21.01.2021 Ostatnia aktualizacja 16:04, 20.01.2021

O działalności Bumaru

Autor:
mwoj
Opublikowano: 13 Mar 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
W dniu dzisiejszym ukazał się komunikat Agencji ALTAIR o dokonanych zmianach we władzach Spółki z o.o. Bumar. W uzasadnieniu podjętych decyzji po dwóch minutach, jakie minęły od zasadniczego komunikatu opublikowany został obszerny artykuł na temat polityki prowadzonej w przemyśle zbrojeniowym. Temat, jak wiemy jest związany ze Skarżyskim MESKO SA. - przedsiębiorstwem uznanym za ważne w tej branży. Przedruk jest publikowany w całości.  

 
Walka o Bumar  

Po zmianie władz Bumar ma szanse wrócić na swe tradycyjne rynki. Spółka jest jednak przedmiotem ostrej walki lobbingowej.Delegacja Bumaru wróciła z DefExpo w Indiach, gdzie prowadziła rozmowy z oficjalnymi przedstawicielami rządu, armii i przemysłu zbrojeniowego. Wyjaśniono też kwestie reprezentowania Bumaru na rynku indyjskim po zamieszaniu wywołanym działaniami odwołanego niedawno zarządu. Ustalono kalendarz wzajemnych wizyt i rozmów. Na połowę marca planowana jest wizyta w Polsce szefa sztabu armii indyjskiej, któremu zostaną zaprezentowane wyroby polskiego przemysłu zbrojeniowego.Na czele delegacji Bumaru stała pełniąca obowiązki prezesa Alicja Indrian. Kluczową rolę w doprowadzeniu do sukcesu rozmów odegrał zaś Roman Baczyński, prezes do lutego 2007, któremu obecny zarząd spółki udzielił specjalnych pełnomocnictw.

W informacji przekazanej mediom przed wyjazdem, zarząd stwierdził załamanie w ostatnim okresie kontraktowania nowych umów eksportowych (Załamanie eksportu Bumaru) – wskutek braku realnego wsparcia ze strony władz państwowych i małego branżowego doświadczenia osób kierujących w poprzednim okresie spółką. W latach 2003-2005 wartość nowo zawieranych umów eksportowych wynosiła 200-500 mln USD rocznie. W ostatnich dwóch latach spadła do 35-80 mln USD. Bumar utracił nawet tradycyjne rynki zbytu uzbrojenia. Na poczet zarządu delegowanego przez PiS można zaliczyć jedynie niewielkie kontrakty z Gruzją i Egiptem. Bez walki oddano rynek iracki przy zupełnej obojętności rządu.Rzeczpospolita napisała niedawno, że odpowiedzialny za handel w odwołanym zarządzie Tomasz Szatkowski w ostatnich tygodniach urzędowania kopiował dokumenty spółki, w tym umowy agencyjne sprzed kilku lat. Szatkowski potwierdził doniesienia dziennika. Trwa postępowanie weryfikacyjne w tej sprawie, a nowy zarząd stara się zapobiec wyciekom informacji, których skutki mogą być katastrofalne dla spółki.

Odchodząc z Bumaru Tomasz Szatkowski złożył doniesienie do pozostającego pod kontrolą PiS Centralnego Biura Antykorupcyjnego, twierdząc że prowizje oferowane przez spółkę pośrednikom i doradcom były zbyt wysokie, mogły być też wykorzystywane niegodnie z prawem (pod pismem nie chciał podpisać się żaden inny członek zarządu kierowanego przez Tomasza Dembskiego). Wcześniej w ręce dziennikarzy dostała się lista doradców, której fragmenty zdecydował się opublikować Newsweek.
Warto przypomnieć, że opublikowanie kilka lat temu przez Rzeczpospolitą szczegółów kontraktu na dostawę samolotów M28 z PZL w Mielcu do Indonezji doprowadziło do rezygnacji z jego realizacji. Samoloty miały kosztować 75 mln USD, a prowizja miała wynieść 15 mln USD. Ujawnienie danych spowodowało zamieszanie w Indonezji i wejście na rynek konkurencyjnych dostawców. Warto zauważyć, że w wielu transakcjach zbrojeniowych prowizje są jeszcze wyższe, przekraczając 30% wartości kontraktu. Dane na ten temat są najpilniej strzeżonymi informacjami handlowymi.

Szatkowski to bliski współpracownik byłego wicepremiera Przemysława Gosiewskiego z PiS, związany ze służbami specjalnymi, członek komisji weryfikacyjnej WSI Antoniego Macierewicza. W zarządzie Bumaru pozostaje inny protegowany Gosiewskiego – Waldemar Skowron, popierany przez szefa zbrojeniowej Solidarności, Stanisława Głowackiego (córka Głowackiego szybko awansowała w ostatnim roku w Bumarze). Obaj wywodzą się ze Skarżyska Kamiennej, wiążąc swe interesy z tamtejszymi ZM Mesko. To okręg wyborczy Gosiewskiego, któremu w wytwórni wielokrotnie organizowano promocyjne konferencje prasowe.Głównym celem ataków starego układu pozostaje w ostatnich tygodniach Roman Baczyński. Jego możliwy powrót do zarządu radykalnie poprawiłby bowiem sytuację handlową spółki i wzmocnił tendencje integracyjne grupy. Rozbicie Bumaru może być zaś korzystne dla jego konkurentów na kluczowych rynkach zagranicznych (Indie, Egipt, kraje Azji Południowo-wschodniej i Ameryki Południowej) oraz przedsiębiorstw planujących przejęcie kontroli nad najważniejszymi podmiotami sektora zbrojeniowego w Polsce (m.in. PCO, Radwar, ZM Mesko, WZM-S, PZL Świdnik) wraz ich rynkami i kontraktami. W działania przeciwko Baczyńskiemu zostali zaangażowani lobbyści specjalizujący się w czarnym PR, działający wśród najważniejszych decydentów.

Tymczasem w Indiach przedstawiciele Bumaru i spółek zależnych powrócili do rozmów z tradycyjnym partnerem – koncernem BEML. W efekcie podpisano porozumienie dotyczące możliwych dostaw wyrobów polskiego przemysłu zbrojeniowego dla armii indyjskiej. Łączna wartość negocjowanych kontraktów znacznie przekracza miliard dolarów. Postanowiono powołać spółkę BEML i Bumaru, która realizowałaby dostawy dla armii indyjskiej.

Potwierdzone zostało zainteresowanie strony indyjskiej dostawami kolejnej partii pojazdów wsparcia technicznego WZT-3. Indie potrzebują jeszcze ponad 200 tych wozów. Konieczne jest jednak renegocjowanie ceny jednostkowej w związku ze znacznym wzrostem cen stali i niskim kursem dolara, a część z zamówionych WZT-3 i ich podzespoły byłyby produkowane w Indiach. Na podstawie poprzednich kontraktów można szacować, że nowe dostawy będą warte do 300 mln USD.

BEML wyraził zainteresowanie udziałem strony polskiej w remontach i modernizacji czołgów T-72 oraz pochodnych. W grę wchodzi obsługa ponad 1000 czołgów (z 2 tysięcy posiadanych przez armię indyjską). Czołgi te pozostaną w służbie jeszcze 15-20 lat. Indie przyjęły bowiem zasadę, że tylko 20% wyposażenia armii musi być najnowszej generacji, resztę należy w rozsądnym stopniu modernizować. Za najlepszych partnerów w tych przedsięwzięciach uważają Polskę i Izrael. Notowania Rosji bardzo ostatnio spadły, m.in. ze względu na opór i opóźnienia w przekazywaniu technologii (m.in. czołgów T-90).W przedsięwzięciu, ze względu na skalę, mogą wziąć udział przedsiębiorstwa z krajów trzecich. Przedstawiciele Bumaru do końca marca mają przeanalizować możliwości wytwórni indyjskich w tym zakresie i określić zakres koniecznego doposażenia. BEML w ramach modernizacji czołgów T-72 i pochodnych chciałby wykorzystać silniki o mocy 1000 KM produkowane przez PZL Wola. Ich testy miały być prowadzone w Indiach już rok temu, jednak odwołany zarząd nie był tym zainteresowany... W związku z dużą potencjalną wartością ewentualnego kontraktu, szacowaną na 450 mln USD, strona polska zgodziła się rozważyć udzielenie licencji na produkcję tych silników w zakładach w Mysore. Możliwe jest też wejście kapitałowe BEML do PZL Wola.

Indie są zainteresowane partią informacyjną 10 ustawiaczy min. HSW przygotuje w krótkim czasie wersję Krotona na podwoziu Tatra 8x8 dostarczonym przez BEML. Docelowo w grę wchodzi dostawa jeszcze kilkudziesięciu pojazdów z minami produkcji bydgoskiej Belma. Także w tym wypadku BEML domaga się transferu technologii.

Z udziału w przetargu na 100 haubic kal. 155 mm, ogłoszonym w maju 2007, zrezygnował ówczesny zarząd Bumaru. Wówczas wymagane było posadowienie wieży na podwoziu indyjskiego Arjuna. Teraz odstąpiono od tego wymagania. Bumar zaoferował więc armii indyjskiej zmodyfikowane mobilne haubice Krab. W krótkim czasie zostaną dokonane analizy dotyczące możliwości technicznych strony polskiej i przeprowadzenia prezentacji haubicy. Zostanie ona wyposażona w częściowo nową wektronikę.Bumar chce też wziąć udział w przetargu na dostawę dla wojsk indyjskich ponad 100 artyleryjskich mobilnych zestawów przeciwlotniczych oraz wozów transportowych. Z BEML zawarto porozumienie na temat modernizacji produkowanego przez CNPEP Radwar zestawu Loara i uzupełnienie go o komponent rakietowy. Nieoficjalnie wiadomo, że stroną tego porozumienia i potencjalnym dostawcą pocisków rakietowych jest koncern MBDA, który miałby współfinansować – obok Indii i Polski – program budowy rakietowej Loary. Aby program mógł zostać zrealizowany, Indie muszą jednak przedłużyć termin składania ofert, który upływa za 2 tygodnie.

Rozmowy z przedstawicielami rządu indyjskiego były prowadzone między innymi w kontekście planowanej wkrótce wizyty premiera Donalda Tuska w Delhi. Mogłoby jej towarzyszyć oficjalne podpisanie części z negocjowanych kontraktów, co byłoby zgodne z obowiązującymi w świecie standardami. Potencjalny sukces polityczny nowego rządu jest zapewne ważnym powodem obecnych rozgrywek wokół Bumaru i oporu starego układu.

Nie tylko w Indiach zarząd Bumaru zamierza zintensyfikować działania po okresie zastoju. Rada nadzorcza poinformowała niedawno, że zgodnie z obowiązującym programem rządowym, Bumar poczyni szybkie kroki w kierunku konsolidacji spółek zależnych i połączenia kapitałowego z innymi spółkami z sektora lotniczo-zbrojeniowego, w tym przedsiębiorstwami pozostającymi pod kontrolą MON i ARP. W pierwszej kolejności do Bumaru zostaną włączone jednostki badawczo-rozwojowe: PIT, OBR SM, OBRUM i CTM, które obecnie są komercjalizowane. Na ich bazie powstanie zintegrowany ośrodek prowadzący badania i opracowujący nowe produkty na rzecz spółek zależnych Bumaru i innych przedsiębiorstw sektora lotniczo-zbrojeniowego. Poza Bumarem ma postać Cenzin, który ma na nowo określić specjalizację handlową.


Obszarem działalności Bumaru powinno stać się szeroko pojęte bezpieczeństwo państwa i jego obywateli (homeland security), w tym bezpieczeństwo transportu i kluczowej infrastruktury (Baczyński pełni ważne funkcje w strukturach unijnych zajmujących się tymi tematami). W tym zakresie nawiązano strategiczne kontakty z przedsiębiorstwami z USA i Izraela. Bumar i spółki zależne chcą rozszerzyć ofertę o usługi związane ze szkoleniem w oparciu o dostarczany sprzęt i o wieloletni serwis. Kluczowym partnerem Bumaru ma pozostać MON.
Wstawiono z: www. Altair

Wojciech Markiewicz


Komentarze

0mwoj2008-03-14 17:00#3
Pieniądze - może, ale nie dla Skarżyska? W artykule czytamy: W latach 2003-2005 wartość nowo zawieranych umów eksportowych wynosiła 200-500 mln USD rocznie. W ostatnich dwóch latach spadła do 35-80 mln USD. Bumar utracił nawet tradycyjne rynki zbytu uzbrojenia. W tej sytuacji Mesko jest również lekceważone nie wykazywaniem potencjału rozwojowego.
Cytuj
0graSzka2008-03-14 10:00#2
Artykuł agencji ALTAIR był już publikowany ponad tydzień temu.Został troszkę uaktualniony, ale to żadne rewelacyjne wieści.
'Gołym okiem' można zobaczyć jak duże jest upolitycznienie w instytucjach centralnych.Poza tym handel bronią zawsze wzbudzał wiele emocji ponieważ 'idą' za nim ogromne pieniądze.
Cytuj
0zbigtp2008-03-13 21:17#1
Omijać Bumar dalekim łukiem - dla Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji w Warszawie mariaż okazał się wielkim gwoździem do trumny. Niebywały dorobek Instytutu - rozpracowanie systemu sterowania i naprowadzania rakiet V1 i V2 w czasie wojny, własne pionierskie prace w dziedzinie telewizji (lata 30-50), radary, systemy łączności i systemy sterownia wyrzutniami rakietowymi poszły się bujać w maliny. Załoga rozpuszczona na 4 wiatry, a było tak nieźle dopóki Bumar tam nie wdepnął.
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Pożałują głupoty !

Opublikowano: 20.01.2021 16:37

Komentarzy: 1

Nie mieli paliwa, spuścili z koparki

Opublikowano: 20.01.2021 10:32

Komentarzy: 0

Promil w organizmie, ucieczka i złamana noga…

Opublikowano: 19.01.2021 14:46

Komentarzy: 0

Driftował przed marketem. Odpocznie od kierow…

Opublikowano: 19.01.2021 10:44

Komentarzy: 7

Rabował w drogeriach

Opublikowano: 18.01.2021 12:36

Komentarzy: 0

Al. Tysiąclecia do przebudowy za środki z FIL…

Opublikowano: 17.01.2021 08:37

Komentarzy: 13

Gratulacje dla Krzysztofa Ratajskiego

Opublikowano: 16.01.2021 19:29

Komentarzy: 4

XXII Zimowa Akademia Karate zakończona

Opublikowano: 15.01.2021 21:30

Komentarzy: 0

Rodziła bliźniaki, do szpitala pojechała radi…

Opublikowano: 15.01.2021 09:50

Komentarzy: 6

Przygotowania do termomodernizacji czterech b…

Opublikowano: 15.01.2021 09:03

Komentarzy: 5

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

________________

Praca Skarżysko

Rabato.com - Gazetki promocyjne