Zmiany w każdym z przypadków są dwie. Pierwsza - to zmiana mnożnika na podstawie którego wyliczane są wynagrodzenia i diety. Druga to taka, że "kwota bazowa będzie corocznie waloryzowana o wzrost wynagrodzeń na dany rok budżetowy w stosunku do roku poprzedniego" (to istotna zmiana, ponieważ dotychczas kwota bazowa mogła, ale nie musiała być waloryzowana - i często przez wiele lat waloryzowana nie była).

Nowe rozwiązania zakładają maksymalną wysokość diet przysługujących w ciągu miesiąca radnym (gminy/miasta, powiatu, województwa), która - zgodnie z ustawą - odpowiada 2,4-krotności kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (dotychczas była to 1,5-krotność KB). Taka zmiana oznacza wzrost maksymalnej wysokości diety o 60 proc. Przy obecnym poziomie kwoty bazowej maksymalna wysokość diet radnych po zmianach wyniosi 4 294,61 PLN.

Warto dodać, że maksymalny poziom diet radnych uzależniony jest w przypadku gmin i powiatów dodatkowo od ich liczby mieszkańców. W przypadku radnych Skarżyska-Kamiennej - to 75% kwoty maksymalnej (po zmianach 3 220,96 PLN), w przypadku radnych pozostałych gmin powiatu - to 50% kwoty bazowej (po zmianach 2 147,31 PLN), a w przypadku radnych powiatu skarżyskiego to 80% kwoty maksymalnej (po zmianach 3 650,42 PLN).

Co ciekawe, zapisy ustawy zobowiązują rady jednostek samorządu terytorialnego do przyjęcia nowych uchwał rad JST ws. wysokości diet i wynagrodzeń wójtów/burmistrzów/prezydentów, starostów i marszałków) - 3 miesiace od wejścia w życie wspomnianej ustawy tracą bowiem moc przepisy wykonawcze, w oparciu o które przygotowano dotychczasowe regulacje w tym względzie. Ciekawym jest również zapis, że nowe regulacje obowiązują od 1 sierpnia 2021 roku (pobierającym wnagrodzenia i diety może więc przysługiwać wyrówanie).

W powiecie skarżyskim pierwszym organem JST, która postanowił "zmierzyć się" z dostosowaniem do zapisów ustawy własnych regulacji w zakresie diet radnych (i wynagrodzenia starosty) jest Rada Powiatu Skarżyskiego. W gminach powiatu -  albo trwają prace nad projektami uchwał w tej sprawie, albo dopiero toczą się rozmowy na ten temat. 

25 listopada br., podczas sesji Rady Powiatu Skarżyskiego, radni zajmą się rozpatrzeniem projektu uchwały ws. ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących Radnym Powiatu - szczegóły projektu dot. wys. diet (wraz z porównaniem dotychczasowej wysokości diet) - w tabeli poniżej.  Uwaga - szczegóły projektu mogą się jeszcze zmienić na etapie prac w Komisjach RP. 

Radni Rady Powiatu Skarżyskiego

  Dotychczas Po zmianach
Maks. wysokość diet (MKD) 2 684,13 PLN (1,5xKB) 4 294,61 PLN (2,4xKB)
Maks. wysokość diety (MKDRP) radnych rad powiatu (60-120 tys. mieszk. powiatu) - 85% MKD 2 281,20 PLN 3 650,42 PLN
Kwota bazowa (KB) 1 789,42 PLN 1 789,42 PLN
Wysokość diet radnych Rady Powiatu Skarżyskiego  
  Dotychczas Po zmianach
(proponowanych)*
Przewodniczącego Rady Powiatu  1 915 PLN
(107% KB)
3 479 PLN 
(81% MKD)
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu  1 754 PLN
(98% KB)
2 792 PLN 
(65% MKD)
Przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu 1 610 PLN 
(90% KB)
2 577 PLN 
(60% MKD)
Wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Powiatu 1 253 PLN
(70% KB)
2 276 PLN 
(53% MKD)
Dla radnych nieetatowych członków Zarządu Powiatu 1 754 PLN
(98% KB)
3 436 PLN 
(80% MKD)
Dla pozostałych radnych, z wyjątkiem nieetatowych czł. ZP 984 PLN 
(55% KB)
2 147 PLN 
(50% MKD)


Podczas sesji Rady Powiatu Skarżyskiego, radni zajmą się również rozpatrzeniem projektu uchwały ws. ustalenia wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego - szczegóły projektu dot. wys. wynagrodzenia i jego składników (wraz z porównaniem dotychczasowej wysokości wynagrodzenia) - w tabeli poniżej. Uwaga - szczegóły projektu mogą się jeszcze zmienić na etapie prac w Komisjach RP. 

Starosta Skarżyski


  Dotychczas Po zmianach
Maksymalna wysokość wynagrodzenia (brutto) 12 525,94 PLN  20 041,50 PLN
Wysokość wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego  
  Dotychczas Po zmianach
(proponowanych)*
Wynagrodzenie zasadnicze 4 800 PLN 10 300 PLN
Dodatek funkcyjny 2 100 PLN 3 450 PLN
Dodatek specjalny (% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) 2 760 PLN 
(40%)
4 125 PLN
(30%)
Suma: 9 660 PLN 17 875 PLN
+ prawo do dodatku za wieloletnią pracę (maks. do 20% wyn. zasadniczego)+ dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "trzynastka")

W nieoficjalnych rozmowach samorządowcy podnoszą, że podwyżki i diet i wynagrodzenie starosty są konieczne. - Zarobki w samorządzie i wysokość diet odstaje od zmian wynagrodzeń jakie miały miejsce w ostatnich latach. Najpierw było mrożenie wskaźników, później PiS na potrzeby bieżącej walki politycznej obciął o 20% pensje samorządowcom.  Efekt jest taki, że starosta zarabia teraz mniej niż dyrektorzy podległych mu placówek (tak faktycznie jest - przyp. red.). To nielogiczne. Również koszty związane z codziennym sprawowaniem funkcji, czy ze sprawowaniem mandatu znacząco wzrosły - mówią.

O tym, czy diety i wynagrodzenie starosty zostaną uchwalone w zaproponowanych wysokościach poinformujemy w czwartek.

 

Komentarze

+7Animm22021-11-26 07:17#58
Cytuję antypisowiec23:
Cytuję Mieszkaniec:
"Usiąść i płakać, za co ta kasa... Czytając niektóre wypowiedzi, że Starosta ma niewiele więcej niż podlegli mu dyrektorzy i naczelnicy...pewnie taki "bidulek" , a wypasione mieszkanie w apartamentowcu, wypasione BMW, w którym wygląda jakby walutą handlował, a nie był urzędnikiem państwowym... trzeba mu dołożyć, bo powiat i miasto są w takiej kondycji finansowej, że nie wiadomo co z kasą robić tyle jej jest...

UWAGA PISIOR !
Jakbyś się chopie uczył i cokolwiek był wart to też byś miał a nie biadolił w Internecie.
Tak nic niewarci nieudacznicy życiowi postępują!
Obraź facetowi jeszcze rodzinę, bo też może mu coś dała. I żone, bo może za ładna.
Nie zasługuje na taką podwyżkę bez dwóch zdań, ale to nie oznacza, że można w taki buraczany sposób pisać takie popłuczyny!
Tak powinień być skromny, łazić do kościółka, tepić wolność kobiet, pluć jadem na wszystkich. Wtedy byłby swój. Taki pisiorski.


UWAGA NIEDOUCZONY ANTYPISIOR !
Gdybyś był/ła tolerancyjny/na, to byś trzeźwo (!) spojrzał/ła na sytuację, ale mamy jak mamy, bo byle nie PIS, ale władze w S-Ku i wszyscy ich nieudacznicy to już ok.
Ustalając tak olbrzymie podwyżki, sami sobie opinię wystawili, więc plucie przez ciebie (celowo z małej litery) na PIS, nie ma jakoś szczególnego potwierdzenia w wynikach głosowania, bo ani PIS ani PO i reszta nie są w niczym lepsi, byle do koryta, oczywiście swoi.
Cytuj
+5Animm22021-11-26 07:14#57
Cytuję antypisowiec23:
Cytuję Mieszkaniec:
"Usiąść i płakać, za co ta kasa... Czytając niektóre wypowiedzi, że Starosta ma niewiele więcej niż podlegli mu dyrektorzy i naczelnicy...pewnie taki "bidulek" , a wypasione mieszkanie w apartamentowcu, wypasione BMW, w którym wygląda jakby walutą handlował, a nie był urzędnikiem państwowym... trzeba mu dołożyć, bo powiat i miasto są w takiej kondycji finansowej, że nie wiadomo co z kasą robić tyle jej jest...

UWAGA PISIOR !
Jakbyś się chopie uczył i cokolwiek był wart to też byś miał a nie biadolił w Internecie.
Tak nic niewarci nieudacznicy życiowi postępują!
Obraź facetowi jeszcze rodzinę, bo też może mu coś dała. I żone, bo może za ładna.
Nie zasługuje na taką podwyżkę bez dwóch zdań, ale to nie oznacza, że można w taki buraczany sposób pisać takie popłuczyny!
Tak powinień być skromny, łazić do kościółka, tepić wolność kobiet, pluć jadem na wszystkich. Wtedy byłby swój. Taki pisiorski.


Jakbyś się uczył, to byś tylu błędów nie zrobił.
Błędy stylistyczne i interpunkcyjne na poziomie ucznia szkoły podstawowej.
Nie musi do kościoła chodzić, znam takich, co chodzą, a za nic mają szacunek do innych.
Nic niewarci nieudacznicy życiowi na zewnątrz są świeci, a atrakcji szukają poza rodziną.
Nikt nikogo nie obraża, tylko wypowiada swoje zdanie, do czego ma prawo, wszyscy się powołują na tolerancję, o której jak widać nie mają pojęcia.
Jadem na wszystkich to plujesz właśnie ty (celowo z małej litery), a nikt tutaj wolności kobiet nie tępi, chyba pomyliłeś/łaś portale i wpisy.
I tak by można podsumować twoje (celowo z małej litery) popłuczyny.
P.S. Mam nadzieję, że to nie pisze nauczyciel, bo wstyd większy.
Cytuj
-2Mickiewicz2021-11-26 04:48#56
Cytuję Malwinka1:
Ale na tym portalu zrobili sobie jazdę z powiatu z radnych i szefa
Na echo dnia czytałam - podwyższają diety sobie w Suchedniowie, Łącznej, Bliżynie i tak dalej w całej Polsce
Bo zmieniło się prawo i czy komuś to się podoba czy nie.
Nawet kochany przez niektórych Prezydent Starachowic będzie miał podwyżkę - rada podnosi mu wynagrodzenie - ten to już poszedł prawie na maksa . Amen

Bery nie pierdziel
Cytuj
+5Bezwstydni2021-11-25 09:20#55
Cytuję Bobas bis:
No co się dziwicie...jakbyście nigdy nigdzie, normalnie nie pracowali i żyli z tego co wam koledzy w ramach "rodzina na swoim" dadzą to byście się cieszyli że będziecie kosić prawie 3,5 tyś panosząc się po urzędzie z pieczątką w kieszeni. Łapka w górę kto jest za?

A w gminach podniosą koszt wywozu odpadów bo nie stać ich żeby dołożyć.ale sobie podnieć apanaże to bez problemu się znajdzie.Jak widać jeżeli chodzi o kasę to rządzący z różnych opcji robią to samo
Cytuj
+11ornio3212021-11-25 07:57#54
wszyscy pamiętamy awanturę z dyrektorem Urzędu Pracy o nagrody, miał Pan Panie Starosto do takich sytuacji nie dopuszczać, podniesienie wynagrodzeń prawie o 100 w czasach gdzie ludzi zjada inflacja, martwią się o swoja przyszłość i miejsca pracy czym jest. jestem bardzo zawiedziona, jak to się mówi "w życiu trzeba mieć zasady" a na stanowiskach się bywa.
Cytuj
-8Malwinka12021-11-25 06:20#53
Ale na tym portalu zrobili sobie jazdę z powiatu z radnych i szefa
Na echo dnia czytałam - podwyższają diety sobie w Suchedniowie, Łącznej, Bliżynie i tak dalej w całej Polsce
Bo zmieniło się prawo i czy komuś to się podoba czy nie.
Nawet kochany przez niektórych Prezydent Starachowic będzie miał podwyżkę - rada podnosi mu wynagrodzenie - ten to już poszedł prawie na maksa . Amen
Cytuj
+6Bobas bis2021-11-24 21:54#52
No co się dziwicie...jakbyście nigdy nigdzie, normalnie nie pracowali i żyli z tego co wam koledzy w ramach "rodzina na swoim" dadzą to byście się cieszyli że będziecie kosić prawie 3,5 tyś panosząc się po urzędzie z pieczątką w kieszeni. Łapka w górę kto jest za?
Cytuj
+2Olimp5642021-11-24 14:53#51
Dobrze jest karawana jedzie dalej, ważne że kasa się zgadza
Cytuj
-9Boleslaw2021-11-24 14:03#50
Generalnie wszyscy samorządowcy dostosowują się do nowych przepisów.
Nie ma ci się w sumie dziwic
Cytuj
+3Klels3212021-11-24 13:22#49
Cytuję doTSK:
Cytuję mieszkankaTSK:
Skandaliczne podejście włodarzy do naszych pieniędzy, z naszych podatków,robią sobie kpiny i bezczelnie to robią!!Takich sobie radnych wybraliśmy to mamy,smutne.


Proszę się z tym zapoznać fragmentem artykułu:

Co ciekawe, zapisy ustawy zobowiązują rady jednostek samorządu terytorialnego do przyjęcia nowych uchwał rad JST ws. wysokości diet i wynagrodzeń wójtów/burmistrzów/prezydentów, starostów i marszałków) - 3 miesiace od wejścia w życie wspomnianej ustawy tracą bowiem moc przepisy wykonawcze, w oparciu o które przygotowano dotychczasowe regulacje w tym względzie. Ciekawym jest również zapis, że nowe regulacje obowiązują od 1 sierpnia 2021 roku (pobierającym wnagrodzenia i diety może więc przysługiwać wyrówanie).

Rady muszą przyjąć takie uchwały, to nie jest ich wymysł tylko rządu

Nie rób z ludzi idiotow, i rząd wskazuję podwyżki ze muszą być na poziomie prawie 100 procent, czy mogą być mniejsze.
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >
Dodaj ogłoszenie +
________________
Praca portal - Gowork.pl